Hånd med telefon logget inn i Kry-appen

Kry for bedrift

Tilgjengelige helsetjenester for dine ansatte, samlet på ett sted.

Kontakt oss

Velg tjenester ut ifra behov

Dere kan selv sette sammen tjenestene deres ansatte får tilgang til. Nedenfor er tre eksempler på hvordan det kan se ut. Vårt tilbud gjelder for bedrifter med minst 100 ansatte.

Rask helsehjelp

Fra 64 kr/ mnd per ansatt
 • 24/7 Helsetelefon
 • Legetime over video
Velg pakke

Fokus på mental helse

Fra 95 kr/ mnd per ansatt
 • 24/7 Helsetelefon
 • Mentalt selvhjelpsprogram
 • Psykologtime over video
 • Legetime over video
Velg pakke

Full dekning

Fra 155 kr/ mnd per ansatt
 • 24/7 Helsetelefon
 • Mentalt selvhjelpsprogram
 • Legetime over video
 • Psykologtime over video
 • Fysikalsk behandling
Velg pakke

Sammen med dere lager vi sammensetningen av helsetjenester som møter deres behov.

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud

En stor del av korttidssykefraværet i Norge skyldes utilgjengelig helsehjelp og offentlig kapasitet. Med et digitalt verktøy kan ansatte ta vare på egen helse når symptomer oppstår, og få råd og hjelp fra klinikere med kapasitet og tid til å hjelpe.

Nina Wiggen, Medisinsk sjef i Kry

Hvorfor velge Kry?

Ingen administrasjon for arbeidsgiver

Alltid korte ventetider og god kapasitet

Landsdekkende og kostnadseffektivt

Ansatte bestiller selv, uten henvisning

Reduser turnover av ansatte

Skap en attraktiv arbeidsplass

Jobb proaktivt med ansattes helse

Hva kan din bedrift spare ved å redusere sykefraværet med 10%?

En bedrift med 500 ansatte med landsgjennomsnitt i lønn og sykefravær på 6.75%, bruker i snitt 22 millioner kroner i året på sykefravær. Reduseres det med 10%, betyr det over 2 millioner kroner spart i året.

Det kjennes godt å ha kommet i gang med tiltak som har vært en del av et strategisk arbeid. Vi er sikre på at dette tilbudet vil gi oss tryggere ledere og lavere fravær på sikt.

Kristin Arnkværn, Head of HR i Olivia

Slik satser Olivia på lavere sykefravær

Klinikk for bedrifter

På vår klinikk i Vika tilbyr vi alt fra regelmessige helsesjekker, til lege-, sykepleier- og psykologhjelp for ansatte.

Les mer

Våre siste bedriftsartikler

13. mar. 2022

Slik satser Olivia på lavere sykefravær og en attraktiv arbeidsplass

HR-ledelsen i restaurantgruppen Olivia har innført ulike tiltak for å jobbe mot lavere fravær, ved å rette fokuset på medarbeideres fysiske og psykiske helse.

Les mer

Om Kry

Kry tilbyr et bredt og digitalt helsetilbud til privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskap, og har vært i Norge siden 2017.

Med oss på laget har vi rundt 90 dyktige leger, psykologer og sykepleiere med norsk autorisasjon.

Med over 6 millioner gjennomførte videokonsultasjoner, er Kry Europas største digitale helsetjeneste.