Falsk krupp

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Falsk krupp skyldes en virusinfeksjon i de øvre luftveier som gir betennelse i luftrøret nedenfor stemmebåndet. Sykdommen rammer kun barn, ettersom de har trangere luftveier enn voksne. Dersom barnet har opplevd falsk krupp tidligere, er det stor sannsynlighet for at barnet kan få symptomer på nytt ved nye virusinfeksjoner.

Symptomer på falsk krupp

Barn som har falsk krupp, pleier å få en bjeffende og hard hoste. De blir som oftest også hese og får en anstrengt hvesende pusting, særlig ved innpust.

Før symptomene på falsk krupp oppstår, har barnet ofte hatt forkjølelsessymptomer i et par dager. Symptomene kommer som oftest om kvelden, ettersom hevelsen i luftveiene øker når barnet ligger nede.

Barnet har vanligvis god allmenntilstand og sjeldent høy feber.

Årsaker

Falsk krupp er som oftest forårsaket av virus. Virusinfeksjon skaper en betennelse i øvre luftveier som fører til hevelse i slimhinnene. Når slimhinnene hovner opp, blir det trangere i luftrøret, og dette er grunnen til den karakteristiske hvesende innpusten og gjøende hosten.

I sjeldne tilfeller kan bakterier være årsaken.

Før vi fikk vaksinen mot bakterien Hemophilus influenzae type B, kunne disse bakteriene også forårsake en alvorlig sykdom, som kalles epiglotitt, men ble kalt ekte krupp på folkemunne.

Symptomene på falsk krupp kan ligne litt på epiglotitt, og er grunnen til at sykdommen blir kalt falsk krupp. Falsk krupp kan oppleves som skremmende og ubehagelig, men er vanligvis ufarlig.

Behandling

Behandlingen dreier seg om å minske hevelsen i slimhinnene. Dette kan gjøres på flere måter.

  • Forsøk å trøste og roe barnet, ettersom stress kan forverre symptomene.

  • Falsk krupp blir verre når barnet ligger nede. Forsøk å holde barnet i oppreist stilling, for eksempel sittende i stol eller på et fang.

  • Kjølig luft reduserer hevelsen i luftveiene. Du kan sitte med barnet ved et vidåpent vindu eller ta med barnet ut. Er det varmt ute, anbefales det å sitte foran fryseren.

  • Drikke kan lindre hosten, så la gjerne barnet drikke noe det liker.

  • Febernedsettende medisin og nesespray kan brukes ved behov.

Selv om det i utgangspunktet ikke er farlig med falsk krupp, kan det være skremmende både for det syke barnet og foreldrene. Forsøk så godt du kan å beholde roen, slik at barnet opplever trygghet i situasjonen.

Når du bør kontakte lege

Kontakt legevakt eller 113 dersom barnet ditt strever med å puste, har blålige lepper, har høy feber eller er svært medtatt.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Selv om man vet hva man skal gjøre når barnet har symptomer på falsk krupp, er det mange som ønsker et legetilsyn. Våre leger kan gi deg råd og veiledning over video hvis barnet ditt har symptomer.

Husk at barnet må være våkent og tilstede under videosamtalen.

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

HosteForkjølelseForkjølelse hos barn