Bestill time hos psykolog

Våre psykologer har mange års erfaring, og kan hjelpe deg med både de store og små utfordringene i livet. Bli bedre kjent med dem og hvordan hver enkelt kan hjelpe, og bestill time hos den beste matchen for deg.

Kristoffer Kostveit

Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit

Som psykolog er jeg opptatt av å forstå og lære deg å kjenne. Samtidig vet jeg at det kan være vanskelig å utforske sårbar tematikk i eget liv. I terapirommet er jeg derfor opptatt av å bygge et trygt og godt rom, der det kjennes naturlig å dele sine innerste tanker. Relasjonen skal baseres på gjensidig tillit. Jeg ønsker at vi sammen setter mål for behandlingen, og at du som klient blir hørt. Det er du som kjenner deg selv best. Jeg er her for å forstå og hjelpe deg med å oppnå innsikt gjennom et konstruktivt endringsarbeid.

Kristoffer tilbyr individualterapi over video og på Kry VIA på kveldstid i ukedager. Parterapi og familieterapi tilbys på Kry VIA på kveldstid i ukedager.

Bestill time

Stine Erica Høydalsvik

Stine Erica Høydalsvik, psykolog hos Kry

Som psykolog er det viktig for meg at terapirommet oppleves som et trygt sted å komme til. Jeg ønsker å bli kjent med deg og at vi sammen setter mål for behandlingen. Det å gå i terapi kan kjennes godt, og noen ganger krevende. Det er et arbeid som du gjør for deg selv og ditt liv, og da er det viktig for meg at terapiprosessen stadig oppleves som meningsfull og nyttig for deg. Mitt mål er at vårt samarbeid skal lede til den endringen du ønsker deg.

Stine tilbyr individuelle samtaler på Kry VIA eller over video dersom dette passer deg bedre. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på dagtid i hverdager.

Bestill time

Kari Hollup

Tilbakemeldinger fra tidligere samtaler er at jeg er rolig og avslappet, noe som smitter over på den jeg snakker med. Det er ingenting som sjokkerer meg, og uansett hva du sliter med eller kanskje har gjort så møter du ingen fordommer hos meg. Jeg er ærlig og direkte, og har jobbet med mennesker fra alle kanter av verden.

Kari tilbyr individualterapi over video. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag, kveld og i helger.

Bestill time

Hanne Dahlberg

I samtale med meg vil jeg tilrettelegge for at du skal føle deg rolig, trygg, og forstått. Jeg er opptatt av å bli kjent med deg som helhet, og selv om du tar kontakt for et problem eller en utfordring, vil jeg også være nysgjerrig på dine styrker som menneske. Du behøver ikke bekymre deg for at ditt problem er for lite eller for stort. Gjennom den gode samtalen finner vi veien for deg slik at du skal kunne få det bedre.

Hanne tilbyr individualterapi over video. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag og kveld i hverdager.

Bestill time

Annanthan Arumugam

Mitt fokus er å hjelpe deg med å oppnå et meningsfylt og godt liv. I samtale med meg møter du en omsorgsfull og varm psykolog som er opptatt av å se hele deg. Jeg har tro på åpenhet og å engasjere deg til å ta del i egen behandling. Det er viktig for meg å tilpasse og skreddersy behandlingen og samtalen utifra dine behov.

Annanthan tilbyr individualterapi via video. Han er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag og kveld på hverdager.

Bestill time

Ida Rolfsnes

Som psykolog er jeg nysgjerrig på og fascinert av menneskets kompleksitet og indre mysterier. Jeg er genuint opptatt av å forstå og lære deg å kjenne, samtidig som jeg vet at det for mange kan kjennes skremmende å utforske sårbare temaer i ens liv. I terapirommet er jeg derfor først og fremst opptatt av å skape en trygg relasjon - møte deg med innlevelse, ærlighet og varme, og med en vektlegging av at dette er ditt rom og din tid.

Ida tilbyr individualterapi over video eller på Kry VIA. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på dagtid i hverdager.

Bestill time

Guro Bondevik

I terapirommet er jeg opptatt av å skape en trygg atmosfære slik at det føles naturlig å sammen utforske vanskelige temaer. Jeg møter deg med åpenhet, varme og empati, da jeg mener at en god relasjon er et godt utgangspunkt for trygg og meningsfull kommunikasjon. Jeg er opptatt av å i samarbeid med klienten finne et felles mål for terapien, hvor metode og tilnærming tilpasses den enkeltes problemstilling, ønske og behov.

Guro tilbyr individualterapi via video eller på Kry VIA på ettermiddag i hverdager.

Bestill time

Daniel Aga

Min erfaring er at den beste måten jeg kan være til hjelp for deg er ved å være varm, utforskende, og ærlig i våre samtaler. Mitt øverste mål er alltid at samtalene våre skal gi nytte og mening for deg.

Jeg har bred erfaring med å møte mennesker som strever med angst, depresjon, stress og bekymringer, vanskelige hendelser i oppveksten, konflikter eller utfordringer i nære relasjoner og parforhold. Jeg har god erfaring med å bruke en rekke ulike tilnærminger. Sammen med deg vil jeg finne de teknikkene eller metoden som antas å gi mest hensiktsmessig hjelp.

Daniel tilbyr individualterapi over video. Han er hovedsakelig tilgjengelig på ettermiddag, kveld og i helger.

Bestill time

Pia von Hirsch

Foto av Pia von Hirsch

I terapirommet forsøker jeg å skape en trygg relasjon, som gir grunnlag for et godt samarbeid og den endringen du ønsker deg. Jeg er aktiv som terapeut, og opptatt av å virkelig lære deg å kjenne - slik at vi sammen kan forstå, og finne den veien fremover som passer best for nettopp deg. Det å velge terapi er å velge seg selv, men det kan være utfordrende - jeg vil gjøre alt jeg kan for å ivareta deg på en god måte.

Pia har for tiden ingen ledige timer, men du kan ringe Kry Support på 23 65 34 30 for å settes på venteliste.

Ring Kry Support

Bestill time

Logg inn og bestill time. Svar på noen korte spørsmål slik at psykologen vet litt om deg før dere møtes.

Snakk med psykologen

Du bestemmer hva dere skal snakke om under samtalen. Psykologen vil hjelpe deg å sette ord på følelsene dine. De vil gi deg råd og anbefalinger som du kan jobbe videre med.

Etter timen

Du kan velge om du ønsker neste time på klinikk eller over video.