Slik satser Olivia på lavere sykefravær og en attraktiv arbeidsplass

Sist oppdatert:
I en tid som blir sett på som arbeidstakers marked, har HR-ledelsen i restaurantgruppen Olivia gjennomført ulike tiltak for å jobbe mot lavere fravær ved å rette fokuset på medarbeideres fysiske og psykiske helse.

Kristin Arnkværn er HR-direktør i den italienskinspirerte restaurantgruppen Olivia, som har restauranter i hele landet. Som mange andre bedrifter har de møtt på ulike utfordringer knyttet til økonomi, bemanning, sykdom og fravær i løpet av de siste årene. Under pandemien økte sykefraværet i takt med smittetallene, og bare siden i fjor har sykefraværet økt med 12.5% i Norge.

— Sykmeldinger og egenmeldinger i kombinasjon med stor kamp om talentene i bransjen byr på en rekke praktiske utfordringer som vi har måttet jobbe for å finne løsninger på, forteller Arnkværn.

Design uten navn (65)

Arbeidstakers marked

I tillegg til sykefravær er det også utfordrende å rekruttere nok arbeidskraft som oppfyller restaurantgruppens krav til kompetanse og ferdigheter. Med rundt 750 medarbeidere, ønsker Olivia ressurser som deler deres verdier om å være fremoverlent, lidenskapelig, uformell og profesjonell.

— For oss er det viktig at Olivia er en attraktiv arbeidsplass for medarbeidere og potensielle arbeidstakere, som sikrer at de ønsker å jobbe her og at man gjerne blir værende en stund. Vi har innsett verdien av å i større grad ta vare på våre medarbeideres helse for at de skal få tillit til oss som arbeidsgiver, sier Arnkværn.

En aktør som prioriterer medarbeidernes helse

Det har vært utfordrende for Olivia og deres medarbeidere å forholde seg til alle retningslinjer og krav rundt sykdom under pandemien. Arnkværn forteller at de nå er inne i en periode der mange av medarbeiderne er forvirret rundt hva de bør gjøre om de kjenner på ulike helseplager, når de bør holde seg hjemme, og hva som faktisk er forskjellen på egenmelding og sykmelding.

— Mange av våre medarbeidere er unge og forstår for eksempel ikke at egenmelding kun gjelder egen sykdom. Dette ønsket vi å gjøre noe med for å øke tryggheten deres og bygge tillit til oss som arbeidsgiver. I tillegg ønsket vi å etablere oss som en aktør som prioriterer og investerer i å forbedre medarbeidernes kunnskap og helse, sier Arnkværn.

For å øke kunnskapsnivået og tryggheten blant deres medarbeidere, valgte derfor Olivia å inngå et samarbeid med Kry. Alle har nå tilgang til en døgnåpen helsetelefon hvor de kan snakke med en erfaren sykepleier for å få medisinske råd, veiledning og stille alle helserelaterte spørsmål de måtte ha. 24/7 Helsetelefonen blir i tillegg brukt til mestring og støttesamtaler som har vært viktig for mange medarbeidere etter to år med pandemi.

— Mange av våre medarbeidere har problemstillinger som de lurer på om de kan gå på jobb med. Om man er usikker eller kanskje er i en sårbar situasjon kan det være godt å sparre med noen som kan gi gode råd, som ikke er en leder eller skiftleder, mener Arnkværn.

Sikter mot tryggere ledere og lavere fravær på sikt

Olivia sin satsning på helse innebærer også å tilby opplæring om sykefravær og psykisk helse til lederene deres, i samarbeid med Arbeidsmiljøhuset og Kry.

— Gjennom dette samarbeidet vil lederne våre få flere nyttige verktøy de kan bruke i samtaler som kan være vanskelige å ha med medarbeidere.

Ifølge HR-direktøren får seminarene allerede gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne.

— Det kjennes godt at vi allerede har kommet i gang med tiltak som har vært en del av et strategisk arbeid. Vi er sikre på at dette tilbudet vil gi oss tryggere ledere og lavere fravær på sikt, sier Arnkværn.

En fremoverlent partner for strategisk sykefraværsarbeid

Arnkværn opplever samarbeidet med Kry som hyggelig og fremoverlent, og setter pris på at det er mange likhetstrekk med miljøet innad i Olivia.

— For oss var det viktig å finne en samarbeidspartner som ville være involvert og hands-on. Vi så etter en partner som kan funke som et “go-to-place” når vi trenger hjelp med det strategiske sykefraværsarbeidet, opplæring rundt sykefravær og psykisk helse for lederne våre.

I tillegg var det viktig for restaurantgruppen å inngå et samarbeid med en aktør som hadde et nyansert tilbud av helsetjenester for å etablere et støtteapparat rundt medarbeiderne – fra lege- og psykologtime over video til en døgnåpen helsetelefon. At Kry kunne tilby rask hjelp ved behov, og en håndterbar pris etter et par utfordrende år var også viktig.

Arnkværn er så langt fornøyd med partnerskapet og ser lysere på framtiden.

— Jeg håper og tror at dette samarbeidet og tiltakene vi gjennomfører vil påvirke våre medarbeidere positivt. Vi håper de vil kjenne på en trygghet når de ser hvordan vi nå aktivt jobber med arbeidsmiljø og helse, og at dette på sikt vil få ned sykefravær og etablere økt kunnskap og trygghet.

Hvilke behov har dere?

Dere kjenner deres medarbeidere best, og vi er best på helse. Vi har et bredt utvalg helsetjenester der vi sammen kan skreddersy en løsning som møter deres behov.

Kontakt oss

Andre artikler

8. jan. 2022

Derfor kan digitale jobbmøter tappe deg for energi

Korona har endret verden vi lever i, og over natten foregikk plutselig alle jobbmøter på digitale plattformer. Men hva kan digitale møter gjøre med oss?

Les mer