Diaré og oppkast

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Thorleif Jansen

, Spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Diaré og oppkast er ikke sykdommer i seg selv, men kan være symptomer på blant annet infeksjoner eller bivirkninger av visse legemidler. I de fleste tilfeller er diaré og oppkast en forbigående tilstand, men det kan være nyttig å vite hva du bør være oppmerksom på under sykdomstiden, og når du bør oppsøke lege.

Årsaker

I Norge er virusinfeksjon i mage-og tarmsystemet, også kalt omgangssyke, en vanlig årsak til diaré og oppkast. Noen virus kan gi symptomer som kvalme og oppkast, mens andre forårsaker diaré. Det er allikevel mer vanlig med begge deler når du har omgangssyke. Omgangssyke er som oftest forårsaket av enten norovirus, rotavirus eller adenovirus. Virusene er svært smittsomme og spres gjennom nærkontakt mellom mennesker. Vanligvis er flere mennesker i for eksempel en husstand eller skoleklasse smittet av det samme viruset.

Du kan også få en bakterieinfeksjon i tarmsystemet. De vanligste bakteriene er Salmonella, Campylobacter og Yersinia. Turist-diaré når du er i utlandet skyldes oftest Escherichia coli, men det kan også komme av Campylobacter, Salmonella, Yersinia, dysenteri- eller kolerabakterier. Sykdomsfremkallende bakterier finnes vanligvis i drikkevann, matvarer som ikke varmes opp tilstrekkelig under tilberedning eller dårlig hygiene på kjøkkenet. Ved bakterieinfeksjoner er ikke smittefaren så høy som ved virusinfeksjoner, men det er allikevel svært viktig å ha god hygiene.

Andre årsaker til diaré og oppkast kan være bivirkninger av visse legemidler eller bruk av giftige stoffer. Om du mistenker at du har fått i deg et giftig stoff, bør du kontakte giftinformasjonssentralen på +47 22 59 13 00 eller kontakte legevakt eller medisinsk nødtelefon med en gang.

Vær oppmerksom på væskemangel

Ettersom kroppen mister mye væske under oppkast og diaré er det viktig å være oppmerksom på symptomene på væskemangel, eller dehydrering. De vanligste symptomene er:

 • Tørste

 • Redusert urinmengde

 • Mørk urin

 • Rask puls

 • Tørre lepper, øyne og hud

Barn er mer utsatt for dehydrering, så det er viktig å være ekstra oppmerksom på disse symptomene.

Når du bør oppsøke lege

Når du bør oppsøke lege angående diaré og oppkast, avhenger av allmentilstanden din. Hvis du føler deg trøtt eller svak, kan det være lurt å kontakte en lege.

Du bør alltid søke hjelp dersom du:

 • Mistenker at du har fått i deg giftige stoffer

 • Har diaré og oppkast som varer lenger enn 36 timer uten bedring

 • Har symptomer på væskemangel med mørk urin i små mengder

 • Har høy feber (>39,5°) i forbindelse med diaré og oppkast

 • Har sterke magesmerter

 • Har en kronisk tarmsykdom

 • Har insulinregulert diabetes

 • Mistenker at du har blod i avføringen

 • Tar fast medisin i tablettform mot kronisk sykdom

Hva vi i Kry kan hjelpe deg med

Hos Kry kan du få råd og veiledning. Hvis legen mener at en fysisk undersøkelse er nødvendig for vurdering, blir du anbefalt å oppsøke fastlege eller legevakt.

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

DiaréKvalme og oppkastOmgangssyke Diaré hos barnHemoroider