Emilie Meyn

Jeg har erfaring med å jobbe med alle aldersgrupper og et bredt spekter av psykiske plager, livsutfordringer og relasjonelle vansker. Som terapeut ser jeg på deg som ekspert på deg selv. Jeg tilbyr et trygt rom hvor vi sammen kan utforske, forstå og endre fastlåste mønstre, enten det gjelder følelser, tanker eller atferd.

Bestill time

Jeg har mye erfaring med

Angst
Depresjon
Personlighetsforstyrrelser
ADHD- og autismespekterutredning
Selvfølelse
Selvkritikk

Jeg tar i mot deg som

Alle aldre
Snakker norsk
Snakker engelsk
Snakker svensk
Snakker dansk
Familier
Par
Foreldre

Bestill time

Trykk på alternativet du ønsker for å bestille time. Hvis du ønsker time over video, velger du dette inne i timebestillingen.

Første time
90 minutter, 2885 kr
Individualsamtale
45 minutter, 1475 kr
Parterapi
90 minutter, 3125 kr

Bli kjent med Emilie

Bakgrunn og utdanning

Jeg er utdannet ved Universitetet i Bergen og har påbegynt spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Jeg har jobbet med alle aldersgrupper, og med et bredt spekter psykiske plager, livsutfordringer, samt relasjonelle vansker. Jeg har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten, med milde til alvorlige problemstillinger, og solid erfaring med både utredning- og behandling.

I terapirommet

Jeg er en engasjert og fremoverlent terapeut, som vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte. Min holdning til terapi er at du som klient er ekspert på deg selv, og at jeg tilbyr et trygt rom hvor vi sammen kan utforske, forstå og endre fastlåste mønstre, det være seg følelser, tanker eller atferd.

Metode

Jeg er opptatt av å tilpasse meg klientens ønsker, og integrerer ulike metoder og tilnærminger med utgangspunkt i klientens behov. Jeg har likevel en forkjærlighet for en psykodynamisk tilnærming til endringsarbeid, hvor man er opptatt av å utforske ubevisste følelser og tanker, og hvordan tidligere erfaringer kan gi mening til aktuelle vansker. Det å hjelpe- og legge til rette for at en person får mer tilgang til og forståelse for egne indre prosesser engasjerer meg.

Særlig har jeg erfaring med:

  • Kognitiv atferdsterapi

  • Mentaliseringsbasert terapi og psykoedukasjon

  • Korttids dynamisk psykoterapi/affektfobi

Priser og praktisk informasjon

Les mer om priser, hva vi kan og ikke kan hjelpe med, og svar på vanlige spørsmål.

Priser og info