Person går i en blomstereng

Livsstilshelsekontroll for bedrifter

Hjelp dine ansatte med å ta vare på sin egen helse ved å forebygge, reversere og behandle sykdom med våre livsstilshelsekontroller.

Utviklet av overlege i livsstilsmedisin, Charlotte Salter.

Kontakt oss

God livsstil forebygger sykdom

Mangel på sykdom er ikke alltid det samme som god helse. Selv om en ansatt for eksempel har normale blodprøver, er det ikke sikkert at han eller hun selv opplever å ha en god fysisk eller mental helse. Derfor har vi en helhetlig tilnærming med fokus på livsstil og forebygging i våre helsekontroller.

Health risk

En proaktiv helsekontroll

Vi ser ikke bare etter sykdom, men jobber også med å forhindre fremtidige helseplager ved å:

  • Utforske den ansattes livsstil og arvelige helserisikoer
  • Opplyse og motivere den ansatte til å forbedre sin livskvalitet gjennom å bygge vaner som varer
  • Skreddersy konkrete livsstilsråd for den ansatte, basert på samlede resultater fra spørreskjema, klinisk undersøkelse og blodprøver.
Charlotte Salter

Utviklet av ekspert i livsstilsmedisin

Charlotte Salter er spesialist i allmennmedisin og sertifisert innen livsstilsmedisin. Hun er overlege i livsstilsmedisin hos Kry, har utviklet våre helsekontroller og er også den som gjennomfører dem.

  • Hør Charlotte snakke om livsstilsmedisin i podcasten “Leger om livet” på Apple Podcast eller Spotify.
  • Les Charlottes kronikk om viktigheten av forebyggende helsetiltaki Dagens Medisin.
  • Se NRK's Debatten om ultraprossessert mat, der Charlotte var paneldeltaker.

Fokus på varig, god helse

Det skal være så enkelt som mulig for den ansatte å iverksette og følge opp legens anbefalinger. Etter helsekontrollen får man derfor:

  • En personlig rapport, der legen oppsummerer funn, anbefalinger og videre tiltak for den ansatte.
  • Annet støttemateriale og informasjon basert på den ansattes behov.

Målet er å støtte og motivere den ansatte i arbeidet med å gjøre endringer for å oppnå en bedre hverdag og god helse som kan vare livet ut.

Charlotte Salter forteller mer om Krys helsekontroller med fokus på livsstil

Hvordan fungerer det?

Helsekontrollene kan tilpasses ut i fra både bedriftens og den enkelte ansattes behov, se eksempel på gjennomføring nedenfor. Før helsekontrollen svarer den ansatte på et spørreskjema som inkluderer spørsmål om tidligere sykdom, familiehistorikk og andre spørsmål knyttet til livsstil.

1. Prøvetaking hos sykepleier (20 min)

En sykepleier måler puls, blodtrykk, høyde, vekt, HbA1c (diabetessjekk) og kolesterol hos den ansatte. Utover dette tas andre blodprøver ved behov eller symptomer.

2. Legetime (40 min)

Den ansatte får en klinisk undersøkelse og helsevurdering av lege. De har en samtale basert på informasjon fra spørreskjema og sykepleiertimen, snakker om livsstil, og den ansatte kan ta opp det den selv ønsker.

3. Digital oppfølging med lege (20 min)

Når blodprøveresultatene er klare, møter den ansatte samme lege i en videosamtale. Legen gir en grundig gjennomgang og oppsummering av funn og sin vurdering, i tillegg til forslag til videre tiltak.

4. Rapport

Til slutt får den ansatte en skreddersydd rapport med oppsummering av resultater og identifiserte risikofaktorer. Den ansatte får også personaliserte livsstilsråd basert på funnene, samt forslag til videre tiltak.

Pris fra 1690 kr

Hvem kan vi hjelpe?

En livsstilshelsekontroll passer for alle, da den tilpasses hver enkelt ansatt basert på faktorer som for eksempel alder, kjønn og livssituasjon. Helsekontrollene kan for eksempel ha fokus på:

Vansker med stress
Ny i arbeidslivet
Seniorhelse (60+)
Kvinnehelse
Menns helse
Vansker med søvn
Tilbake i arbeidslivet etter permisjon
Tilbake i arbeidslivet etter langvarig sykmelding
Vansker med kroniske plager
Overgangsalder

Helsekontrollen kan tilpasses alle aldre

Les mer om typiske fokusområder for helsekontrollen basert på aldersgruppe.

Hva koster det?

Pris fra 1690 kr.

 

Helsekontrollene kan tilpasses ut i fra din bedrifts og dine ansattes behov, og vil derfor variere i pris.

Få pristilbud