Webinar for HR og ledere

tirsdag 21. juni, kl. 9-10

Meld deg på

Sykmelding som mestringsstrategi for livet - hvordan kan vi bidra til å endre trenden?

Vi ser på sykelønnsordningen med et skråblikk. Hva er arbeidsgivers handlingsrom, og hva er legens ansvar og rolle? Tidligere fastlege Nina Wiggen og arbeidsmiljørådgiver Kari Øren deler sin kunnskap og gir innspill til hvordan du kan ta vare på dine medarbeidere.

Meld deg på