Foreldreveiledning

Å være forelder er ofte krevende, og det kan medføre vonde tanker og følelser når man opplever utfordringer. Det er ikke uvanlig å være usikker på hvordan man skal forstå barnets behov, eller håndtere barnets uttrykk og atferd.

Flere foreldre ønsker seg håndfaste råd og veiledning, og andre kan kjenne behov for hjelp til å håndtere egne følelser og tanker tilknyttet barnet eller foreldrerollen.

Uansett årsak, kan det i perioder være svært nyttig å snakke med en utenforstående fagperson, for å få nye perspektiver, kunnskap, verktøy, veiledning, eller støtte til å finne gode løsninger selv.

Hva er foreldreveiledning?

I foreldreveiledning vil psykologen lytte til dine utfordringer og ha som overordnet mål å veilede deg til en opplevelse av å mestre foreldrerollen. Du vil blant annet lære å møte barnet og dets følelser og atferd på en god måte, samtidig som du setter trygge grenser og ivaretar båndet mellom dere.

Psykologen tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap, og man lager sammen en plan for å jobbe med det som kjennes betydningsfullt og nyttig.

Foreldreveiledning tilbys over video eller på vår klinikk i Vika i Oslo, til en eller begge foreldre, uten barn tilstede.

Hvem passer foreldreveiledning for?

Foreldreveiledning egner seg for alle som ønsker verktøy for å gi barnet en trygg og god oppvekst, øke egen trivsel i foreldrerollen og øke mulighetene for en bedre relasjon til barnet.

Søvn
Rutiner
Grensesetting
Skolevegring
Sinne
Samlivsbrudd
Krangling
Konflikter
Vanskelige følelser
Uro
Bekymringer
Relasjoner til andre
Mobbing
Depresjon
Angst
Reguleringsvansker
Ensomhet
Redsel
Sosiale vansker
Tristhet
Krevende familiesituasjoner
Livskriser
Sorg
Vanskelig forhold til kropp eller seksualitet
Utfordringer med mat
Stress
Selvbilde

Pris og informasjon

Vi anbefaler at den første samtalen med psykologen varer i 90 minutter. Det er for å sikre at psykologen blir godt kjent med deg/dere, og får kartlagt og vurdert behov. Da har man bedre forutsetninger for et godt samarbeid. Etter første time kan man også velge andre timelengder.

Foreldreveiledning (1 pers) – 90 min2885kr
Foreldreveiledning (1 pers) – 75 min2400kr
Foreldreveiledning (1 pers) – 45 min1475kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 90 min3125kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 75 min2615kr
Foreldreveiledning (2 pers) – 60 min2100kr

Bestill time

Bli bedre kjent med psykologene som tilbyr foreldreveiledning og bestill time nedenfor.

Mikaela Lindgren

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker i alle aldre, inkludert barn og ungdom.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, har tidligere fordypet meg og tar nå spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har også tatt videreutdanning innenfor foreldreveiledning, utviklingsforstyrrelser, og spiseforstyrrelser.

Gjennom flere års erfaring i spesialisthelsetjenesten og privat sektor har jeg arbeidet med et bredt spekter av vansker, problematikk og terapeutiske retninger, og med mennesker i alle aldersgrupper. I tillegg arbeider jeg som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda.

Jeg kan tilby samtaler til barn, ungdom og voksne. Jeg tar i mot enkeltindivider, par, familier og foreldre som ønsker veiledning. Jeg kan tilby samtaler på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Ida Rolfsnes

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i klinisk psykologi, og har påbegynt spesialisering i voksenpsykiatri. Jeg har jobbet flere år med utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten, med et bredt spekter av psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk og livsvansker. Jeg har også jobbet med barn og familier, inkludert foreldreveiledning.

Jeg tilbyr samtaler til mennesker på 16 år og oppover. Jeg jobber med både enkeltindivider, par og foreldreveiledning, på norsk, engelsk, svensk og dansk.

Stine Erica Høydalsvik

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Stine Erica Høydalsvik, psykolog hos Kry

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, men har også studert religion, jobbet med bistandsarbeid internasjonalt, og vært engasjert i en psykologiorganisasjon som utforsker eksistensielle skjæringspunkter mellom religiøsitet og psykologi. Jeg har jobbet med barn og familier, i alderspsykiatri, og i spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av voksne mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseplager.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltindivider, par og foreldre på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Kristoffer Kostveit

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Psykolog i Kry, Kristoffer Kostveit

Jeg er utdannet fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i psykiatri, rusomsorg, kommunal psykisk helsetjeneste for voksne, og familiekontor. Jeg har fått lang erfaring fra arbeid med personer fra alle aldersgrupper med et bredt spekter av psykiske vansker fra gjennomgripende psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser, rusproblematikk, til lettere til moderate psykiske vansker.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner, par og foreldre, på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Miriam Voreland Nilsen

Tilbyr samtaler over video og på Kry Vika i Oslo. Tar i mot mennesker på 18 år og oppover.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og jeg spesialiserer meg nå i klinisk voksenpsykologi. Jeg har kurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne, og videreutdanning innen psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier. Jeg har bred erfaring fra arbeid med folk i alle aldre i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Jeg kan tilby samtaler til enkeltpersoner og foreldreveiledning på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Sidrah Mukhtar

Tilbyr samtaler over video. Tar i mot mennesker i alle aldre.

Jeg er psykologspesialist, med profesjonsutdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg har flere års erfaring innen psykisk helsevern fra spesialisthelsetjenesten DPS med voksne og BUP (barne- og ungdomspsykiatri) med barn/familier. Jeg har i tillegg utdanning innen affektbevissthet, kognitiv atferdsterapi, traumefokusert kognitiv atferdsterapi og manual evidensbasert behandling for psykiske lidelser som angst/ depresjon. Jeg har bred kompetanse med utredning/kartlegging og behandling av psykiske lidelser. I tillegg til dette har jeg erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevern.

Jeg kan tilby individualsamtaler og foreldreveiledning på norsk, engelsk, urdu/punjabi og svensk.

Daniel Aga

Tilbyr samtaler over video. Tar i mot mennesker på 16 år og oppover.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og har bred erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Nå jobber jeg ved et lavterskeltilbud i kommunen til familier i Oslo. Dette har hjulpet meg til å møte de som søker hjelp der de er og i den livsfasen de for øyeblikket befinner seg i. Jeg utdanner meg nå videre for å bli psykologspesialist innen feltet klinisk voksenpsykologi, noe jeg er ferdig med innen 2024.

Jeg kan tilby individualsamtaler og foreldreveiledning (45 min) over video, på norsk og engelsk, og til svensk og dansktalende klienter.

Bestill time