Person går i en blomstereng

Livsstilshelsekontroll for bedrifter

Reduser helseplager og ta vare på dine ansattes helse med Krys forebyggende livsstilshelsekontroller. Utviklet av overlege Charlotte Salter, ekspert i livsstilsmedisin.

Kontakt oss

Hvordan fungerer det?

 

Helsekontrollene kan tilpasses ut i fra både bedriftens og de ansattes behov.

 

Før helsekontrollen svarer pasienten på et spørreskjema som inkluderer spørsmål om tidligere sykdom, familiehistorikk og andre spørsmål knyttet til livsstil.

 

En typisk helsekontroll kan se slik ut:

Prøvetakning hos sykepleier

Pasienten får målt puls, blodtrykk, høyde, vekt, HbA1c (diabetessjekk) og kolesterol. Andre blodprøver tilpasses individuelt.

Time hos lege (40 min)

Pasienten får en helsevurdering basert på spørreskjemaet og prøver tatt hos sykepleieren. Legen utfører en klinisk undersøkelse og diskuterer relevante temaer for pasientens livsstil og livskvalitet.

Digital oppfølging med lege

Når blodprøveresultatene er klare, møter pasienten den samme legen i et videomøte. Legen gir pasienten en grundig gjennomgang og oppsummerer funn og videre tiltak.

Skreddersydde livsstilsråd

Til slutt får pasienten en skreddersydd rapport. Her oppsummerer legen resultater og identifiserte risikofaktorer. Pasienten får også personaliserte livsstilsråd basert på funnene, samt informasjon om videre tiltak for varig god helse.

Pris fra 1690,-

God livsstil forebygger sykdom

Mangel på sykdom er ikke alltid det samme som god helse. Selv om man for eksempel har normale blodprøver, er det langt fra sikkert at man opplever god fysisk og mental helse. Krys helsekontroller har derfor en helhetlig tilnærming og fokuserer særlig på livvstil og forebyggende tiltak.

Health risk

Krys helsekontroller er proaktive

Det betyr at vi ikke bare ser etter sykdom, men også jobber med å forhindre fremtidige helseplager ved å:

  • Utforske pasientens livsstil og arvelige helserisikoer
  • Opplyse og motivere pasienten til å forbedre sin livskvalitet gjennom å bygge vaner som varer
  • Skreddersy konkrete livvstilsråd for pasienten, basert på samlede resultater fra spørreskjema, klinisk undersøkelse og blodprøver.
Charlotte Salter

Utviklet av ekspert i livsstilsmedisin

Charlotte Salter er overlege i Kry og ekspert på livsstilsmedisin. Krys helsekontroller er utviklet og gjennomføres av Charlotte.

  • Hør Charlotte snakke om livvstilsmedisin i podcasten “Leger om livet” på Apple Podcast eller Spotify.
  • Les Charlottes kronikk om viktigheten av forebyggende helsetiltaki Dagens medisin.
  • Se NRK's Debatten om ultraprossessert mat, der Charlotte var paneldeltaker.

Varig god helse i fokus

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasienten å følge opp legens anbefalinger. Etter helsekontrollen vil pasienten få:

  • Personlig rapport, der legen oppsummerer funn, anbefalinger og videre tiltak for pasienten.
  • Annet støttemateriale og informasjon basert på pasientens behov.

Målet er å støtte og motivere pasienten i arbeidet med å gjøre endringer for å oppnå bedre helse over tid.

Hvem kan vi hjelpe?

En livsstilshelsekontroll passer for alle. Legen tilpasser innholdet individuelt basert på ting som pasientens alder, kjønn eller andre faktorer. Helsekontrollene kan for eksempel ha fokus på:

Vansker med stress
Ny i arbeidslivet
Seniorhelse (60+)
Kvinnehelse
Menns helse
Vansker med søvn
Tilbake i arbeidslivet etter permisjon
Tilbake i arbeidslivet etter langvarig sykmelding
Vansker med kroniske plager

Helsekontrollen kan tilpasses alle aldre

Les mer om typiske fokusområder for helsekontrollen basert på alder

Hva koster det?

Priser fra 1690,-

 

Helsekontrollene kan tilpasses ut i fra din bedrifts og dine ansattes behov, og vil derfor variere i pris.

Få pristilbud