Last ned Last ned

4 råd for å forebygge antibiotikaresistens

4 råd for å forebygge antibiotikaresistens
Sist oppdatert: 19. nov. 2019

Les om hva vi i KRY gjør og hva du som enkeltperson kan gjøre for å forebygge antibiotikaresistens

Ifølge WHO øker antibiotikaresistensen i verden, noe som truer moderne medisin og er en alvorlig trussel mot folkehelsen. I Norge har regjeringen laget en handlingsplan med mål om å redusere forbruket av antibiotika med 30% innen 2020. I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen denne uken, ønsker vi å dele litt om hva vi i KRY gjør for å bidra til at dette målet blir nådd. Vi har også listet opp fire råd fra Helsedirektoratet om hvordan du kan bidra som enkeltperson.

Hva vi i KRY gjør

KRY ønsker å være med på å ta ansvar og bidra til at forbruket av antibiotika reduseres. Teknologien flytter grensene for hvordan helsetjenester kan tilbys og mottas, men prinsippene om forsvarlig helsehjelp og forsvarlig antibiotikaforskrivning skal imidlertid ikke flyttes. Vi i KRY følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for antibiotikabruk. I tillegg lager vi egne retningslinjer for å sikre at pasientene våre får den behandlingen som er anbefalt.

Hva du kan gjøre

Alle kan bidra til å forebygge antibiotikaresistens og det viktigste vi kan gjøre er å begrense bruken av antibiotika. Derfor vil vi i KRY fremme fire gode råd fra Helsedirektoratet for hvordan du kan bidra:

 1. Lytt til legen din og bare bruk antibiotika når det trengs
  Antibiotika er bare effektive mot infeksjoner som skyldes bakterier. Vanlige infeksjoner skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus. Derfor har antibiotika ingen virkning om du er forkjølet eller har influensa.

 2. Følg legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika
  Hvis du har en infeksjon som krever antibiotikabehandling for at du skal bli frisk, må du følge opp legens anvisninger nøye. Legen avgjør hvilken type antibiotika som er best egnet, hvor stor dose du trenger og hvor lenge behandlingen skal vare.

 3. Lever antibiotika du ikke bruker opp tilbake til apoteket
  Har du antibiotika eller andre legemidler til overs etter en kur, skal du levere det tilbake til apoteket. Da bidrar du til at antibiotika ikke brukes feil og at det ikke forurenser miljøet. Utslipp av antibiotika i miljøet kan føre til at enda flere bakterier utvikler resistens.

 4. Unngå å bli smittet eller å smitte andre med infeksjoner
  Pass på at du forebygger infeksjoner og smittespredning når du kan, for eksempel ved å vaske hendene godt, nyse og hoste i armkroken og ta anbefalte vaksiner. Hvis færre blir syke, vil også bruken av antibiotika gå ned.

Sist oppdatert:
19. nov. 2019