Kry-logo
Bestill time
Bestill time

Våre psykologer

Våre psykologer har mange års erfaring, og de kan hjelpe deg med både de store og små utfordringene i livet.

Daniel Aga

Min erfaring er at den beste måten jeg kan være til hjelp for deg er ved å være varm, utforskende, og ærlig i våre samtaler. Mitt øverste mål er alltid at samtalene våre skal gi nytte og mening for deg.

Jeg har bred erfaring med å møte mennesker som strever med angst, depresjon, stress og bekymringer, vanskelige hendelser i oppveksten, konflikter eller utfordringer i nære relasjoner og parforhold. Jeg har god erfaring med å bruke en rekke ulike tilnærminger. Sammen med deg vil jeg finne de teknikkene eller metoden som antas å gi mest hensiktsmessig hjelp.

Jeg jobber som psykolog både i Kry og ved DPS Drammen sentrum. Jeg er utdannet psykolog fra Tromsø og er snart ferdig utdannet som spesialist innen klinisk voksenpsykologi.

Annanthan Arumugam

Mitt fokus er å hjelpe deg med å oppnå et meningsfylt og godt liv. I samtale med meg møter du en omsorgsfull og varm psykolog som er opptatt av å se hele deg. Jeg har tro på åpenhet og å engasjere deg til å ta del i egen behandling. Det er viktig for meg å tilpasse og skreddersy behandlingen og samtalen utifra dine behov.

Jeg har erfaring med å hjelpe dem som bærer på vanskelige livshendelser som kan være utfordrende å forsone seg med. I tillegg har jeg erfaring med å hjelpe til ved bekymringstanker, engstelse i sosiale settinger og generell nervøsitet. Jeg har også hjulpet pasienter som har relasjonelle utfordringer til seg selv og andre.

Jeg har bred erfaring fra psykisk helsevern og med behandling av mennesker i alle aldre, særlig voksne. Jeg er utdannet psykolog fra Tromsø og Budapest.

Hanne Dahlberg

Hei, jeg heter Hanne og er fra Nord-Norge! Jeg er opptatt av å møte alle med vennlighet og tålmodighet. Sammen kan vi finne ut hva som er riktig for akkurat deg. Jeg vil jobbe for at du får med deg noen konkrete ting å jobbe med allerede fra første samtale.

Min arbeidserfaring er å jobbe med mennesker i akutt krise, og med mennesker som sliter med langvarige plager med blant annet depresjon, angstlidelser, søvnlidelser og alvorlige traumeerfaringer.

Jeg har også et sterkt engasjement for å forebygge psykisk lidelse gjennom å tematisere plager som stress, utbrenthet og avspenning.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø, og ved siden av Kry jobber jeg i DPS voksenpoliklinikk i Tromsø.

Kari Hollup

Tilbakemeldinger fra tidligere samtaler er at jeg er rolig og avslappet, noe som smitter over på den jeg snakker med. Det er ingenting som sjokkerer meg, og uansett hva du sliter med eller kanskje har gjort så møter du ingen fordommer hos meg. Jeg er ærlig og direkte, og har jobbet med mennesker fra alle kanter av verden.

De siste årene har jeg jobbet mye med utmattelse, og spesielt utbrenthet knyttet opp mot arbeid. Jeg har mye erfaring med voksne og ADHD problematikk, spesielt hos menn.

I tillegg har jeg erfaring med mennesker som har langvarig traumeproblematikk og relasjonsskader, og emosjonelle skader fra vanskelige oppvekstforhold.

Jeg er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har videreutdanning i aggresjonshåndtering, samt kulturelle forskjeller og utfordringer med integrasjon.

For tiden er jeg under spesialisering i ruslidelser og rusbehandling, og jobber på Tyrilistiftelsen i Trondheim ved siden av Kry.

Remi Høiseth

Jeg er opptatt av at du skal føle deg møtt, forstått og respektert - uavhengig av krise eller problem. Mitt ønske er at mennesker skal bli flinkere til å ta plass med vanskene de opplever, og jeg vil sørge for å skape trygge rammer hvor dette kan deles.

