Bilde av Krys psykologer

Bestill psykologtime

Våre psykologer tilbyr timer på klinikk og video. Uansett hva du velger, tilpasses behandlingen dine behov og utfordringer.

Finn den rette psykologen for deg ved å lese mer om dem i listen under. Du kan når som helst gå tilbake til toppen av siden for å velge en annen psykolog.

Hvor ønsker du psykolog?

Alle våre psykologer tilbyr også timer over video, uansett hvor du befinner deg.

Oslo
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
Jessheim
Storgata 6, 2050 Jessheim (4. etasje Jessheim Storsenter)
Video
Bestill time hos psykolog over video

Oslo

Disse psykologene tilbyr time på klinikken vår i Vika eller over video.

Psykologer som jobber på kveldstid

Trykk på bildet for å lese mer om hver enkelt psykolog.

Mikaela Lindgren
Mikaela tar i mot barn, ungdom, familier og par. Hun har erfaring innen et bredt spekter av vansker, problemstillinger og terapeutiske retninger.
Guro Bondevik
Guro jobber med mennesker fra 16 år og oppover. Hun bruker kognitiv og metakognitiv terapi, og er spesielt erfaren innen EMDR, intensiv angstbehandling og arbeidspsykologi.
Bilde av psykolog Ada Leirstrand
Ada Leirstrand
Ada tar imot mennesker på 16 år og eldre. Hun er ekspert innen psykodynamisk terapi, men er også erfaren innen kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokuserte metoder.
Alexander Ikonomeas
Alexander tar i mot mennesker på 16 år og oppover. Han bruker elementer fra ulike behandlingsretninger, men er særlig god på psykodynamisk terapi og affektbevissthet.
Fanny Thorne
Fanny tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun bruker kognitiv terapi sammen med elementer fra andre behandlingsmetoder.
Ariana Alic
Ariana tilbyr samtaler til mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker elementer fra kognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, EMDR og mindfullness.
Miriam Voreland Nilsen
Miriam tar i mot mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker elementer fra emosjonsfokusert terapi, eksponeringsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi og kognitiv atferdsterapi.
Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit
Kristoffer Kostveit
Kristoffer tar i mot pasienter på 18 år og oppover. Han bruker for det meste emosjonsfokusert og psykodynamisk terapi. Han bruker også andre metoder som kognitiv terapi.
Oda Hoff Fraser
Oda tilbyr samtaler til mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker både kognitiv og metakognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og korttidsdynamisk terapi.
Kristina Hasle Mo
Kristina tar i mot mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker emosjonsfokusert, kognitiv og psykodynamisk terapi, men også flere andre terapiformer.
Tora Johanne Kielland
Tora tar i mot mennesker på 16 år og oppover. Hun er særlig god på psykodynamisk terapi, mentaliseringsbasert terapi og psykoedukasjon, emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi og mindfulness.

Video

Alle psykologene ovenfor tilbyr også videosamtaler.

Ida Rolfsnes

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i klinisk psykologi, og har påbegynt spesialisering i voksenpsykiatri. Jeg har jobbet flere år med utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten, med et bredt spekter av psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk og livsvansker. Jeg har også jobbet med barn og familier, inkludert foreldreveiledning.

Jeg tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Jeg jobber med både enkeltindivider, par og foreldreveiledning, på norsk, engelsk, svensk og dansk.

Stine Erica Høydalsvik

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Stine Erica Høydalsvik, psykolog hos Kry

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, men har også studert religion, jobbet med bistandsarbeid internasjonalt, og vært engasjert i en psykologiorganisasjon som utforsker eksistensielle skjæringspunkter mellom religiøsitet og psykologi. Jeg har jobbet med barn og familier, i alderspsykiatri, og i spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av voksne mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseplager.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider, par og foreldre på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Mikaela Lindgren

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker i alle aldre, inkludert barn og ungdom.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, har tidligere fordypet meg og tar nå spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har også tatt videreutdanning innenfor foreldreveiledning, utviklingsforstyrrelser, og spiseforstyrrelser.

