Vi har fastleger uten venteliste i Ullensaker. Få fastlege på Gardermoen Helsesenter her

Gardermoen Helsesenter

Ledige fastleger uten venteliste
Kort ventetid på legehjelp
Mulighet for legetime over video og online timebestilling

Så enkelt får du fastlege hos oss

1. Logg inn på Helsenorge for å velge ny fastlege her

2. Velg en av fastlegene ved Gardermoen Helsesenter

3. Fastlegebyttet gjennomføres umiddelbart

Dersom du bytter fastlege vil du ikke offisielt ha ny fastlege før den 1. i påfølgende måned. Du kan selvfølgelig få time hos oss før det. Ring oss på 23 65 31 96, så hjelper vi deg med å sette opp time.

Vi holder til på Gardermoen Campus Helsehus i Ragnar Strøms Veg 4, 2067 Jessheim.

Visste du at..

  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår?

  • Du i tillegg kan bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter?

  • Det er lov å velge fastlege i en annen kommune enn der du er folkeregistrert, for eksempel hvis du er student?

Hvem er vi?

Yasser Farhan Sheikh

Fastlege

Enayat Tokhi

Fastlege

Kari Svenkerud Fresvik

Fastlege

Nina Wiggen

Fastlege

Besøk vår hjemmeside

På hjemmesiden til Gardermoen Helsesenter kan du blant annet bestille time og se vår adresse, åpningstider og kontaktinformasjon.

Gå til Gardermoen Helsesenter sin hjemmeside

Har du allerede fastlege hos oss, og finner ikke ledig time?
Hvis din vanlige fastlege ikke har ledig time, kan du bestille time hos en av våre andre leger via Helsenorge.

Behov for øyeblikkelig hjelp?
Hvis du trenger en akutt time, ring oss på 23 65 31 96.

  • Ved akutte problemstillinger utenfor vår åpningstid, ring legevakten på 116 117

  • Ved potensielt livstruende situasjoner må du alltid ringe 113