Foreldreveiledning

Å være forelder kan være krevende. Våre psykologer gir deg konkrete råd, hjelper deg med følelsene dine, og gir deg ny kunnskap og perspektiver.

Bestill foreldreveiledning

Hva er foreldreveiledning?

I foreldreveiledning vil psykologen lytte til dine utfordringer og veilede deg til å mestre foreldrerollen. Du vil lære å møte barnets følelser og atferd på en god måte, sette trygge grenser og styrke båndet mellom dere.

Psykologen bruker forskningsbasert kunnskap og sammen lager dere en plan for å jobbe med det som er viktig og nyttig for deg.

Foreldreveiledning tilbys over video eller på vår klinikk i Vika, Oslo. Tilbudet gjelder for en eller begge foreldre, uten barn tilstede.

Hvem passer foreldreveiledning for?

Foreldreveiledning egner seg for alle som ønsker verktøy for å gi barnet en trygg og god oppvekst, øke egen trivsel i foreldrerollen og øke mulighetene for en bedre relasjon til barnet. Psykologen kan hjelpe deg med problematikk som:

Søvn
Rutiner
Grensesetting
Skolevegring
Sinne
Samlivsbrudd
Krangling
Konflikter
Vanskelige følelser
Uro
Bekymringer
Relasjoner til andre
Mobbing
Depresjon
Angst
Reguleringsvansker
Ensomhet
Redsel
Sosiale vansker
Tristhet
Krevende familiesituasjoner
Livskriser
Sorg
Vanskelig forhold til kropp eller seksualitet
Utfordringer med mat
Stress
Selvbilde

Bestill foreldreveiledning

Her finner du psykologer som tilbyr foreldreveiledning. Trykk på psykologen for å lese mer og bestille time.

Mikaela Lindgren
Mikaela tar i mot barn, ungdom, familier og par. Hun har erfaring innen et bredt spekter av vansker, problemstillinger og terapeutiske retninger.
Miriam Voreland Nilsen
Miriam tar i mot mennesker på 18 år og oppover. Hun bruker elementer fra emosjonsfokusert terapi, eksponeringsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi og kognitiv atferdsterapi.
Ida Rolfsnes
Ida tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Hun har en helhetlig tilnærming, og bruker kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi, psykodynamisk terapi, humanistisk terapi og mindfulness-basert stressreduksjon.
Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit
Kristoffer Kostveit
Kristoffer tar imot klienter fra 16 år og oppover, og familier med barn i ulik alder. Han integrerer ulike metoder og tilpasser det klientenes behov. Herunder fra narrativ, emosjonsfokusert og psykodynamisk terapi.
Sidrah Mukhtar
Sidrah tilbyr samtaler til mennesker i alle aldre. Hun har spisskompetanse innen kognitiv terapi, men tilpasser også terapien til den enkeltes behov.

Pris og informasjon

Vi anbefaler at den første samtalen med psykologen varer i 90 minutter. Det er for å sikre at psykologen blir godt kjent med deg/dere, og får kartlagt og vurdert behov. Da har man bedre forutsetninger for et godt samarbeid. Etter første time kan man også velge andre timelengder.

Foreldreveiledning (1 pers) – 90 min2885kr
Foreldreveiledning (1 pers) – 75 min2400kr
Foreldreveiledning (1 pers) – 45 min1475kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 90 min3125kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 75 min2615kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 60 min2100kr