Alexander Ikonomeas

Alexander Ikonomeas

Jeg fokuserer spesielt på psykisk helse blant unge menn og gutter, men har også bred erfaring med behandling av de fleste psykiske lidelser. Med min flerkulturelle bakgrunn forstår jeg utfordringer som kan oppstå i ulike kulturelle kontekster, og jeg er også interessert i hvordan teknologi påvirker vår psykiske helse.

Bestill time

Jeg har mye erfaring med

Mental helse hos gutter og menn
Humørsvingninger
Identitet
Avhengighet
Sosiale vansker
Regulering av følelser

Jeg tar i mot deg som

Er 16 år eller eldre
Snakker norsk
Snakker engelsk
Snakker svensk
Snakker dansk

Bestill time

Trykk på alternativet du ønsker for å bestille time. Hvis du ønsker timen over video, velger du dette inne i timebestillingen.

Første time
90 minutter, 2885 kr
Individualsamtale
45 minutter, 1475 kr

Bli bedre kjent med Alexander

Bakgrunn og utdanning

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi og affektbevissthet. Jeg har bred erfaring med å utrede og behandle tvangslidelser, depresjon, traumer og personlighetsforstyrrelser. Jeg fokuserer spesielt på å bedre psykisk helse blant unge menn og gutter, og med min flerkulturelle bakgrunn forstår jeg utfordringene som kan oppstå i ulike kulturelle kontekster. Jeg har også en sterk interesse for teknologi og hvordan den påvirker vår psykiske helse.

I terapirommet


I terapirommet er jeg opptatt av å genuint forstå og ta utfordringene dine på alvor. Jeg ønsker å skape et trygt rom hvor det er mulighet for å snakke om det som er krevende. Som alle relasjoner krever også relasjonen mellom klient og terapeut et godt samarbeid. Jeg er derfor opptatt av å sjekke inn og utforske følelser, tanker og reaksjoner som oppstår i terapien. Jeg er forutsigbar og transparent slik at det er tydelig at vi begge har samme forståelse av hva som er vanskelig - og hvordan vi skal jobbe med dette.

Metode


Jeg legger vekt på å integrere fokus på livssituasjoner, relasjoner og kroppslig helse, i tillegg til det psykiske, i behandlingen. Terapien tilpasses dine behov og preferanser. Jeg bruker elementer fra ulike terapeutiske retninger, men jeg er spesielt god på arbeid med følelser. Jeg hjelper deg med å bli kjent med dine egne følelser og reaksjoner, og å bruke følelsene som en veiviser for å forstå dine behov og ønsker.

Jeg benytter meg av metoder og teknikk fra blant annet:

  • Psykodynamisk terapi

  • Emosjonsfokusert terapi

  • Affektbevissthet

  • Kognitiv terapi (spesielt metakognitiv terapi)

  • ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

  • Traumefokusert terapi (IRRT)

Priser og praktisk informasjon

Les mer om priser, hva vi kan og ikke kan hjelpe med, og svar på vanlige spørsmål.

Priser og info