Bestill time på klinikk eller over video

Våre psykologer har mange års erfaring, og kan hjelpe deg med både de store og små utfordringene i livet. Bli bedre kjent med dem og hvordan hver enkelt kan hjelpe, og bestill time hos den beste matchen for deg.

Stine Erica Høydalsvik

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Stine Erica Høydalsvik, psykolog hos Kry

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, men har også studert religion, jobbet med bistandsarbeid internasjonalt, og vært engasjert i en psykologiorganisasjon som utforsker eksistensielle skjæringspunkter mellom religiøsitet og psykologi. Jeg har jobbet med barn og familier, i alderspsykiatri, og i spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av voksne mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseplager.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider og par på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Ida Rolfsnes

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i klinisk psykologi, og har påbegynt spesialisering i voksenpsykiatri. Jeg har arbeidet flere år i spesialisthelsetjenesten og opparbeidet erfaring med utredning og behandling av voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk og livsvansker. Jeg har også jobbet med nevropsykologiske undersøkelser av kognitive vansker hos voksne, og med barn og familier, inklusive foreldreveiledning.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider og par, på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Fanny Thorne

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Som psykolog er jeg opptatt av å legge til rette for at terapirommet skal bli et trygt sted for deg. Jeg mener dette er essensielt for å utforske temaer som er vanskelige. Jeg ønsker at du som møter meg skal føle deg sett og validert, og jeg vil møte deg på en varm, ærlig og empatisk måte. Det er viktig for meg at du skal kjenne på mest mulig eierskap til det vi jobber med i terapirommet, og da er det nødvendig med godt samarbeid slik at du når dine personlige mål – uansett hvor store eller små.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider og par på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Kristoffer Kostveit

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit

Som psykolog er jeg opptatt av å forstå og lære deg å kjenne. Samtidig vet jeg at det kan være vanskelig å utforske sårbar tematikk i eget liv. I terapirommet er jeg derfor opptatt av å bygge et trygt og godt rom, der det kjennes naturlig å dele sine innerste tanker. Relasjonen skal baseres på gjensidig tillit. Jeg ønsker at vi sammen setter mål for behandlingen, og at du som klient blir hørt. Det er du som kjenner deg selv best. Jeg er her for å forstå og hjelpe deg med å oppnå innsikt gjennom et konstruktivt endringsarbeid.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider og par på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Kristina Hasle Mo

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Jeg er drevet av en genuin lidenskap for å forstå deg og dine unike opplevelser. Sammen med deg, ønsker jeg å utforske hva som er krevende for deg nå, hva som kan ha bidratt til det og hvilke endringer som må til for at du skal få det bedre.

Som terapeut er jeg aktiv, avslappet og rett-frem. Min erfaring er at disse egenskapene danner et solid grunnlag for en trygg og god relasjon.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Tora Johanne Kielland

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

For å gå i terapi hos meg behøver du ikke å ha en tydelig forståelse av «hva som feiler deg». Jeg er av den oppfatning at dersom du kjenner et behov for og ønske om å gå i behandling, er dette alt vi trenger for å starte å jobbe sammen mot at du skal få det bedre i deg selv og i dine relasjoner. Jeg har som mål at du skal føle deg sett og tatt på alvor, og at du skal kjenne at du får støtte og hjelp til å forstå deg selv og dine behov bedre. Jeg kan hjelpe deg med å håndtere utfordrende livssituasjoner enten i det private eller i jobbsammenheng, og med å identifisere årsaken til redusert livskvalitet, uavhengig av hvilke symptomer du måtte oppleve.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Ariana Alic

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Som psykolog er jeg opptatt av å skape tillit og trygghet i terapirommet slik at du opplever et rom hvor det er mulig å dele utfordringer og vanskelige tema. I meg får du en psykolog som er nysgjerrig, varm og ærlig i møte med deg. Jeg er opptatt av at vi sammen skal komme frem til behandlingsmål, metode og dine styrker, for at du skal få best mulig utbytte av samtalene.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Miriam Voreland Nilsen

