Fastlegestøtte – Full drift

Full drift – kort forklart

Full driftsavtale er et alternativ til en kommunal avtale (såkalt 8.2-avtale). Vi er opptatt av at fastlegen er vår kunde og vi driver innovasjon og samarbeid på deres premisser.

Fastlegens autonomi i forhold til avtale om hjemmel og pasientliste vil alltid holdes separat og være legens ansvar. Kry kan bidra med å sikre god dialog med kommunen rundt driften av legesenteret.

Ta kontakt for mer informasjon

Hva er full drift?

Avtalevilkår

Ta kontakt for mer informasjon

Våre leverandører

Noklus logo
Trinnvis logo
OneMed logo