Sengevæting

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Thorleif Jansen

, Spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Sengevæting, eller enurese, er svært vanlig hos barn opp til seksårsalderen. De fleste barn tisser i sengen iblant, og det er ikke uvanlig at dette skjer hver natt.

Hos de aller fleste forsvinner problemet med årene, men hos en del fortsetter problemet.

Det finnes god og effektiv hjelp for sengevæting.

Symptomer

Sengevæting forekommer nesten like ofte som astma hos barn i skolealder, og er et av de vanligste, kroniske helseproblemene i den alderen.

Man regner med at cirka fem til ti prosent av alle barn i sjuårsalderen har enurese. Hos de aller fleste forsvinner problemet med årene, men hos en del, omkring en halv prosent, fortsetter problemet opp i voksen alder.

Ikke vær redd for å ta opp problemet med legen, ettersom det finnes gode tiltak for å behandle dette.

Årsaker

En vanlig årsak til sengevæting nattestid i tidlig alder, er at den delen av nervesystemet som styrer barnets urinproduksjon, ikke er ferdigutviklet. Mange barn sover så dypt at de ikke våkner når blæren er full og sprenger.

Arv er viktig medvirkende årsak, og en stor andel av de med enurese har familiemedlemmer som har samme problemet. Mer alvorlige årsaker til sengevæting er sjeldent.

Behandling

Det finnes god og effektiv hjelp for sengevæting, men det vanligste er at barnet får behandling for dette først i seksårsalderen.

Unntaksvis kan det behandles før seksårsalder dersom barnet opplever at sengevætingen som belastende, og selv ønsker behandling. Dersom barnet selv ikke er motivert, er det gjerne vanskeligere å behandle.

Det finnes mange hjelpemidler, som oftest benyttes blant annet sengevætingsalarm og legemidler som aktivt reduserer urinproduksjonen om natten. Disse er påvist å fungere hver for seg, men kan også kombineres.

Vanligvis begynner man med alarmen. Begrensning i væskeinntak på kvelden er også en viktig del av behandlingen.

Når du bør oppsøke legehjelp

Sengevæting er svært vanlig hos barn opp til seksårsalderen. Ved regelmessig sengevæting etter seksårsalder er det vanligere at barnet selv ser på dette som et problem, og det kan bli aktuelt med behandling.

Hvis du er bekymret over at barnet ditt tisser i sengen, eller hvis barnet ditt ber om hjelp, kan du kontakte legen for å få tips og råd.

Skolehelsetjenesten kan også hjelpe med forskjellige tiltak og behandling hvis barnet har problemer med sengevæting og uttrykker at det er flaut og ubehagelig.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Hvis du eller barnet ditt har problemer med sengevæting, kan våre leger på Kry tilby rådgivning. Dersom våre leger mener at du har behov for behandling vil du bli anbefalt å oppsøke fastlege, eventuelt helsestasjon.

På våre klinikker i Oslo kan du få hjelp raskt fra våre leger og psykologer. Vi kan også hjelpe deg i appen hver dag, hele året.
Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin