Behøver du legehjelp? Bestill legetime

ALLMENNHELSE

4 gode råd for å forebygge antibiotikaresistens

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin
4 råd for å forebygge antibiotikaresistens
Les om hva vi i Kry gjør og hva du som enkeltperson kan gjøre for å forebygge antibiotikaresistens.

Helsehjelp når det passer deg

Bestill time

Ifølge WHO øker antibiotikaresistensen i verden, noe som truer moderne medisin og utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen. I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen forrige uke, ønsker vi å dele litt om hva vi i Kry gjør for å bidra til å redusere antibiotikaresistens. Vi har også listet opp fire råd fra Helsedirektoratet om hvordan du kan bidra som enkeltperson.

Hva vi i Kry gjør

Kry ønsker å være med på å ta ansvar og bidra til at forbruket av antibiotika reduseres. Teknologien flytter grensene for hvordan helsetjenester kan tilbys og mottas, men prinsippene om forsvarlig helsehjelp og forsvarlig antibiotikaforskrivning skal imidlertid ikke flyttes. Vi i Kry følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for antibiotikabruk.

Hva du kan gjøre

Alle kan bidra til å forebygge antibiotikaresistens og det viktigste vi kan gjøre er å begrense bruken av antibiotika. Derfor vil vi i Kry fremme fire gode råd fra Helsedirektoratet for hvordan du kan bidra:

1. Lytt til legen og bare bruk antibiotika når det trengs Antibiotika er bare effektive mot infeksjoner som skyldes bakterier. Vanlige infeksjoner skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus. Derfor har antibiotika ingen virkning om du er forkjølet eller har influensa.

2. Følg legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika Hvis du har en infeksjon som krever antibiotikabehandling for at du skal bli frisk, må du følge opp legens anvisninger nøye. Legen avgjør hvilken type antibiotika som er best egnet, hvor stor dose du trenger og hvor lenge behandlingen skal vare.

3. Lever antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket Har du antibiotika eller andre legemidler til overs etter en kur, skal du levere det tilbake til apoteket. Da bidrar du til at antibiotika ikke brukes feil og at det ikke forurenser miljøet. Utslipp av antibiotika i miljøet kan føre til at enda flere bakterier utvikler resistens.

4. Unngå å bli smittet eller å smitte andre med infeksjoner Pass på at du forebygger infeksjoner og smittespredning når du kan, for eksempel ved å vaske hendene godt, nyse og hoste i armkroken og ta anbefalte vaksiner. Hvis færre blir syke, vil også bruken av antibiotika gå ned.

Kilde: Helsedirektoratet

Trenger du legehjelp?

Bestill legetime

Andre artikler

Allmennhelse – 12. sep. 2023

Influensa eller forkjølelse? Slik merker du forskjell

Influensaepidemier herjer ofte fra desember til april blant befolkninger i nord. Hva skiller influensa fra forkjølelse, og hvordan forebygge og behandle det.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta artikler om helse, livsstil og informasjon om våre tjenester.