Kari Hollup

Jeg har 15 års erfaring som psykolog, og har særlig kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk, men hjelper også deg som har andre vansker. Jeg bruker blant annet psykoedukasjon, metakognitiv terapi og kognitiv terapi i behandlingen.

Bestill videotime

Jeg har mye erfaring med

Personlighetsforstyrrelser
Milde til moderate traumer
Rusproblematikk
Ulike former for utmattelse
Angst
Depresjon

Jeg tar i mot deg som

Er 16 år eller eldre
Snakker norsk
Snakker nederlandsk
Snakker engelsk
Snakker svensk
Snakker dansk

Bestill videotime

Last ned og logg inn i Kry-appen. Gå til seksjonen for mental helse på hjem-siden. Trykk på "Bestill time", velg "Videosamtale" og se ledige tider for å finne en time hos Kari.

Bestill videotime i Kry-appen
1 person, 45 minutter, 1475 kr

Bli kjent med Kari

Bakgrunn og utdanning

Jeg har omtrent 15 års erfaring som psykolog, og har særlig kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk, men hjelper også deg som har andre vansker. Jeg bruker blant annet psykoedukasjon, metakognitiv terapi og kognitiv terapi i behandlingen.

I terapirommet

Tilbakemeldinger fra tidligere samtaler er at jeg er rolig og avslappet, noe som smitter over på den jeg snakker med. Det er hvordan du opplever problemet som er viktig, ikke om det oppfattes som stort eller lite for omverdenen.

Uansett hva du sliter med eller kanskje har gjort, så møter du ingen fordommer hos meg. Jeg er ærlig og direkte i samtalene, og har jobbet med mennesker fra alle kanter av verden.

Metode

Hvilken metode og form på terapien som er hensiktsmessig for deg, vil avhenge av om du har gått i terapi tidligere og hvilken tematikk du søker hjelp for.

Jeg bruker blant annet:

  • metakognitiv terapi

  • kognitiv terapi

  • mentalisering

  • psykodynamiske tilnærminger

  • narrativ terapi

  • psykoedukasjon

  • pusteøvelser eller øvelser for oppmerksomt nærvær

Priser og praktisk informasjon

Les mer om priser, hva vi kan og ikke kan hjelpe med, og svar på vanlige spørsmål.

Priser og info