Last ned Last ned

Influensa

Influensa skyldes et luftveisinfeksjonsvirus. Influensa gir kraftigere symptomer og sykdomsforløp enn vanlige forkjølelsesvirus. Forkjølelse er mer vanlig enn influensa, og “bare” fem til ti prosent av oss får influensa i løpet av influensasesongen, som varer fra desember til mars.

Typiske symptomer på influensa er feber, hodepine, verk i ledd og muskler, tørrhoste og slapphet. Det er også vanlig med sår hals og rennende nese. En blir gjerne raskere syk enn ved en forkjølelse, som ofte kommer litt mer snikende. Influensa er en ufarlig tilstand for de fleste av oss, men for enkelte utsatte grupper vil influensaviruset kunne gi økt risiko for andre komplikasjoner. Dette gjelder blant annet eldre mennesker, gravide, personer med redusert immunforsvar, personer med hjerte- eller lungesykdom eller diabetes.

Influensa er smittsomt en dag før symptomene starter og fem til ti dager etter at symptomene har brutt ut. Influensasykdommen varer 1- 2 uker.

Viruset har en evne til å endre seg noe fra sesong til sesong, og derfor vil du ikke alltid være beskyttet av antistoffene fra tidligere besøk av viruset.

Ved utbrudd av influensa, er det viktig å forebygge videre spredning av sykdommen. Da er det først og fremst viktig med god hygiene. Vask alltid hendene dine og bruk antibac når det ikke er mulig å vaske hendene, for eksempel når du er på offentlige steder. Har du blitt smittet av influensaviruset, må du forsøke å unngå å smitte andre. Viruset smittes via dråper, og når vi nyser sender vi fra oss flere tusen dråper i høy fart. Derfor er det viktig å nyse inn i albuen eller i et lommetørkle og lignende.

Inkubasjonstiden, tiden det tar fra du blir smittet til symptomene viser seg, er på mellom 1 og 4 dager, så vær alltid spesielt nøye med håndhygiene i høysesongen fra desember til mars. Vaksinering er et godt forebyggende tiltak - faktisk det mest effektive forebyggende tiltaket.

Dersom du blir syk, er behandlingen i de fleste tilfeller å holde sengen og ta febernedsettende og smertestillende medisiner (for eksempel Paracet). Det finnes en medisin mot influensa (Oseltamivir eller Tamiflu), men denne er kun vist å forkorte sykdomsforløpet med noen få timer, og det er generelt ikke anbefalt å bruke denne medisinen på grunn av usikker effekt. Det kan være aktuelt å vurdere denne medisinen for enkelte utsatte grupper, som:

  • Voksne over 65 år
  • Personer med underliggende kronisk sykdom (hjerte, lunge, nyrer, nevrologisk sykdom, metabolsk sykdom, diabetes
  • Redusert immunitet på grunn av sykdom eller behandling
  • Gravide, inkludert opptil 2 uker etter fødsel
  • Svært alvorlig fedme (KMI >40)

NB: Influensa er en virussykdom som ikke kan behandles med antibiotika.

Som med de fleste sykdommer, vil også influensa kunne oppføre seg litt ulikt i ulike aldersgrupper. Hos eldre kan sykdommen gi seg utslag ved generelle kjennetegn som forvirring og sykdomsfølelse, og man ser ikke alltid de klassiske symptomene på influensa. Barn tåler sykdom på en helt annen måte enn både voksne og eldre, og derfor kan barn ha feber uten at det påvirker allmenntilstanden nevneverdig. Barn med influensa får noe oftere magesymptomer, som oppkast, vondt i magen og redusert appetitt etter noen dager med influensasykdom. Hos voksne er det vanlig å få tørrhoste, som eventuelt utvikler seg til slimhoste etter hvert. Uavhengig av aldersgruppe, så gir influensa kraftigere symptomer og sykdomsfølelse enn en vanlig forkjølelse.

Mistenker du at du eller en i familien har fått influensa? Da kan du ta kontakt med oss i Kry, så kan vi gi deg gode råd for behandling av sykdommen. Snakk med en av våre leger via en videosamtale. Du kan blant annet få råd for om du bør oppsøke en lege fysisk, eller ikke. Kry-legene er erfarne leger som jobber på fastlegekontorer, legevakter og sykehus. Du kan også få resepter dersom det er behov for det.

OBS! Viktig informasjon om influensavaksinering 2020
Det er viktig å sikre at det er nok vaksiner til de som trenger det mest på grunn av økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved influensa. Derfor kan apotekene foreløpig kun skrive resept på influensavaksine til de som er i risikogrupper. Selv om leger ikke har den samme restriksjonen som apotekene, ønsker myndighetene at man støtter opp om strategien. Derfor vil Kry-legene i mange tilfeller vurdere hvor medisinsk nødvendig det er for en person som ikke er i risikogrupper å få resept på influensavaksien nå.

Du kan derfor få resept på influensavaksine hos Kry dersom det anses nødvendig av våre leger. Du kan hente ut resepten og få den satt hos alle vaksineapotekene til Apotek 1. Slik gjør du:

  1. Logg inn i appen med BankID
  2. Bestill time - velg “andre spørsmål” som kontaktårsak
  3. Oppgi at du ønsker influensavaksine i tekstfeltet
  4. Legen skriver en e-resept til deg dersom det anses nødvendig. Du kan hente den ut og få den satt hos utvalgte Apotek 1. Oversikt over hvilke apotek som setter vaksine finner du her.

Vær oppmerksom på at Apotek 1 ikke setter vaksine på barn under 12 år.

Du kan lese mer om influensavaksine her.

Sist oppdatert:
1. okt. 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin