Vi har fastleger uten venteliste i Ålesund Velg fastlege hos Sundgata Helsesenter her

Sundgata Helsesenter

Ledige fastleger uten venteliste
Alltid kort ventetid på legetime
Mulighet for legetime over video og online timebestilling

Hvem er vi?

Kjersti Eiklid Young

Fastlege

Ida Bukholm

Fastlege

Geir Bukholm

Fastlege

Pål

Sykepleier

Så enkelt får du fastlege hos oss

1. Logg inn på Helsenorge for å velge ny fastlege her

2. Velg en av fastlegene våre, eller "liste uten fastlege" for å på plass hos oss. Dersom du velger "liste uten fastlege" betyr det at du får plass hos en vikarlege, i påvente av fastlege Aram Hassan Fares sin oppstart i august.

3. Fastlegebyttet gjennomføres umiddelbart

Dersom du bytter fastlege, vil du ikke offisielt ha ny fastlege før den 1. påfølgende måned. Men du kan selvfølgelig få hjelp hos oss før det. Ring oss på 37 41 79 60, så hjelper vi deg med å sette opp time.

Visste du at..

  • Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår?

  • Du i tillegg kan bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter?

  • Det er lov å velge fastlege i en annen kommune enn der du er folkeregistrert, for eksempel hvis du er student?

Besøk vår hjemmeside

På hjemmesiden til Sundgata Helsesenter kan du blant annet bestille time og se vår adresse, åpningstider og kontaktinformasjon.

Gå til Sundgata Helsesenter sin hjemmeside