Kry-logo
Klamydia

Klamydia

Klamydia er en infeksjon som smitter ved seksuell kontakt, og er en vanlig kjønnssykdom i Norge. Klamydia kan være vanskelig å oppdage fordi du kan ha sykdommen uten å merke symptomer. Det viktigste du kan gjøre for å unngå klamydia er å bruke kondom.

Oppsummering

Klamydia er en infeksjon i kjønnsorganene og er den vanligste kjønnssykdommen hos både kvinner og menn i Norge. Den er mest utbredt blant unge mennesker. Tre av fire av de som får påvist sykdommen er under 25 år. Sykdommen kan smitte hvis du har ubeskyttet sex.

Klamydia gir oftest betennelse i livmorhalsen eller urinrøret hos kvinner, og i urinrør og bitestikler hos menn. Hvis du har ubeskyttet oral- eller analsex, kan du få klamydia i svelget eller endetarmen.

Klamydia er lett å behandle, men uten behandling kan infeksjonen i verste fall føre til at det blir vanskelig å få barn. Bruk av kondom, smitteoppsporing og antibiotikabehandling er viktig for å begrense spredning av sykdommen.

Hvordan kan du vite om du har klamydia?

Symptomene på klamydiainfeksjon er ofte uklare og forbigående. Det er også vanlig at kjønnssykdommen ikke gir noen merkbare symptomer i det hele tatt.

For kvinner kan symptomer på klamydia være

 • utflod fra skjeden, eventuell endret utflod
 • blødninger mellom menstruasjon eller etter samleie
 • smerter når du tisser
 • smerter nederst i magen
 • smerter i forbindelse med samleie

For menn kan symptomer på klamydia være

 • utflod fra penis
 • at du tisser oftere
 • en kløe og brennende følelse rundt kjønnsorganene
 • svie når du tisser

Dersom du har vært mottaker av ubeskyttet analsex kan du oppleve disse symptomene på klamydia:

 • utflod fra endetarmen
 • smerter og ubehag i endetarmen
 • blødning fra endetarmen

For å vite om du har klamydia, er det lurt å ta en test. Se mer informasjon om hvordan du gjør det lenger nede i artikkelen.

Hvordan blir du smittet?

Klamydia smitter ved

 • samleie
 • direkte kontakt mellom slimhinner i kjønnsorganer
 • oralsex
 • analsex
 • indirekte kontakt via fingre eller sexleketøy

Beregninger av smitte tilsier at det til enhver tid er én av tjue seksuelt aktive unge som har klamydia. Statistisk sett vil én av fem som har samleie med en person som har sykdommen bli smittet. Skulle du oppleve å få symptomer, vil du først merke disse mellom 5-14 dager etter at du var utsatt for smitte.

Gravide som har klamydia, kan smitte barnet ved fødselen. Dette kan føre til at barnet kan utvikle lungebetennelse eller øyeinfeksjon etter 5-12 dager. Begge disse infeksjonene kan behandles med antibiotika.

Når bør du søke hjelp?

Hvis du opplever noen av plagene som nevnt ovenfor, bør du oppsøke lege. Du bør også oppsøke lege dersom du får beskjed om at partneren din har testet positivt på klamydia. Du kan også snakke med helsesykepleier i skolehelsetjenesten eller helsestasjonen hvis du har mistanke om klamydia.

Årsaker

Kjønnssykdommen klamydia er forårsaket av bakterien chlamydia trachomatis. Bakterien gir en infeksjon i kjønnsorganene.

Risikofaktorer og forebygging

Infeksjon med klamydia er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år, men opptrer i alle aldersgrupper.

Du har økt risiko for å få klamydia dersom du

 • er under 25 år og seksuelt aktiv
 • har flere seksualpartnere
 • ikke bruker kondom når du har sex
 • tidligere har hatt kjønnssykdommer

Du kan forebygge smitte med klamydia ved å

 • bruke kondom (eller slikkelapp) og bruk det riktig når du har sex
 • begrense antall sexpartnere
 • sjekke deg for kjønnssykdommer ved partnerbytte

Ifølge smittevernloven er klamydia en allmennfarlig smittsom sykdom. Det betyr at dersom du tester positivt for klamydia er du pliktet til å informere seksualpartnere du har hatt de siste månedene, slik at de kan teste seg. Dersom du synes dette er pinlig, kan lege eller helsestasjon hjelpe deg ved at de inviterer vedkommende til undersøkelse. Helsepersonell vil ikke oppgi deg som smittekilde. Dette kalles for aktiv smitteoppsporing, og er et viktig forebyggende tiltak for å redusere spredning av klamydia.

Kan plagene være tegn på noe annet?

Har du symptomer på klamydia, bør en lege undersøke deg for å sjekke om plagene kan være tegn på andre kjønnssykdommer eller lidelser.

