Vi er et fastlegekontor og har fastleger uten venteliste i Ålesund. Få fastlegeplass på Sundgata Helsesenter her

Sundgata Helsesenter

Ledige fastlegeplasser uten venteliste
Alltid kort ventetid på legetime
Mulighet for legetime over video og online timebestilling

Hvem er vi?

Kjersti Eiklid Young

Fastlege

Simone Bonde Haastrup

Fastlegevikar

Pål

Sykepleier

Så enkelt får du fastlege hos oss

1. Logg inn på Helsenorge for å velge ny fastlege her

2. Velg "liste uten fast lege" hos fastlegekontor "Sundgata Helsesenter". Da får du fastlegeplass hos oss!

3. Fastlegebyttet gjennomføres umiddelbart

Dersom du bytter fastlege i februar, vil du ikke offisielt ha ny fastlege før 1. mars. Men du kan selvfølgelig få time hos oss før det. Ring oss på 37 41 79 60, så hjelper vi deg med å sette opp time.

Visste du at..

  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår?

  • Du i tillegg kan bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter?

  • Det er lov å velge fastlege i en annen kommune enn der du bor, for eksempel hvis du er student?

Besøk vår hjemmeside

På hjemmesiden til Sundgata Helsesenter kan du blant annet bestille time og se vår adresse, åpningstider og kontaktinformasjon.

Gå til Sundgata Helsesenter sin hjemmeside