alert icon
På grunn av vedlikehold hos BankID er våre tjenester midlertidig ustabile.
Kry-logo
Last ned

Pasientsikkerhet

I Kry er kvalitet et nøkkelord som gjennomsyrer alt vi gjør. Og vi ønsker en kultur der det å melde avvik og nestenuhell ses på som en kilde til forbedringsarbeid.

Ved å jobbe aktivt med kvalitet og forbedringsarbeid – og alltid med pasienten i fokus – kan vi tilby en helsetjeneste som er kunnskapsbasert, trygg, effektiv og lett tilgjengelig.

Disse sidene gir et innblikk i arbeidet med pasientsikkerhet i organisasjonen, samt statistikk og erfaringer fra avvikshåndtering og risikovurderinger.

Trygg helsehjelp av høy kvalitet

Pasientsikkerhetsarbeid i 2020

Avvik, hendelser og pasientskader
For å forebygge pasientskader jobber vi kontinuerlig med å vurdere og redusere risiko og sårbarhet.
Les mer
Kvalitetsprosjekter
Kontinuerlig forbedring er en del av arbeidet i kvalitetsteamet.
Les mer
Pasientsikkerhetsmål 2021
Liste over pasientsikkerhetsmål for 2021.
Les mer