Last ned Last ned

Røykeslutt

Røykeslutt kan være vanskelig, og motivasjonen for å slutte å røyke er forskjellig for alle. Men de aller fleste som klarer å slutte, opplever å få bedre helse, bedre kondisjon, bedre smakssans og mange penger spart. Røykeslutt er også et av de viktigste forebyggende tiltakene for å redusere risiko for hjerte-og karsykdommer.

Annet

For mange røykere er det gjerne selve vanen som er det vanskeligste å bryte. Røykere som slutter kan ofte kjenne en form for "kjærlighetssorg" når de slutter med noe de er vant til å gjøre - enten det er sigaretten etter en god middag, morgenkaffen og sigaretten, eller kveldens siste røyk før leggetid. Å bryte denne vanen er kanskje det vanskeligste når du vil slutte å røyke. Den fysiske nikotinavhengigheten spiller selvsagt også en rolle, men for å klare å slutte å røyke er det viktig å arbeide bevisst med å bryte vanemønsteret.

Hvordan slutter jeg?

Motivasjon er avgjørende for å klare å slutte å røyke. Det er ofte lurt å reflektere over - og kartlegge - hvorfor du røyker, hvor og når du røyker. Skriv gjerne en logg over ett eller to døgn, der du skriver ned tidspunkt for når du tar en røyk, i hvilken situasjon, og hvordan det smakte. Sett en dato for når du skal slutte, gjerne innen 2 uker. Trapp gjerne ned i tiden før røykeslutt, og arbeid bevisst med å endre vanene dine.

Det finnes medikamenter som også kan dempe selve nikotinsuget, og en del opplever at medikamentene gjør det lettere for dem å slutte. Oppsøk gjerne hjelp, enten konsultasjon med lege, røyketelefon, internettsider eller apper, som kan hjelpe og motivere deg.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Ved å kontakte KRY, kan du få råd angående din røykeslutt via en videosamtale med lege. Du unngår kø på legekontoret og har et lavterskel-tilbud som du kan kontakte om du er usikker på veien videre, eller ønsker hjelp og støtte på veien.

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin