Download Download

Digital healthcare for businesses

KRY Komfort enables your employees to have safe healthcare easily accessible

Gjennomfør legebesøket hjemmefra, på reise eller fra arbeidsplassen når det passer deg.

Et enkelt produkt, elsket av de ansatte

KRY Komfort gir de ansatte umiddelbar legehjelp og behandling på video mellom 07:00-22:00 hver dag, 365 dager i året. Alle våre leger har norsk autorisasjon og kan hjelpe både voksne og barn med en gjennomsnittlig ventetid på 12 minutter. KRY-legene kan gi medisinske råd, e-resept, henvisninger og attester. Dere kan også bygge på tjenesten ved å inkludere samboer, vaksinering på arbeidsplass og helseundersøkelser.

KRY Komfort har en fast pris per ansatt som avhenger av størrelsen på bedriften. For en liten bedrift, vil det for eksempel koste 95 kr i måneden per ansatt. Det vil koste mindre per ansatt for større bedrifter. Fyll inn skjemaet under for å få mer informasjon.

Do you want more information?

Fill in the form below, and we will be in touch shortly.

Meldingen din er sendt!

Meldingen din kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Visste du at...

  • et gjennomsnittlig fastlegebesøk i Norge tar 2 timer inkludert reise, ventetid og selve besøket?
  • nordmenn går 2,7 ganger i året til fastlegen?
  • én dags sykefravær koster en gjennomsnittlig norsk bedrift ca. 3000 kr?
  • 1/3 må vente minst to dager på en akuttime hos fastlegen?
  • 1/3 må vente minst fire dager på en vanlig time hos fastlegen?

Kilder: SSB, Legeforeningen, SINTEF, Evaluering av fastlegeordningen 2019 (EY), Folkehelseinstituttet

Framtidens helsetjeneste - noen tastetrykk unna

Innovativ teknikk gjør det mulig for oss å fokusere på pasientene og stadig utvikle og effektivisere vår helsetjeneste. Med en digital helsetjeneste, kan vi tilby en bedre, sikrere og mer sammensatt pasientopplevelse.

Våre erfarne leger er plukket ut fra flere hundre søkere. Som en del av opplæringen får KRY-legene en grundig innføring i våre digitale systemer som gjør de rustet til å tilby helsehjelp digitalt på best mulig måte.

Umiddelbar legehjelp
365 dager i året

KRY-legene hjelper med medisinsk rådgivning, legeattester, e-resept og henvisning, alle dager i året mellom 07-22.

1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star

Ingen reisetid til legen

Kontakt en norsk autorisert lege hvor enn du er i verden, innen få minutter. Rask avklaring, gir rask behandling som gjør deg raskere frisk.

1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star

0 kroner
i egenandel

Vi gir legehjelp til dine ansatte og deres barn vederlagsfritt. Legevaktbesøk med barn kan være tidkrevende, og kan ofte løses digitalt.

1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star