Pasientsikkerhetsmål 2021

  • Sikre og dokumentere at vi følger "Norm for informasjonssikkerhet i helsejenesten".

  • Forbedre kontroll av tilgangslogg og tilgangsstyring også lokalt.

  • Sørge for bedre og mer strukturert opplæring om taushetsplikt, personvern/datasikkerhet ved ansettelse og oppfølging.

  • Sørge for struktur og rutiner for delegasjoner og autorisering.

  • Forbedre rutiner vedrørende risikovurderinger.

  • Forbedre avviksmeldesystem for å optimalisere muligheten for forbedringsarbeid på bakgrunn av avvik.

  • Øke bruken av avviksmeldinger, og skape en god kultur for avviks- og forbedringsarbeid.

  • ← Tilbake til pasientsikkerhet