Bilde av pasient som bestiller time hos psykolog på telefonen

Psykolog på video

Snakk med en psykolog fra trygge omgivelser i ditt eget hjem. Våre digitale psykologer er her for å lytte.

Bestill neste ledige time

Er det din første time? Vi anbefaler å velge en varighet på 90 minutter, slik at psykologen kan få en grundig forståelse av din situasjon, behov og mål.

Første time
90 minutter, 2885 NOK
Individualsamtale
45 minutter, 1475 NOK

Finn den rette psykologen for deg

Kjemi er viktig for en god relasjon i terapien. Les mer om våre psykologer og bestill time hos den som passer deg best.

Bilde av psykologspesialist Are Grov
Are Grov
Are tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Han er spesialist i psykoterapi, og har spesialkompetanse på behandling av alle typer angstlidelser. Han tilbyr ACT som er en type kognitiv atferdsterapi og er videreutdannet metakognitiv terapeut
Sidrah Mukhtar
Sidrah tilbyr samtaler til mennesker i alle aldre. Hun har spisskompetanse innen kognitiv terapi, men tilpasser også terapien til den enkeltes behov.
Emilie Meyn Link Card Image
Emilie Meyn
Jeg jobber med alle aldersgrupper, og med et bredt spekter psykiske plager, livsutfordringer, samt relasjonelle vansker.Jeg tilbyr et trygt rom hvor vi sammen kan utforske, forstå og endre fastlåste mønstre, det være seg følelser, tanker eller atferd.
Alexander Ikonomeas
Alexander tar i mot mennesker på 16 år og oppover. Han bruker elementer fra ulike behandlingsretninger, men er særlig god på psykodynamisk terapi og affektbevissthet.
Mikaela Lindgren
Mikaela tar i mot barn, ungdom, familier og par. Hun har erfaring innen et bredt spekter av vansker, problemstillinger og terapeutiske retninger.
Ariana Alic
Ariana tilbyr samtaler til mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker elementer fra kognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, EMDR og mindfullness.
Fanny Thorne
Fanny tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun bruker kognitiv terapi sammen med elementer fra andre behandlingsmetoder.
Miriam Voreland Nilsen
Miriam tar i mot mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker elementer fra emosjonsfokusert terapi, eksponeringsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi og kognitiv atferdsterapi.
Oda Hoff Fraser
Oda tilbyr samtaler til mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker både kognitiv og metakognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og korttidsdynamisk terapi.
Kristina Hasle Mo
Kristina tar i mot mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker emosjonsfokusert, kognitiv og psykodynamisk terapi, men også flere andre terapiformer.
Kari Hollup
Kari tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun bruker blant annet psykoedukasjon, metakognitiv og kognitiv terapi, mentalisering og narrativ terapi i behandlingen.
Guro Bondevik
Guro jobber med mennesker fra 16 år og oppover. Hun bruker kognitiv og metakognitiv terapi, og er spesielt erfaren innen EMDR, intensiv angstbehandling og arbeidspsykologi.
Hanne Dahlberg
Hanne tilbyr samtaler til mennesker på 18 år og oppover. Hun har psykodynamisk grunnforståelse og spisskompetanse i traumeterapi. Hun jobber også ut ifra ulike undergrupper av kognitiv atferdsterapi hvor det passer seg.
Bilde av psykolog Ada Leirstrand
Ada Leirstrand
Ada tar imot mennesker på 16 år og eldre. Hun er ekspert innen psykodynamisk terapi, men er også erfaren innen kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokuserte metoder.
Christina Børset Steen
Christina tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun tilpasser behandlingen etter dine behov, men har spesielt erfaring med mentaliseringsbasert terapi, EMDR, kognitiv atferdsterapi og dynamisk terapi.
Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit
Kristoffer Kostveit
Kristoffer tar imot klienter fra 16 år og oppover, og familier med barn i ulik alder. Han integrerer ulike metoder og tilpasser det klientenes behov. Herunder fra narrativ, emosjonsfokusert og psykodynamisk terapi.
Foto av Pia von Hirsch
Pia von Hirsch
Pia tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun bruker elementer av kognitiv atferdsterapi, emosjonsfokusert terapi, mentaliseringsbasert terapi og mindfulnessbasert terapi. Hun er i tillegg yogalærer og fordyper seg for tiden i parterapi.
Ida Rolfsnes
Ida tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun har en helhetlig tilnærming, og bruker kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, psykodynamisk terapi, humanistisk terapi og mindfulness-basert stressreduksjon.

Priser og praktisk informasjon

Les mer om priser, hva vi kan og ikke kan hjelpe med, og svar på vanlige spørsmål.

Priser og info