Fastlegestøtte – Digital vikar

Mange legesentre strever med høyt fravær hos helsesekretærer, merarbeid etter en ferie eller lite fleksibilitet. Vi tilbyr tilpassede vikarløsninger for helsepersonell – Digital resepsjon og Digital legevikar.

Digital resepsjon

Legesenterets telefon bemannes av sykepleier eller helsesekretær med erfaring i telefonrådgivning – enten faste dager i uken for å avlaste helsesekretær, eller ved sykdom.

Hos legesentere som har denne løsningen, blir gjennomsnintlig 12% av telefonhenvendelsene løst av sykepleier, fremfor en legetime. Dette gir fornøyde pasienter og mer tid for legen til pasientene som faktisk trenger legehjelp.

Legesenteret betaler for tjenesten på timebasis.

Ta kontakt for mer informasjon

Digital legevikar

Har du ønske om en fast fridag eller mindre arbeid etter ferie og sykdom, kan digital legevikar avlaste deg. Våre allmennleger har lang erfaring med å vurdere, rådgi og behandle over e-konsultasjon, og følger alltid gjeldende lovverk.

Før avtalestart bruker vi god tid på å skape et tillitsforhold mellom fastlegen, helsesekretær, øvrig personell og vikaren. Dette er avgjørende for en god utnyttelse av ordningen.

Pris på forespørsel.

Ta kontakt for mer informasjon