Vannkopper

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Vannkopper er en vanlig sykdom som forårsakes av et virus.

Hvordan blir man smittet av vannkopper?

Viruset spres gjennom luften, for eksempel når vi nyser eller hoster. Smitten spres også via kontakt med blemmene som oppstår ved vannkopper. Vannkoppeviruset finnes også i de væskefyllte blemmene som oppstår ved helvetesild, og kan dermed også smitte ved kontakt med disse.

Det er ikke uvanlig at en hel barnehage smittes av sykdommen samtidig, fordi sykdommen er smittsom fra to dager før utslettet oppstår. Det gjør at at infeksjonen sannsynligvis allerede spredt seg til de andre barna i barnehagen når infeksjonen oppdages.

Vannkopper er mest smittsomt fra de første symptomene vises til omtrent fem dager senere. Det er først når alle blemmene har tørket inn at smittefaren er over.

Hvordan stilles diagnosen?

Nesten alle får vannkopper en gang i livet. Det vanligste er å få det som barn. Diagnosen er basert på sykdomstegn og kan bekreftes av en blodprøve eller en prøve fra en av blemmene. Disse testene er det sjelden nødvendig å ta fordi diagnosen stort sett stilles på bakgrunn av symptomer og utseende på utslettet.

Gi beskjed om at du mistenker at barnet ditt har fått vannkopper når du tar kontakt med legen.

Hvordan er sykdomsforløpet?

Vannkopper starter som oftest med feber og sykdomsfølelse, og etter 1-2 dager kommer de typiske hudforandringene. Utslettet starter som regel i hodebunn og ansikt og sprer seg så til kropp, armer og bein.

I starten ser utslettet ut som en rød flekk som etter noen timer utvikler seg til en væskefylt blemme som igjen sprekker og utvikler seg til en skorpe.

Sykdommen er vanligvis mild for barn. Dersom en blir smittet av vannkopper i voksen alder, kan en imidlertid bli sykere. Dersom du skulle få vannkopper som voksen kan det være lurt å kontakte lege.

Dersom du har svekket immunforsvar må du alltid ta kontakt med lege. Legen stiller som regel spørsmål om symptomene og når de ble oppdaget. Det er også vanlig at legen undersøker blemmene på kroppen. Fordi sykdommen har lett gjenkjennelige symptomer, er det lett å sette en diagnose uten å ta prøver.

Hvis du eller barnet ditt har mild feber, lett kløende utslett og væskefylte blemmer, er dette vanligvis vannkopper. Legen kan gi råd om febernedsettende eller smertelindrende medikamenter, kløedempende salve eller i noen tilfeller antivirale legemidler dersom legen din mener at dette er nødvendig.

Du kan få resept dersom dette er nødvendig.

Behandling av vannkopper

Vannkopper hos barn krever som oftest ikke behandling. Sykdommen går vanligvis over av seg selv innen 10 dager etter symptomene har oppstått.

Midler som demper kløen for eksempel antihistamin kan brukes om natten. De finnes både reseptfritt og på resept.

Hvitvask kan kjøpes reseptfritt på apoteket, og vil også også kunne dempe kløen. Sykdommen rammer ofte voksne hardere enn barn, og for voksne og ungdom kan det være aktuelt å gi antiviral behandling.

Dersom behandling skal ha effekt må den settes i gang tidlig, helst innen 24 timer etter at symptomene har oppstått. Fra 48 timer etter at pasienten ble syk, reduseres sannsynligheten for effekt av en slik behandling.

Hos pasienter med nedsatt immunforsvar eller alvorlig forløp skal antiviral behandling startes og behandlingen hos slike pasienter kan også startes ved senere tidspunkt (etter 24-48 timer).

Er du gravid bør du kontakte legen din for en vurdering – for å beskytte både deg selv og barnet fra alvorlige komplikasjoner.

Hva er faren for at jeg får komplikasjoner, eller blir alvorlig syk av vannkopper?

En relativt vanlig komplikasjon kan være at koppene blir smittet av hudbakterier. Det kan føre til en hudinfeksjon, som da må behandles. Arrdannelser etter utslettet kan også forekomme.

En mer uvanlig komplikasjon er lungebetennelse, som personer med nedsatt immunforsvar er ekstra utsatt for. En annen sjelden komplikasjon, men som kan bli alvorlig, er hjernebetennelse.

Sykdommen som kalles for helvetesild er forårsaket av det samme viruset som forårsaker vannkopper, varicella zoster virus. Den tilhører gruppen herpesvirus. En infeksjon fra denne virusgruppen ligger latent i kroppens nerveknuter.

Første gang du kommer i kontakt med viruset, får du vannkopper, men selv om sykdommen forsvinner, forblir viruset i kroppen. Av ukjente grunner kan viruset på et senere tidspunkt våkne til live og aktiveres på nytt.

I noen tilfeller kan reaktiveringen av viruset være forårsaket av svekket immunforsvar, men i de fleste tilfeller finner man ingen underliggende sykdom.

Når viruset aktiveres, oppstår det en betennelse i nerven og viruset følger så nervetråden ut til huden hvor det oppstår det karakteristiske utslettet ved helvetesild, med blemmer, smerter og i noen tilfeller feber.

Hvordan kan jeg unngå å få vannkopper?

Siden det er et luftbårent virus og noe som er lett å komme i kontakt med, er det vanskelig å unngå smitte. Når noen i området allerede er syk, er det lett at alle i samme skoleklasse eller barnehage blir smittet.

For å unngå å få vannkopper må du unngå kontakt med de som allerede har blitt smittet. Sørg for å ha god hygiene, spesielt hvis du må være i kontakt med mennesker med vannkopper.

Viruset smittes via folk som hoster og nyser, samt ved direkte kontakt med viruset, for eksempel ved å ta på blemmene.

Kan jeg vaksinere meg mot vannkopper?

Det er mulig å vaksinere seg mot sykdommen. Vaksinen er ikke inkludert i det barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

Kry Reiseklinikken har vi vaksinen på lager og du kan få satt den hos oss.

På våre klinikker i Oslo kan du få hjelp raskt fra våre leger og psykologer. Vi kan også hjelpe deg i appen hver dag, hele året.

Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

BrennkopperBarnesykdommerFeberUtslettBarnemark