Fersk mamma helsekontroll

Både kroppen og hjernen er i endring under svangerskapet og etter en fødsel eller keisersnitt. Hos oss får du som er mor en helsekontroll som tar hånd om både din fysiske og psykiske helse. Du får evidensbasert hjelp og oppfølging ved behov fra lege og psykolog – godt tilrettelagt og med utgangspunkt i din situasjon.

Helsekontrollen kan gjøres fra 6 uker til omtrent to år etter barnet er født.

Ring for å bestille time

En helhetlig helsekontroll for mor forebygger

De første 1000 dagene i et nytt liv er en svært sårbar tid for både mor og barn, og forskning viser at problemer og plager hos mor i denne fasen har sammenheng med utfordringer hos barnet, mor og familien flere år senere. Mors helse er altså noe familien som fellesskap bør investere i, og noe samfunnet som helhet har godt av å prioritere mer.

Den som har bært frem og født et barn gjennomgår ofte omfattende endringer i både sin fysiske og psykiske helse. Kroppen er kanskje ikke slik man kjenner den, og tilpasning til en ny normal er ikke alltid enkelt. Mange har fått fysiske skader eller utvikler andre plager som bør behandles raskt. Mentale og emosjonelle endringer kan også oppleves som krevende, og mange får tanker og følelser de strever med å håndtere.

Vi tilbyr en helhetlig helsekontroll. Din emosjonelle, psykiske og fysiske helse står i fokus. Våre leger og psykologer gir deg den individuelle tilpasningen du trenger og setter fokus på det du har behov for: kartlegging, undersøkelse, behandling, veiledning eller råd. Du får også håndfaste øvelser og verktøy som er knyttet til dine utfordringer.

Helsekontrollen har fokus på både forebygging og behandling, og hensikten er å sjekke at du har det bra både fysisk og psykisk. De første 12 ukene etter fødsel får man ofte tett oppfølging fra lege og helsestasjon, og kroppen går gjennom en naturlig prosess for å stabilisere seg hormonelt, fysisk og psykisk. Noen vil likevel ha behov for ekstra oppfølging i denne perioden, mens andre kjenner behovet for en helsekontroll etter 3-24 måneder. Dette er helt opp til deg.

Dette er Fersk Mamma Helsekontroll

Helsekontrollen gjennomføres fysisk på på vår klinikk i Vika, Oslo.

  • 40 minutters konsultasjon med lege
  • 45 minutters konsultasjon med psykolog
  • Verktøy og øvelser tilpasset dine behov
  • Plan for oppfølging og henvisning dersom du trenger dette.

Det kan variere om du har legetimen eller psykologtimen først. Uansett vil du få 15 minutters pause mellom timene.

Pris for Fersk Mamma helsekontroll: 2600 kr

Bestill time

For å bestille Fersk Mamma helsekontroll, ringer du klinikken vår i Vika, Oslo på telefon 23 65 34 30. Sykepleier vil da hjelpe deg å finne et tidspunkt som passer.

Ring for å bestille time
Lege

Charlotte Salter

Lege
Stine Erica Høydalsvik, psykolog hos Kry

Stine Erica Høydalsvik

Psykolog

Laure-Elodie Anquetil

Lege
Foto av Pia von Hirsch

Pia von Hirsch

Psykolog
Jeg har vært engasjert i mødrehelse i mange år, og er glad for at vi med Fersk Mamma helsekontroll gir mammaen et helhetlig tilbud hvor hun får mye god hjelp fra erfarne fagfolk på kort tid - undersøkelse, råd og verktøy. I dette møtet kan vi sammen forebygge helseplager i årene som kommer!
Pia von Hirsch

Fagpsykolog i Kry, klinisk psykolog og skribent med fokus på kunnskapsformidling

Jeg har lenge drømt om å lage et slikt tilbud til ferske mødre! Min opplevelse er at kvinner i denne livsfasen ofte får for lite oppfølging, og at det ofte er lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell! Med medisinsk og psykologisk ekspertise kombinert, er vi sikre på å møte mammaen som helt menneske.
Charlotte Salter

Lege med spesialisering i allmennmedisin og sertifisering i livsstilsmedisin

Er du far eller medmor?

Det er ikke bare den som bærer frem barnet som preges av overgangen til foreldrerollen. Dersom du har blitt forelder og opplever utfordringer, har behov for støtte og veiledning fra en utenforstående fagperson eller ønsker noen å reflektere og skape endring sammen med, kan samtaler med en psykolog være hjelpsomt og nyttig.

Bli bedre kjent med psykologene