Dette kan være

 • soppinfeksjon
 • bakteriell vaginose
 • genital mycoplasma
 • gonoré

Hvordan tar du klamydiatest?

For å finne ut om du har klamydia kan du teste deg på helsestasjon, studenthelsetjeneste, hos fastlege eller på annen legeklinikk.

Utgifter til legeundersøkelse i det offentlige helsevesenet og eventuell behandling for klamydia dekkes av folketrygden, og du slipper å betale egenandel. Rutinemessige undersøkelser for klamydia dekkes imidlertid ikke. Hvis du ønsker å teste deg for klamydia på privat klinikk, som for eksempel hos gynekolog, dekkes ikke undersøkelsen, men eventuell behandling er gratis. Du kan også bestille klamydiatest på internett, slik at du selv kan utføre prøvetaking hjemme. Etterpå sender du prøven inn til lege eller et laboratorium for analyse.

Slik tar du prøven

Klamydia kan enten påvises ved en urinprøve, eller ved bruk av en penselprøve fra skjeden hos kvinner og fra urinrør hos menn. Dersom det er mistanke om infeksjon i svelg eller i endetarmen, tas det en penselprøve herfra.

Når skal du teste deg?

Du bør teste deg for klamydia dersom

 • du har symptomer
 • du har ubeskyttet sex med ny partner

Du teste deg for klamydia dersom

 • du har hatt ubeskyttet sex med en partner som har fått påvist klamydia

Dersom du har blitt utsatt for smitte med klamydia, kan det ta opp til 14 dager før eventuelle symptomer oppstår. Dette betyr at det også kan ta opptil 14 dager før en infeksjon med klamydia kan påvises ved en test. Det er derfor anbefalt å vente med å ta klamydiatest til minimum en uke etter at du hadde ubeskyttet sex.

Behandling av klamydia

En klamydiainfeksjon behandles med antibiotika. Dette skrives ut av legen, enten som en ukes kur eller som en engangsdose. Det er viktig at du og partneren din ikke har ubeskyttet sex før behandlingen er fullført. Du bør ikke ha ubeskyttet sex de første to ukene etter behandling for å unngå å smitte videre.

Hva kan skje hvis du får klamydia?

Klamydia er lett å behandle, og det er sjeldent nødvendig med kontroll etter behandling. Hos kvinner kan ubehandlet klamydia føre til bekkeninfeksjon og betennelse i egglederne. Hos menn kan en ubehandlet klamydiainfeksjon føre til betennelse i bitestiklene. Dette kan i begge tilfeller gjøre det vanskelig å få barn. Infeksjon i egglederne og bekkenet kan medføre større risiko for at du kan bli gravid utenfor livmoren, og at du må avbryte graviditeten for å unngå livstruende komplikasjoner.

Hva kan Kry hjelpe deg med?

Du kan bestille hjemmetest for klamydia i appen vår. Oppfølging og behandling er inkludert ved positivt prøvesvar. Les mer om tilbudet her.

Kilder

Chlamydiainfeksjon, genital (klamydia) - veileder for helsepersonell. I: Smittevernveilederen. (19 juni 2019). [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/chlamydiainfeksjon-genital-klamydia/

Chlamydia trachomatis; behandling og kontroll. (2016).[nettdokument]. Oslo: oslo-universitetssykehus.no. Hentet 21. mai 2020, fra https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/Documents/Chlamydia%20trachomatis_%20behandling%20og%20kontroll.pdf

Chlamydia trachomatis. (2020).[nettdokument]. US: mayoclinic.org. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chlamydia/symptoms-causes/syc-20355349

Klamydia. (2017).[nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 22. mai 2020, fra https://helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/klamydia

Klamydia. (2020).[nettdokument]. Oslo: helsebiblioteket.no. Hentet 22. mai 2020, fra https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/infeksjon/klamydia

Legemiddelhåndboka. (21.februar 2020). T1.8.2 Genital klamydiainfeksjon. [nettdokument]. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.legemiddelhandboka.no/T1.8.2/Genital_klamydiainfeksjon

Legevakthåndboken. (november 2018). Genital klamydiainfeksjon. [nettdokument]. Oslo: legevakthåndboken - Gyldendal akademisk. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/seksuelt_overfoerbare_sykdommer/genital_klamydiainfeksjon

Om klamydia. (2017). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/seksualitet-og-helse/diag/om-klamydia/

Slik kan du teste deg for klamydia. (2017).[nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 21. mai 2020, fra https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/seksualitet-og-helse/andre-artikler/klamydiatest/

Smittevernloven. (1995). Lov om vern mot smittsomme sykdommer (LOV-1994-08-05-55). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_5

Godkjent av:

Thorleif Jansen

Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin

Last updated:

Vi har også informasjon om

Kjønnsvorter (Kondylomer)