Gjennom flere års erfaring i spesialisthelsetjenesten og privat sektor har jeg arbeidet med et bredt spekter av vansker, problematikk og terapeutiske retninger, og med mennesker i alle aldersgrupper. I tillegg arbeider jeg som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda.

Jeg kan tilby samtaler til barn, ungdom og voksne. Jeg tar i mot enkeltindivider, par, familier og foreldre som ønsker veiledning. Jeg kan tilby samtaler på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Tora Johanne Kielland

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er i gang med min spesialisering. Jeg har lang erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og plager, og har blant annet arbeidet i spesialisthelsetjenesten på DPS, Spesialpoliklinikk for Spiseforstyrrelser, og ved Oslo krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Guro Bondevik

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg har en bred klinisk kompetanse, og tar nå et spesialiseringsprogram innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg har bred erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med psykiske plager og lidelser i spesialisthelsetjenesten, og mye erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, inkludert krisepsykologi.

Jeg tar i mot enkeltpersoner over 16 år. Jeg tilbyr samtaler på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Fanny Thorne

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog fra Oxford og Warszawa, og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Jeg har mye erfaring og kompetanse om utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med de fleste typer psykiske plager. Jeg spesialiserer meg innenfor nevropsykologi, og har kurs i kognitiv terapi for personer med høytfungerende autisme og Asperger, med fokus på tiltak inn mot jobb og skole.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner og par på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Ariana Alic

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og spesialiserer meg nå innen behandling av voksne mennesker med psykiske plager. Jeg har videreutdanning i traumebehandling og mestringsfokusert gruppebehandling. Jeg har flere års erfaring med utredning og behandling av voksne i offentlig psykisk helsevern.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Miriam Voreland Nilsen

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og jeg spesialiserer meg nå i klinisk voksenpsykologi. Jeg har kurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne, og videreutdanning innen psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier. Jeg har bred erfaring fra arbeid med folk i alle aldre i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner og foreldreveiledning på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Kristoffer Kostveit

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit

Jeg er utdannet fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i psykiatri, rusomsorg, kommunal psykisk helsetjeneste for voksne, og familiekontor. Jeg har fått lang erfaring fra arbeid med personer fra alle aldersgrupper med et bredt spekter av psykiske vansker fra gjennomgripende psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser, rusproblematikk, til lettere til moderate psykiske vansker.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner, par og foreldre, på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Oda Hoff Fraser

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Jeg er i gang med spesialisering i fordypning i klinisk voksenpsykologi. Jeg har mye erfaring med å utrede og behandle voksne mennesker med alt fra milde til alvorlige psykiske plager. Jeg har videre erfaring med nevropsykologisk testing, arbeid med ungdom, og foreldreveiledning (COS).

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Kristina Hasle Mo

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet fra Roehampton University og Syddansk Universitet i Odense, og tar videreutdanning for å bli psykologspesialist. Jeg har bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske helseplager og lidelser hos barn, ungdom og voksne mennesker. Jeg har videre erfaring med intensiv angstbehandling og mindfulness-basert stressreduksjon.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Daniel Aga

Tilbyr samtaler over video. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og har bred erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Nå jobber jeg ved et lavterskeltilbud i kommunen til familier i Oslo. Dette har hjulpet meg til å møte de som søker hjelp der de er og i den livsfasen de for øyeblikket befinner seg i. Jeg utdanner meg nå videre for å bli psykologspesialist innen feltet klinisk voksenpsykologi, noe jeg er ferdig med innen 2024.

Jeg kan tilby individualsamtaler og foreldreveiledning (45 min) over video, på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Bestill time

Sidrah Mukhtar

Tilbyr samtaler over video. Tar i mot mennesker i alle aldre.