Jeg har bred erfaring innenfor rusbehandlingsarbeid og har jobbet mye med mennesker i krise som strever med traumer, avhengighet eller sammensatte, psykiske lidelser.

Jeg er utdannet både psykolog og biolog ved Universitet i Oslo. Til daglig jobber jeg ved spesialpoliklinisk enhet på Gaustad i Oslo.

Sidrah Mukhtar

Jeg er opptatt av ditt beste, og skaper et utforskende og forståelsesfullt miljø hvor det er trygt å snakke om vanskelige tema. Sammen tilpasser vi terapien til deg og legger konkrete strategier.

Jeg har bred erfaring med ulike pasientgrupper som sliter med depresjon, angst, traumer, utbrenthet og livskriser, i tillegg til vansker relatert til barn, ungdom eller familien.

Ved siden av Kry jobber jeg på DPS. Jeg er utdannet psykologspesialist i Norge og kan tilby terapi på flere språk, som urdu og engelsk.

Christine Rønningen

I møte med deg vil jeg være åpen, engasjert og utforskende. Den viktigste erfaringen jeg har i møte med mennesker som strever, er å skape en trygg atmosfære. Jeg lager rammer som gjør det trygt å snakke om vanskelige temaer.

Jeg har erfaring med å hjelpe dem som sliter med traumer, relasjonelle vansker, konflikter i parforhold, foreldreveiledning, i tillegg til angst, depresjon og stress.

Ved siden av Kry, jobber jeg på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Tidligere har jeg erfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS). Jeg er utdannet psykolog fra Tromsø og Budapest.

Helle Størseth

Jeg er engasjert i møte med pasienter og verdsetter en åpen og god dialog hvor både jeg og pasienten kan si det vi tenker.

Jeg er opptatt av å tilrettelegge behandlingen for hver enkelt pasient og ønsker gjerne feedback dersom du ønsker en annen tilnærming. Terapi er en dynamisk jobb og for at du skal ha best utbytte er det viktig å være åpen om prosessen!

Jeg har erfaring med å jobbe med mange ulike problemstillinger som depresjon, livskriser, traumer, stress og relasjonelle vansker, men har også særlig interesse for angstbehandling, som omhandler for eksempel sosial fobi, panikklidelse og spesifikke fobier.

Jeg har et stort engasjement for jobben min og pasientene jeg møter. Jeg har valgt å ha Kry som deltidsstilling ved siden av fulltid i offentlig helsevesen fordi jeg oppriktig synes det er givende og motiverende å jobbe med mennesker.

Jeg er utdannet ved høyskolen i Lillehammer (nå høgskolen i Innlandet) og på Aarhus universitet i Danmark.

Martine Søstrand

Jeg er opptatt av å forsøke å forstå hvordan du ser deg selv og din verden og formidle dette tilbake til deg på en varm og utforskende måte. Hos meg er det rom for å snakke om alle typer tema.

Vi kan vanligvis ikke velge bort plager og problemer, men vi kan påvirke hva vil tenke om dem, og ikke minst når vi skal tenke på dem.

Jeg er opptatt av å hjelpe deg til å snakke til deg selv på en måte som åpner opp for bruk av de ressursene du har, og motta støtte fra omgivelsene.

Jeg ble utdannet psykolog ved universitetet i Aarhus i 2017, og har videreutdanning i kognitiv terapi fra 2019. Jeg har siden den gang arbeidet mesteparten av tiden i spesialisthelsetjenesten for voksne, men også ett år som kommunepsykolog med barn, unge og voksne.

Møt våre psykologer

Vi i Kry er opptatt av å tilby hjelp av høy kvalitet.

Våre psykologer har bred kompetanse og erfaring innenfor behandling av søvnvansker, angstlidelser, stress, depresjon, traumer og kriser. De kan gi deg råd og forskingsbasert behandling gjennom videosamtale. Alle våre psykologer har norsk autorisasjon.

Hvordan bestiller jeg en psykologtime?

Logg inn i appen
Logg inn med BankID. Velg å bestille time med psykolog.
Bestill time
Svar på noen korte spørsmål. Velg en tid og en psykolog som passer deg.
Psykologen ringer deg
Psykologen ringer deg opp og videosamtalen er i gang.
Skal du ha psykologtime? Logg inn