Ta kontroll over din overvekt

Det finnes mange årsaker til overvekt og fedme, og ofte er de veldig individuelle. Derfor tilbyr vi personlig oppfølging og vi tilpasser behandlingsprogrammet til dine behov og mål.

Vårt behandlingsprogram kan gjennomføres over video eller på våre klinikker.

Les mer om behandlingen

Forekomst av overvekt og fedme

Andelen av befolkningen med overvekt og fedme øker i hele verden. I Norge har man særlig sett en økning de siste 50-60 årene. Det er først og fremst fedme som er forbundet med økt helserisiko.

1,9 milliarder

voksne er overvektige eller har fedme.

53%

av Europas voksne befolkning er overvektige eller har fedme.

Størstedelen av den vaksne befolkninga har overvekt eller fedme.

Over halve Norge

er overvektige eller har fedme.

Hva er forskjellen på overvekt og fedme?

Overvekt og fedme er tilstander der kroppen har et overskudd av kroppsfett. Fedme skiller seg fra overvekt ved at det regnes som en sykdom, og det er større risiko for følgesykdommer. Midjemål og BMI er to verktøy som brukes for å vurdere helserisiko og -tilstand. Årsaken til fedme varierer fra person til person, men for mange er det en kombinasjon av livsstil, mat- og drikkekultur, arvelighet og andre sosiale faktorer, som stress, søvn eller psykiske helseutfordringer.

Få en personlig behandlingsplan

Årsakene til overvekt og fedme er mange og ulike fra person til person. Derfor er det viktig for oss å møte deg som sliter med dette med et helhetlig syn på hvordan behandlingen bør være. Behandlingen strekker seg over 6 måneder eller så lenge du trenger støtte og oppfølging.

Kartleggingstime

Du møter en lege på klinikk eller over video, der dere kartlegger helsen din, livssituasjon og din motivasjon for å gjøre en livsstilsendring. Når vi har fått svar på blodprøvene dine har vi en oppfølgingstime der vi planlegger hvordan din behandlingsplan vil se ut.

Videre konsultasjoner

Du og legen møtes omtrent én gang i måneden. Basert på målinger, blodprøver og samtaler med deg, får legen et godt bilde av om dere går riktig vei for å nå dine mål, eller om planen dere har lagt bør justeres.

Tverrfaglig samarbeid

Hos oss jobber det leger, sykepleiere, ernæringsrådiver og psykologer. I samarbeid med legen din finner dere ut om det er til hjelp for deg å koble på en av disse.

Les mer om behandlingen

Fysisk aktivitet

Regelmessig aktivitet gir mange helsefordeler og er en viktig del av behandlingsprogrammet. Du og legen din kan jobbe sammen for å finne en aktivitetsform- og mengde som du trives med og klarer å vedlikeholde.

illustration-blodtrycksmätare-på-arm

Få en personlig behandlingsplan

Å gå ned i vekt kan være utfordrende. Våre leger kan hjelpe deg som er overvektig eller har fedme, og er over 16 år ved å gi deg personlig veiledning og oppfølging. Vi jobber sammen med deg for å nå dine mål om vektnedgang.

Les mer om behandlingen