Jeg er psykologspesialist, med profesjonsutdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg har flere års erfaring innen psykisk helsevern fra spesialisthelsetjenesten DPS med voksne og BUP (barne- og ungdomspsykiatri) med barn/familier. Jeg har i tillegg utdanning innen affektbevissthet, kognitiv atferdsterapi, traumefokusert kognitiv atferdsterapi og manual evidensbasert behandling for psykiske lidelser som angst/ depresjon. Jeg har bred kompetanse med utredning/kartlegging og behandling av psykiske lidelser. I tillegg til dette har jeg erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevern.

Jeg kan tilby individualsamtaler og foreldreveiledning på norsk, engelsk, urdu/punjabi og svensk.

Hanne Dahlberg

Tilbyr samtaler over video til mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Jeg har en interesse for psykodynamisk terapi i bunn, og videreutdanning i traumeterapi. Dette gjør meg opptatt av hva du som menneske har med deg av opplevelser, hvordan dette kan ha påvirket din relasjon til andre, og hvilken relasjon du har til deg selv. Jeg har tro på at terapi ikke bare er å fjerne symptomer, men å romme det som er vanskelig. På den måten kan det også bli bedre plass til glede over livets oppturer. Ikke alle ønsker en dyptgående terapi, men heller verktøy for å mestre hverdagen, sterkt stress eller akutte kriser. Til dette kan jeg tilby hjelp og støtte innenfor kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Jeg tilbyr individualsamtaler over video, og er tilgjengelig ettermiddag og kveld, både hverdag og helg.

Bestill time

Kari Hollup

Tilbyr samtaler over video til mennesker på 16 år og oppover.

Jeg har omtrent 15 års erfaring som psykolog, og har særlig kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk, men hjelper også deg som har andre vansker. Jeg bruker blant annet psykoedukasjon, metakognitiv terapi og kognitiv terapi i behandlingen.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner over video, på norsk, engelsk og nederlandsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Bestill time

Ada Leirstrand

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Bilde av psykolog Ada Leirstrand

Jeg har en utdanning i psykologi fra Universitetet i Oslo og spesialiserer meg i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har jeg en bachelorgrad i filosofi og er spesielt interessert i temaer som kombinerer filosofi og psykologi, som eksistensielle spørsmål og etikk. Jeg har jobbet i flere år i spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har erfaring med utredning og behandling av voksne med ulike livsutfordringer og psykiske lidelser.

Alexander Ikonomeas

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi og affektbevissthet. Jeg integrerer elementer fra forskjellige behandlingsretninger, men er spesielt god på arbeid med følelser. Dette innebærer å hjelpe deg med å bli kjent med egne følelser og reaksjoner, og å bruke informasjon fra følelser som kompass for å forstå dine egne behov og ønsker.

Pia von Hirsch

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Foto av Pia von Hirsch

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og København, med fordypning i klinisk psykologi, og organisasjonspsykologi og ledelse. Jeg har jobbet med terapi, veiledning, rådgivning, kunnskapsdeling, og som fagleder. Jeg har bred erfaring fra spesialisthelsetjeneste, barnevern og familievern, med et bredt spekter psykiske lidelser og livsvansker. Jeg har i tillegg yogalærerutdanning, og tar nå en fordypning i parterapi.

Pia har lukket venteliste, men tar tidvis inn nye par. Ta kontakt med vår support dersom du ønsker parterapi hos Pia.

Jessheim

Kalsoom tilbyr samtaler i våre lokaler på Jessheim (Storgata 6, 2050 Jessheim, 4. etasje på Jessheim Storsenter), eller over video.

Kalsoom Hussain

Jeg er psykolog utdannet fra Aarhus Universitet med videreutdanning i kognitiv terapi. Jeg er også i gang med videre spesialisering.

Jeg har bred erfaring med utredning og behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager fra spesialisthelsetjenesten.

Jeg har også kulturell kompetanse, og er god på å tilpasse meg det unike menneskets behov - på flere språk. Jeg tilbyr timer på norsk, engelsk, urdu og punjabi

Jeg tar i mot mennesker på 16 år og oppover, og tar i mot både enkeltindivider og par.