Hanne Dahlberg

Jeg har tro på at terapi ikke bare er å fjerne symptomer, men å romme det som er vanskelig. På den måten kan det også bli bedre plass til glede over livets oppturer. Ikke alle ønsker en dyptgående terapi, men heller verktøy for å mestre hverdagen, sterkt stress eller akutte kriser. Til dette kan jeg tilby hjelp og støtte innenfor kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Bestill videotime

Jeg har mye erfaring med

Angst
Depresjon
Bipolare lidelser
Traumer
Spiseforstyrrelser
Rus

Jeg tar i mot deg som

er 18 år eller eldre
snakker norsk
snakker engelsk
snakker svensk
snakker dansk

Bestill videosamtale (45 min) med Hanne

Last ned og logg inn i Kry-appen. Gå til seksjonen for mental helse på hjem-siden. Trykk på "Bestill time", velg "Videosamtale" og se ledige tider for å finne en time hos Hanne.

Bestill videotime

Bli bedre kjent med Hanne

Bakgrunn og utdanning

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Jeg har en interesse for psykodynamisk terapi i bunn, og videreutdanning i traumeterapi. Dette gjør meg opptatt av hva du som menneske har med deg av opplevelser, hvordan dette kan ha påvirket din relasjon til andre, og hvilken relasjon du har til deg selv.

I terapirommet

Terapi starter med en trygg relasjon, og jeg vil alltid gjøre mitt ytterste for at du skal føle deg trygg og ivaretatt gjennom samtale. Dette gjør jeg blant annet ved å spørre om hva som er dine forventninger, hva som er viktig for deg, hva som kan bli utfordrende for deg i en slik setting, og hvordan vi sammen skal klare å komme forbi eventuelle hindre i prosessen. Det er også helt ok å ikke vite alt fra første stund, og du trenger ikke å ha tenkt ut alt på forhånd.

Mange kommer i terapi og er redd for å si noe feil, eller at de ikke vet hvordan å forklare seg. Det er også naturlig å være redd for at problemet vurderes som «for lite» eller at det er galt å bare ville ha en eller to samtaler for å snakke om en utfordring. Dette ønsker jeg at du skal ta med knusende ro i møte med meg. Sammen finner vi veien og hva som er viktig for deg.

Metode

Ut i fra hvilket problem den enkelte har, velger vi metode. Jeg kan tilby flere terapimetoder, blant annet:

  • Psykodynamisk retning

  • Kognitiv atferdsterapi

  • Traumeterapi (blant annet EMDR)

  • Metakognitiv terapi

  • Acceptance and Commitment Therapy

  • Mindfulness og kroppslige avspenningsteknikker

Priser og praktisk informasjon

Les mer om priser, hva vi kan og ikke kan hjelpe med, og svar på vanlige spørsmål.

Priser og info