Vi er et fastlegekontor og har fastleger uten venteliste i Ullensaker. Få fastlege på Gardermoen Helsesenter her

Gardermoen Helsesenter

Ledige fastleger uten venteliste
Alltid kort ventetid på legetime
Mulighet for legetime over video og online timebestilling

Hvem er vi?

Kari Svenkerud Fresvik

Fastlege

Yasser Farhan Sheikh

Fastlege

Nina Wiggen

Fastlege

Enayat Tokhi

Fastlege

Så enkelt får du fastlege hos oss

1. Logg inn på Helsenorge for å velge ny fastlege her

2. Velg en av fastlegene ved Gardermoen Helsesenter

3. Fastlegebyttet gjennomføres umiddelbart

Dersom du bytter fastlege i februar, vil du ikke offisielt ha ny fastlege før 1. mars. Men du kan selvfølgelig få time hos oss før det. Ring oss på 23 65 31 96, så hjelper vi deg med å sette opp time.

OBS! Vi har midlertidige lokaler i fjerde etasje på Jessheim Storsenter med adresse Storgata 6, 2050 Jessheim. Vi flytter inn i nye lokaler på Gardermoen Campus Helsehus i Ragnar Strøms Veg våren 2024.

Visste du at..

  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår?

  • Du i tillegg kan bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter?

  • Det er lov å velge fastlege i en annen kommune enn der du bor, for eksempel hvis du er student?

Besøk vår hjemmeside

På hjemmesiden til Gardermoen Helsesenter kan du blant annet bestille time og se vår adresse, åpningstider og kontaktinformasjon.

Gå til Gardermoen Helsesenter sin hjemmeside