Legetime på dine betingelser

Dette er KRY

Vi jobber for en helsetjeneste med høy tilgjengelighet som er lik for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon eller morsmål. Velkommen til KRY.

Hos KRY jobber tekniske utviklere og helsepersonell side om side for å utvikle denne helsetjenesten.

KRY gjør det mulig for at pasienter kan treffe legen via videosamtaler og få hjelp med problemer som ikke krever fysiske undersøkelser. I tillegg til rådgivning kan våre leger bistå med fornyelser av resepter, henvisninger til annet helsepersonell eller prøvetaking.

KRY startet med en visjon om å bidra til en helsetjeneste som er mer tilgjengelig og lik for alle. I dag tilbyr vi pasienter fra hele landet helsetjenester på like vilkår til de fleste av døgnets timer. Vi har kun noen minutters ventetid. Ved å kombinere ny teknologi med ledende medisinsk kompetanse har vi bygget en plattform som kan møte helsetjenesten.

Å kunne treffe helsepersonellet digitalt er en selvfølgelighet i en tid der vi blir både eldre og mer digitale. Vi kommer til å trenge mange nytenkende løsninger for å møte disse behovene. Sammen kan vi hjelpe flere

Johannes Schildt, Administrerende direktør og grunnlegger

Tjenesten til KRY bemannes i dag av leger fra hele landet. De fleste kombinerer arbeid på andre sykehus, legekontorer og klinikker med fleksible arbeidstider hos KRY.

KRY drives av aksjeelskapet Digital Medical Supply Norway AS

Er du vår nye kollega?

Vi leter alltid etter nye og dyktige kolleger og samarbeidspartnere som ønsker å være med å endre helsetjenesten. Ta kontakt dersom du er en av dem.

Presse

Kontakt vår pressetjeneste (presse@kry.no) ved spørsmål fra pressen eller forespørsler om samarbeid. presse@kry.no

Telefonnummer
23653430

E-postadresse

support@kry.no