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Som psykolog er jeg opptatt av hvordan du forholder deg til deg selv, andre og omverden. Terapi kan være både godt og vondt på samme tid; derfor er det viktig for meg å skape et trygt samtalerom der vi kan snakke om det som driver plagene dine. Erfaringene og ønskene dine er viktige når vi setter mål for terapien. Jeg er en tilstedeværende, varm og aktiv terapeut som deler mine betraktninger og ønsker å hjelpe deg med å bryte ut av fastlåste mønstre.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Oda Hoff Fraser

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

Som psykolog er jeg opptatt av å se hele deg. Det er viktig for meg at du føler deg trygg og hørt i møte med meg, og jeg har mye fokus på å etablere en god og tillitsfull relasjon. I møte med deg har jeg fokus på at dette er din tid og at den skal fylles med det du ønsker å snakke om. Samtidig er jeg en aktiv terapeut som ønsker å hjelpe deg til å skape forståelse og mening i din tilværelse.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Guro Bondevik

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo

I terapirommet er jeg opptatt av å skape en trygg atmosfære slik at det føles naturlig å sammen utforske vanskelige temaer. Jeg møter deg med åpenhet, varme og empati, da jeg mener at en god relasjon er et godt utgangspunkt for trygg og meningsfull kommunikasjon. Jeg er opptatt av å i samarbeid med klienten finne et felles mål for terapien, hvor metode og tilnærming tilpasses den enkeltes problemstilling, ønske og behov.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Daniel Aga

Tilbyr samtaler over video

Min erfaring er at den beste måten jeg kan være til hjelp for deg er ved å være varm, utforskende, og ærlig i våre samtaler. Mitt øverste mål er alltid at samtalene våre skal gi nytte og mening for deg.

Jeg har bred erfaring med å møte mennesker som strever med angst, depresjon, stress og bekymringer, vanskelige hendelser i oppveksten, konflikter eller utfordringer i nære relasjoner og parforhold. Jeg har god erfaring med å bruke en rekke ulike tilnærminger. Sammen med deg vil jeg finne de teknikkene eller metoden som antas å gi mest hensiktsmessig hjelp.

Daniel tilbyr individuelle samtaler over video. Han er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag, kveld og i helger.

Bestill time

Hanne Dahlberg

Tilbyr samtaler over video

I samtale med meg vil jeg tilrettelegge for at du skal føle deg rolig, trygg, og forstått. Jeg er opptatt av å bli kjent med deg som helhet, og selv om du tar kontakt for et problem eller en utfordring, vil jeg også være nysgjerrig på dine styrker som menneske. Du behøver ikke bekymre deg for at ditt problem er for lite eller for stort. Gjennom den gode samtalen finner vi veien for deg slik at du skal kunne få det bedre.

Hanne tilbyr individuelle samtaler over video. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag og kveld i hverdager.

Bestill time

Kari Hollup

Tilbyr samtaler over video

Tilbakemeldinger fra tidligere samtaler er at jeg er rolig og avslappet, noe som smitter over på den jeg snakker med. Det er ingenting som sjokkerer meg, og uansett hva du sliter med eller kanskje har gjort så møter du ingen fordommer hos meg. Jeg er ærlig og direkte, og har jobbet med mennesker fra alle kanter av verden.

Kari tilbyr individuelle samtaler over video. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag, kveld og i helger.

Bestill time

Pia von Hirsch

Foto av Pia von Hirsch

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og København, med fordypning i klinisk psykologi, og organisasjonspsykologi og ledelse. Jeg har jobbet med terapi, veiledning, rådgivning, kunnskapsdeling, og som fagleder. Jeg har bred erfaring fra spesialisthelsetjeneste, barnevern og familievern, med et bredt spekter psykiske lidelser og livsvansker. Jeg har i tillegg yogalærerutdanning, og tar nå en fordypning i parterapi.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider og par, og på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Bestill time

Logg inn og bestill time. Svar på noen korte spørsmål slik at psykologen vet litt om deg før dere møtes.

Snakk med psykologen

Du bestemmer hva dere skal snakke om under samtalen. Psykologen vil hjelpe deg å sette ord på følelsene dine. De vil gi deg råd og anbefalinger som du kan jobbe videre med.

Etter timen

Du kan velge om du ønsker neste time på klinikk eller over video.

Bestill time