Opplever du problemer med bestilling?

Da kan det hjelpe å skifte nettleser eller bruke inkognito-/privat nettlesingmodus.

Vår support har dessverre ikke kapasitet til å legge inn bestillinger manuelt eller besvare slike henvendelser. Vi jobber med saken, og beklager på det sterkeste ulempene dette kan medføre.