Last ned Last ned

Øyebetennelse

Øyebetennelse - eller øyekatarr - skyldes som oftest virus eller bakterier og gir rødhet, puss og kløe i øynene. Ofte kan man behandle øyekatarr ved å vaske bort materie med rent vann og skylle øynene med øyeskyllevann, men i mer plagsomme tilfeller kan man ha behov for å bruke antibiotika. KRY kan hjelpe deg med diagnose, behandling og medisinske råd i løpet av få minutter.

En øyebetennelse kan oppstå av flere årsaker. Slimhinnen utenpå øyet blir irritert, betent og rød. Øyebetennelse som er forårsaket av bakterier, virus eller sopp som kan være smittsomt for andre personer. Virus er den vanligste årsaken til øyekatarr.

Betennelse på øyet som er forårsaket av allergi eller irritasjon fra for eksempel pollen, støv eller andre fremmedlegemer smitter ikke andre. Ofte starter betennelsen i ett øye, men den sprer seg som oftest til det andre øyet.

Vanlige symptomer er:

  • Rødhet
  • Puss
  • Tårer som renner
  • Svie og kløe

Det er også vanlig å våkne med sammenklistrede øyne. En kan oppleve litt slørete syn ved tåring eller at det ligger en hinne av materie, men synsforstyrrelser ellers er ikke vanlig ved en overfladisk øyekatarr.

Et viktig tiltak ved øyekatarr er å begrense smitte til andre personer. Har du vært i fysisk kontakt med noen som har øyekatarr bør du vaske hendene i etterkant, og er du selv rammet bør du være ekstra nøye med hygienen. Ofte kan man bli kvitt lettere infeksjonen ved å vaske bort puss med rent vann og skylle øynene med saltvann. Dersom dette ikke går over i løpet av et par dager kan det være behov for å bruke antibiotika. For å unngå infeksjon bør du alltid ha rene hender før du klør deg i øynene eller setter inn kontaktlinser. Dersom du får øyekatarr må du vente med å bruke kontaktlinser til du er frisk av betennelsen.

Øyebetennelse er veldig vanlig hos små barn. Ofte har man trangere tårekanaler de første par årene, noe som gjør at øynene ikke renses like godt. Selv om betennelse hos små barn ofte ikke er veldig alvorlig kan det allikevel være ubehagelig. En betennelse er med andre ord noe man ønsker å bli ferdig med så fort som mulig. En del barnehager har tradisjonelt krevd at barnet skal være hjemme til en starter behandling med øyedråper, eller betennelsen er borte. Dette er imidlertid ikke nødvendig dersom barnet har god allmenntilstand og ikke har feber.

Gjennom videokonsultasjon med en av våre leger vil vi kunne undersøke betennelsen som du eller barnet ditt plages av. Etter at vi har gjort en vurdering, vil vi kunne gi deg råd og behandling. Vi vil også kunne skrive ut resepter på antibiotika-øyedråper om det skulle være nødvendig.

Sist oppdatert:
30. juni 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i KRY og spesialist i allmennmedisin