Last ned Last ned

Omgangssyke

Omgangssyke er en svært smittsom sykdom som er forårsaket av virus. I tette miljøer, som barnehager, familier og sykehus, kan smitten spre seg raskt hvis noen er syke. Sykdommen forekommer særlig i vintermånedene og er mest utbredt mellom januar og mars.

Symptomene på omgangssyke er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. Man kan også oppleve å få muskelsmerter, hodepine og feber. Oppkast og brekninger varer vanligvis 1-2 dager, men det kan ta opptil en uke før en kjenner seg skikkelig frisk. Det er viktig at å være helt frisk før en drar tilbake på skolen eller jobb fordi risikoen for smitte er høy. Personer som har hatt omgangssyke kan være smittebærere opptil to dager, eller flere, etter at de har blitt symptomfrie.

Norovirus er den hyppigste årsaken til at man får omgangssyke. Viruset er svært smittsomt og spres ofte raskt. Sykdommen spres via direkte og indirekte kontakt med infiserte personer. Indirekte kontakt kan innebære dråper i luften, for eksempel nysing. Direkte kontakt kan være om en som bærer viruset har tatt på maten du spiser eller drukket av samme flaske som deg. Viruset kan overleve lenge på overflater, for eksempel dørhåndtak. Det tar vanligvis mellom 12 og 48 timer fra det tidspunktet du blir smittet til de første symptomene vises. Hos barn er rotavirus hyppig årsak til omgangssyke.

Omgangssyken går ofte over av seg selv etter noen dager. Pass på å få i deg nok væske for ikke å bli dehydrert. Drikk litt om gangen så lenge avføringen er løs. Unngå sukkerholdige drikker da det kan forverre diaréen. I tilfeller hvor spedbarn eller eldre personer har fått omgangssyke, eller man er rammet av en annen sykdom samtidig, kan diaré og oppkast være alvorlig. Da er det viktig å ta kontakt med en lege.

Om du ikke får i deg tilstrekkelig med væske og kaster opp ofte, skal du oppsøke lege. Om du har blodig diaré eller har hatt diaré i mer enn en uke, skal du også oppsøke lege. Andre symptomer man skal være oppmerksom på er høy feber, alvorlige magesmerter og tretthet. Du bør kontakte en lege dersom du har omgangssyken samtidig med en annen alvorlig sykdom.

Hos KRY kan du bestille videokonsultasjon med en lege for å få råd og veiledning. Hvis legen din anser det som nødvendig med en fysisk undersøkelse, vil du bli anbefalt å oppsøke fastlege eller legevakt.

Sist oppdatert:
30. juni 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin