Fastlegestøtte – Full drift

Full drift – kort forklart

Full driftsavtale er et alternativ til en kommunal avtale (såkalt 8.2-avtale). Vi er opptatt av at fastlegen er vår kunde og vi driver innovasjon og samarbeid på deres premisser.

Fastlegens autonomi i forhold til avtale om hjemmel og pasientliste vil alltid holdes separat og være legens ansvar. Kry kan bidra med å sikre god dialog med kommunen rundt driften av legesenteret.

Ta kontakt for mer informasjon

Hva er full drift?

Avtalevilkår

Ta kontakt for mer informasjon

Våre samarbeidspartnere