Trenger du reisevaksiner eller råd før en kommende tur? Bestill vaksinetime

REISEMEDISIN

Beskyttelse mot Malaria på reise

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Spesialist i infeksjonsmedisin, overlege Kry Reiseklinikken og zoolog
Gunnar Hasle, overlege ved Kry Reiseklinikken og spesialist i infeksjonssykdommer
Illustrasjon av malariamedisin
Skal du reise til et område med høy forekomst av malaria? Slik beskytter du deg

Helsehjelp når det passer deg

Kry Reiseklinikken

Vi har snakket med lege Gunnar Hasle om malariamedisin og hva som er viktig å tenke på før du reiser.

Hvor farlig er Malaria?

— I dag har vi medisiner som kan behandle og kurere malaria, selv om mange tror det er uhelbredelig, sier Hasle.

Han forteller videre:

— Allikevel er noen typer malaria farligere enn andre. Falciparum-malaria kan for eksempel være dødelig på bare noen få dager. De som dør av malaria, er ofte de som venter for lenge med å søke hjelp. Derfor er det viktig å oppsøke lege raskt hvis man får symptomer og har vært i et område med malaria. Symptomene kan være:

  • Høy feber
  • Frysninger
  • Hodepine
  • Muskelsmerter
  • Generell sykdomsfølelse.

Hasle utdyper:

— Falciparum-malaria bryter vanligvis ut innen en måned etter smitte, mens vivax-malaria kan dukke opp mange måneder eller til og med år senere.

Hvordan virker malariamedisin?

Hasle forklarer at malariamedisin ikke bare behandler symptomer, men også kan forebygge sykdommen. Det er først og fremst falciparum-malaria som krever medikamentell forebygging.

— Lariam eller Malarone er de vanligste medisinene mot malaria. Selv om det kan være tilfeller av delvis resistens, vil disse medisinene vanligvis forhindre at du får malaria, sier Hasle.

Han utdyper:

— Malarone er Norges mest solgte malariamedisin. Det er ingen begrensning for hvor lenge Malarone kan brukes. Malarone Junior er tilgjengelig for barn, og doseringen varierer basert på vekten deres.

Han forteller videre:

— Doxycyklin (antibiotika) anbefales som et alternativ til de som ikke tåler Lariam eller Malarone. Det er viktig å være klar over at å ta antibiotika under reisen øker risikoen for å bli bærer av multiresistente mikrober.

Slik beskytter du deg mot Malaria

For å best beskytte deg mot malaria, må du tenke på flere ting samtidig:

  • Forebyggende tablettbehandling (Malarone eller Lariam)
  • Myggrepellent
  • Klær som dekker hele kroppen
  • Myggnett som er behandlet med permetrin

— Selv om du tar forebyggende medisiner, er det viktig å ta forholdsregler mot myggstikk, påpeker Hasle.

Hvor er risikoen for malaria størst?

Gunnar forklarer at risikoen for malaria er størst i Afrika:

— Afrika er det stedet hvor malaria utgjør den største trusselen. Turister i malariaområder i Afrika bør alltid ta malariamedisin. I Asia og Amerika, spesielt i byer, er risikoen være lavere, men det er fortsatt viktig å være forsiktig.

Hasle oppfordrer videre alle til å sjekke Malariaveilederen utgitt av Folkehelseinstituttet for detaljerte anbefalinger basert på reisemål, årstid og høyde over havet.

Andre artikler

Reisemedisin – 9. mai 2024

Hvilke reisevaksiner trenger jeg til Thailand?

Få informasjon om de anbefalte reisevaksinene før du reiser til Thailand. Vi følger FHIs anbefalinger og gir deg ikke flere vaksiner enn du har behov for.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta artikler om helse, livsstil og informasjon om våre tjenester.