Barn og ungdom

Mange unge mennesker opplever vanskelige perioder og utfordringer knyttet til mental helse, og det er ikke alltid enkelt å åpne seg for sine nærmeste, eller løse alle problemer selv.

I slike perioder kan mange ha stor nytte av å snakke med en utenforstående fagperson, få noen nye verktøy, kanskje litt veiledning, eller bare støtte til å reflektere fritt og finne nye muligheter.

I samarbeid med psykologen finner man ut av hva man ønsker å fokusere på og få hjelp til, og sammen lager man en plan for veien videre. Målet er å understøtte et godt liv og positiv utvikling

Psykologtimer for barn og ungdom tilbys over video eller på vår klinikk i Vika i Oslo. Du trenger ikke henvisning fra lege for å bestille time.

Hvem passer psykologtimer for?

Samtaler med psykolog passer for barn og ungdom som opplever vanskeligheter og utfordringer som de ikke klarer å håndtere på egen hånd eller ved hjelp av sine nærmeste. Gjennom kartlegging og vurdering av hva slags vansker og utfordringer den enkelte opplever, vil psykologen vurdere hva slags type behandling og tiltak som bør settes i gang. Psykologen kan også bistå med henvisning til offentlig psykisk helsevern for barn og unge dersom det vurderes behov for det.

Vanskelige følelser
Uro
Bekymringer
Relasjoner til andre
Mobbing
Depresjon
Angst
Reguleringsvansker
Ensomhet
Redsel
Sosiale vansker
Tristhet
Krevende familesituasjoner
Livskriser
Sorg
Vanskelig forhold til kropp eller seksualitet
Utfordringer med mat
Stress
Selvbilde

Viktig informasjon før du bestiller time

Før du bestiller time for barn og unge, er det viktig at du er kjent med begrensningene og rammene vi som en privat aktør må forholde oss til.

Pris og informasjon

Vi anbefaler at den første samtalen med psykologen varer i 90 minutter. Det er for å sikre at psykologen blir godt kjent med deg/dere, og får kartlagt og vurdert behov. Da har man bedre forutsetninger for et godt samarbeid. Etter første time kan man også velge andre timelengder.

Førstegangskonsultasjon – 90 min2885kr
Individualsamtale – 75 min2400kr
Individualsamtale – 45 min1475kr
Familiesamtale – 90 min3125kr
Familiesamtale – 75 min2615kr
Familiesamtale – 60 min2100kr

Bestill time

Bli bedre kjent med og bestill time hos vår psykolog Mikaela nedenfor.

Flere av de andre psykologene i Kry tilbyr samtaler til ungdom over 16 år, samt foreldreveiledning. Du kan lese mer om dem her.

Mikaela Lindgren

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker i alle aldre, inkludert barn og ungdom.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, har tidligere fordypet meg og tar nå spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har også tatt videreutdanning innenfor foreldreveiledning, utviklingsforstyrrelser, og spiseforstyrrelser.

Gjennom flere års erfaring i spesialisthelsetjenesten og privat sektor har jeg arbeidet med et bredt spekter av vansker, problematikk og terapeutiske retninger, og med mennesker i alle aldersgrupper. I tillegg arbeider jeg som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda.

Jeg kan tilby samtaler til barn, ungdom og voksne. Jeg tar i mot enkeltindivider, par, familier og foreldre som ønsker veiledning. Jeg kan tilby samtaler på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Sidrah Mukhtar

Tilbyr samtaler over video. Tar i mot mennesker i alle aldre.

Jeg er psykologspesialist, med profesjonsutdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg har flere års erfaring innen psykisk helsevern fra spesialisthelsetjenesten DPS med voksne og BUP (barne- og ungdomspsykiatri) med barn/familier. Jeg har i tillegg utdanning innen affektbevissthet, kognitiv atferdsterapi, traumefokusert kognitiv atferdsterapi og manual evidensbasert behandling for psykiske lidelser som angst/ depresjon. Jeg har bred kompetanse med utredning/kartlegging og behandling av psykiske lidelser. I tillegg til dette har jeg erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevern.

Jeg kan tilby individualsamtaler og foreldreveiledning på norsk, engelsk, urdu/punjabi og svensk.

Jeg tilbyr kun samtaler over video.