Parterapi

I parterapi jobber man sammen for å forstå hva som skjer i parforholdet og skape positiv endring som bidrar til at man får det bedre sammen.

Parterapi tilbys til alle par som ønsker det, på vår klinikk på Vika i Oslo eller over video.

Hvem passer parterapi for?

Parterapi er for alle par som ønsker å forbedre, jobbe med, eller reparere forholdet sitt. Uansett årsak eller når i prosessen man søker hjelp, bør begge parter ha et ønske om en positiv endring og at forholdet skal fungere. Terapeuten hjelper dere med å bli bevisst uhensiktsmessige mønstre, skape godt samspill og håndtere følelser som påvirker relasjonen. Målet vil være å oppleve mer trygghet og positive følelser, bedre kommunikasjon, og blir bedre rustet til å takle utfordringer og konflikter sammen.

Kommunikasjonsproblemer
Gjentakende konflikter
Krangling
Ulike prioriteringer i livet
Ensomhet i parforholdet
Utrygghet
Tvil
Lite intimitet og nærhet
Seksuelle utfordringer
Lite romantiske følelser
Utroskap
Sjalusi
Sorg i samlivet
Samarbeid om foreldrerollen
Ufrivillig barnløshet
Livsbelastninger og kriser
Overgangen til å bli samboere, foreldre eller pensjonister

Priser og bestilling

Den første timen dere har med psykologen er en 90 minutters samtale, for å sikre at psykologen blir godt kjent med dere begge og hvilke utfordringer dere har. Deretter settes timene opp etter behov. Velg psykolog under og finn en ledig time i kalenderen.

Parterapi – 90 min3125kr
Parterapi – 75 min2615kr
Parterapi – 60 min2100kr

Ida Rolfsnes

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Som parterapeut er jeg opptatt av å forstå parets historie, deres opp- og nedturer på veien, belyse eventuelle konfliktmønstre som kan prege dynamikken, og gjennom økt innsikt sammen med paret hjelpe dem mot å bli tryggere på å dele følelser og behov med hverandre. Jeg mener parterapi er for alle og er en god investering for alle par - og det finnes ingen utfordringer som er for små. Så lenge det har betydning for det enkelte paret er det viktig.

Kristoffer Kostveit

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit

Som parterapeut er jeg opptatt av den fulle historien i forholdet og de verdiene og den praksis som lå til grunn da dere to bestemte dere for å være et par. Hva bygget dere forholdet på? Hva var det som trakk dere mot hverandre og gjorde at akkurat dere to passet så godt?

Jeg legger vekt på historien til forholdet for å forstå hva som kan være meningen bak konflikten eller vanskene som nå har oppstått. Ved å sammen utforske dette landskapet ønsker jeg å skape oppmerksomhet på hva forholdet kan trenge for videre å gå fremover, samt hjelpe dere med dette videre arbeidet.

Psykologspesialist i psykoterapi

Bilde av psykologspesialist Are Grov

Det er naturlig å være nervøs når dere skal snakke med en ukjent om personlige tema. Jeg er opptatt av å være sensitiv til dette, og tilpasser våre timer slik at dere begge får sagt det dere ønsker, og at jeg forstår dere som par.

Jeg ønsker å få en detaljert beskrivelse av utfordringene deres, slik at vi sammen kan lage en plan. Jeg er nysgjerrig, åpen og aktiv i terapirommet. Jeg legger til rette for at det skal være trygt å snakke med meg.

Jeg tilbyr samtaler til par som snakker norsk, engelsk, svensk og dansk.

Fanny Thorne

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog fra Oxford og Warszawa, og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Jeg har mye erfaring og kompetanse om utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med de fleste typer psykiske plager. Jeg spesialiserer meg innenfor nevropsykologi, og har kurs i kognitiv terapi for personer med høytfungerende autisme og Asperger, med fokus på tiltak inn mot jobb og skole.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner og par på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Ada Leirstrand

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Bilde av psykolog Ada Leirstrand

Som terapeut ønsker jeg å møte dere med nysgjerrighet, varme og aksept fra første stund. Det er viktig for meg at dere føler dere trygge når dere utforsker det som er vanskelig, sårbart og skamfullt.

I samtaler med par har jeg en undrende, utforskende og forsiktig utfordrende tilnærming. Jeg er opptatt av å anerkjenne det som gjør akkurat deres par unikt - deres erfaringer, sårbarheter og ressurser.

Deres mål setter rammene for terapien. Sammen finner vi veien videre.

Pia von Hirsch

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Foto av Pia von Hirsch

Jeg har jobbet som psykolog i over ti år, og har alltid vært særlig engasjert i det som skjer mellom mennesker. Jeg tar nå en fordypning i emosjonsfokusert parterapi, som forskning viser at har god effekt på par som ønsker å finne tilbake til hverandre.

Jeg er en aktiv, tydelig og genuint engasjert terapeut, som er opptatt av å bygge en sterk allianse med dere begge, slik at begge parter føler seg trygge og opplever nytte av å komme til timene. Vi finner sammen ut av hva som skal til for å løse opp i problemene, forebygge utfordringer, eller styrke det gode dere allerede har.

Pia har lukket venteliste, men tar tidvis inn nye par. Ta kontakt med vår support dersom du ønsker parterapi hos Pia.

Mikaela Lindgren

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker i alle aldre, inkludert barn og ungdom.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, har tidligere fordypet meg og tar nå spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har også tatt videreutdanning innenfor foreldreveiledning, utviklingsforstyrrelser, og spiseforstyrrelser.

Gjennom flere års erfaring i spesialisthelsetjenesten og privat sektor har jeg arbeidet med et bredt spekter av vansker, problematikk og terapeutiske retninger, og med mennesker i alle aldersgrupper. I tillegg arbeider jeg som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda.

Jeg kan tilby samtaler til barn, ungdom og voksne. Jeg tar i mot enkeltindivider, par, familier og foreldre som ønsker veiledning. Jeg kan tilby samtaler på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.