Norovirus

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Thorleif Jansen

, Spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

De fleste har hørt om omgangssyke, men de færreste vet hva som forårsaker det. Norovirus er skyld i 85-90% av alle tilfeller av omgangssyke, og er veldig smittsomt. Du blir nesten helt garantert syk dersom du blir smittet av dette viruset, ettersom det har sterke sykdomsfremkallende egenskaper.

Norovirus har dessuten utviklet sterke egenskaper som gjør at det er vanskelig å drepe eller fjerne det med kulde, varme, vanlige rengjøringsmidler eller alkohol og klor. Viruset er vanligvis ufarlig for ellers friske mennesker, men det kan bli alvorlig for pasienter som allerede er svekket av annen sykdom.

Derfor er man særlig redd for sykdomsutbrudd på grunn av Norovirus på sykehus, sykehjem og lignende institusjoner.

Hva du selv kan gjøre

Forebygging
For å forebygge norovirusinfeksjon, er god hygiene første bud, både når det gjelder håndhygiene og mathygiene. Smitten skjer både via luft, vann og mat. Sykdomsperioden varer oftest 24-48 timer, men kan også vare lenger.

Ved smitte
Dersom du skulle bli syk, er det viktig å få i seg nok væske. Sørg for å få i deg små, hyppige mengder av væske, gjerne så lite som 5 ml hver gang. Det vil både forebygge dehydrering, men også lindre kvalmen.

Sørg for ro og hvile. Voksne mennesker anbefales å unngå kaffe, røyk eller alkohol under sykdomsperioden.

Ved utbrudd på institusjon, for eksempel alders- eller sykehjem, er det viktig at både brukere og helsepersonellet er nøye med hygiene for å unngå epidemier.

Eldre mennesker har svakere motstand mot sykdommer, får oftere komplikasjoner og bruker lengre tid på å hente seg inn igjen etter et sykdomsutbrudd.

Norovirus hos barn

Norovirus er svært smittsomt, og det er viktig at barnet holder seg hjemme for å forhindre smitte. Barnet skal ikke tilbake på skole eller barnehage før det har gått 48 timer etter siste oppkast eller diaré.

48-timers regelen gjelder også voksne som arbeider med næringsmidler eller på helseinstitusjoner. Barn kan også være mer utsatt for alvorlig dehydrering, og en skal ha lav terskel for å sjekke - og eventuelt legge inn syke barn på sykehus.

Dersom det er nødvendig med sykehusinnleggelse, er oftest behandlingen intravenøs tilførsel av væske og salter.

Ammer du, vil det være bra for barnet å ammes hyppig, eventuell gi næring med flaske, skje eller sprøyte. Ved mye oppkast og diaré kan dere forsøke med væskeerstatninger, som Gem. Dette tilfører nødvendige salter og sukker til kroppen.

Hva vi i Kry kan hjelpe deg med

Har du relaterte spørsmål eller trenger veiledning i forbindelse med omgangssyke og norovirus? Ta kontakt med våre leger i Kry-appen.

På våre klinikker i Oslo kan du få hjelp raskt fra våre leger og psykologer. Vi kan også hjelpe deg i appen hver dag, hele året.
Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

OmgangssykeKvalme og oppkast