Andre tilstander

Om du trenger noen å snakke med om dine plager, kan våre leger kan hjelpe deg. De vil gi en vurdering av symptomene dine og annet som kommer frem under legetimen. Slik kan legen gi deg gode råd og eventuell behandling eller resept. Om det er nødvendig vil de henvise deg til videre undersøkelser.

Bestill time

Her kan du lese om sykdommer og tilstander som i noen tilfeller kan forbedres ved hjelp av livsstilsendringer, som for eksempel søvnapné og røyking. Du kan også lese om mer akutte lidelser som blodpropp.

Tilstander

Skriv inn en tilstand eller symptom, for å filtrere søkeresultatet.

Blodpropp – trombose

Blodpropp er en propp som består av koagulert blod som helt eller delvis tetter til et blodkar et sted i kroppen. Ofte oppstår blodpropper i beina, men de kan også forekomme i lungene eller hjernen. Små blodpropper gir ikke alltid plager, men store blodpropper kan være livstruende. Blodfortynnende medisiner brukes for å forebygge, behandle og løse opp blodpropper, eller for å forebygge for dem som har økt risiko for å få blodpropp. Det er viktig at du alltid søker akutt legehjelp dersom du mistenker at du har blodpropp, uansett hvor proppen sitter.

BMI-kalkulator (KMI)

BMI (Body Mass Index eller kroppsmasseindeks på norsk) måler forholdet mellom vekt og høyde. Det er én av flere måter å finne ut om kroppsvekten din er for høy eller lav. I følge WHO er en normal BMI 18,5-24,9. Verdier som er over eller under normalen kan noen ganger føre til helserisiko – høy BMI i kombinasjon med stor midje øker risikoen for for eksempel type 2 diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

Influensavaksine

Influensa er en smittsom luftveisinfeksjon som gir kraftigere symptomer og sykdomsforløp enn vanlige forkjølelsesvirus. De fleste tåler godt å få influensa, og blir friske uten alvorlige komplikasjoner. For noen kan imidlertid influensa gi alvorlige komplikasjoner og personer i risikogrupper bør derfor ta influensavaksine årlig.

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme kjennetegnes vanligvis av en høy BMI. Symptomene kan være knyttet til livsstil og arv, men også til din fysiske og psykiske helse. Alvorlig overvekt og fedme gjør deg sårbar for ulike sykdommer. For å redusere risikoen for å utvikle sykdommer er det nødvendig å endre på livsstilen din.

Røykeslutt

Å slutte å røyke tester viljestyrken, men det er mange som klarer det. Om du skal lykkes, er det viktig å gå helhjertet inn for det. Det er flere måter å håndtere røyksuget, men det er lurt å ikke erstatte røyken med en ny dårlig vane.

Søvnapné

Søvnapné er en tilstand hvor man gjentagende ganger stopper å puste midlertidig når man sover. Enkeltepisoder av korte pustestopp når man sover er ikke uvanlig, og krever ikke behandling i de fleste tilfeller. Det er varigheten av pustestoppene og hvor hyppig de forekommer i løpet av natten som definerer om det er snakk om sykdom. Har man mer enn 10 pustestopp per time som varer i mer enn 10 sekunder bør man søke behandling for sin søvnapné. Personer som rammes, sliter imidlertid ofte også med trøtthet, hodepine og depresjon. En har også sett høyere forekomst av blant annet hjerte- og karsykdommer og trafikkulykker hos personer med søvnapné.

Vaksiner

Vaksiner beskytter mot smittsomme sykdommer, og har til hensikt å aktivere immunapparatet uten at vi blir syke. Dette gjør at farlige, smittsomme sykdommer forebygges på en enkel og effektiv måte.