Ensomhet

Ensomhet er vondt, og det kan føles vanskelig å se en utvei. Husk at du ikke er alene om å føle det slik, og at det er grep du kan ta på egenhånd.

Dersom du ønsker å prate med noen, er det flere muligheter for å søke hjelp, for eksempel hos lege eller psykolog.

Hva er ensomhet?

Kommer ensomheten krypende frem under høytider og andre spesielle anledninger? Sitter den og tynger på skuldrene dine til alle døgnets tider? Kjenner du den også når du er sammen med andre?

Mange setter likhetstegn mellom det å være alene og ensomhet. Dette behøver ikke være tilfellet. Vi mennesker har ulikt behov for sosial kontakt og alenetid. Så mens naboen din helst er sammen med andre mennesker mesteparten av dagen, vil du kanskje helst snevre den daglige sosiale mengden ned til lunsjpausen på jobb.

Å være alene betyr ikke nødvendigvis at man føler seg ensom. Er du derimot alene, og kjenner på et savn etter kontakt med andre mennesker, kan dette kategoriseres som ensomhet.

Ensomhet behøver heller ikke ha sammenheng med hvor mange mennesker du har rundt deg. Du kan være omgitt av folk, men fortsatt kjenne på ensomhet. Dette skyldes ofte følelsen av at du ikke blir forstått, ikke kan være deg selv, ikke blir godtatt for den du er eller blir hengt ut.

Ensomhet er et problem når du får sjeldnere og/eller mindre nær, sosial kontakt enn det du ønsker deg.

Når bør du søke hjelp?

Føler du at ensomheten din er vanskelig å bli kvitt på egenhånd? Da kan det være lurt å snakke med noen. Husk at ensomhet ikke er noe å skamme seg over, og at det er lettere for andre å hjelpe deg og gi råd hvis du er ærlig om hva du føler.

Noen kan for eksempel være en du stoler på, en hjelpetelefon som Mental Helse eller en lege.

Sammen kan dere gå mer i dybden på hva som ligger til grunn for problemet, og hva som kan gjøres for å redusere ensomheten. Om nødvendig kan legen henvise deg videre til psykolog.

Når bør du søke akutt hjelp?

Ring 113 dersom du føler at ensomheten er i ferd med å ta overhånd, og du får akutte tanker om å ta ditt eget liv. Dette gjelder også dersom du er redd for at noen du kjenner har slike akutte tanker.

Du kan også ringe Mental Helse sin gratis hjelpetelefon på 116 123.

Det er ingen skam i å be om hjelp når du har det vanskelig.

Risikofaktorer

Det kan være mange grunner til at ensomheten kommer krypende.

Vanlige årsaker kan være at du

  • synes det er vanskelig å knytte relasjoner til andre

  • nylig har mistet noen som sto deg nær

  • er isolert hjemme på grunn av skade, fysisk eller psykisk sykdom, funksjonshemming, pleie av et familiemedlem eller andre årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Ærlighet kan være et effektivt verktøy når du kjenner på ensomhet. Det er godt mulig at folk rundt deg ikke vet at du føler deg ensom, så å tørre å uttrykke deg ærlig om dette, spesielt til noen du stoler på, kan være en god start.

At de rundt deg vet at du er ensom, kan også gjøre dem mer bevisste på hvordan de kan hjelpe deg og hvilke behov du har. Kanskje kan dere ha en åpen dialog om hvilke justeringer som kan gjøres for å unngå følelsen av ensomhet.

Dersom du tør å stå frem og fortelle at du er ensom, kan det gjøre at andre også tør å innrømme at de føler på det samme. På den måten kan dere være der for hverandre.

Et annet råd for å redusere ensomheten er å fordype deg i en hobby du liker, eller starte med noe helt nytt. Det er ofte lettere å komme i kontakt med nye mennesker i forbindelse med felles interesser.

Det kan for eksempel være idrett, bokklubb, frivillig arbeid, noe musikkrelatert som å spille et instrument eller synge i kor, eller håndarbeid.

Hva med å gjøre dette fast? På den måten kan du lettere møte de samme menneskene flere ganger og bygge nye relasjoner over tid. Prøv å være tålmodig når du bygger nye relasjoner – det skjer ikke over natten.

Dersom du har nære relasjoner som bor langt unna deg, og som du gjerne skulle hatt mer kontakt med, kan det være en god løsning å holde kontakten gjennom sosiale medier, mail eller på telefonen – gjerne gjennom en videosamtale slik at dere får sett hverandre.

Synes du det er skummelt å bli kjent med andre ansikt til ansikt? Da kan det å bli med i online gaming-grupper eller andre interessegrupper på nett være et alternativ for deg.

Du behøver ikke være en dreven gamer fra før – kanskje får du glede av det nettopp på grunn av menneskene du blir kjent med.

Kommer ensomheten til å forsvinne?

Ensomhet kan påvirke både psykisk og fysisk helse. Er du ensom over tid, kan dette blant annet utvikle seg til psykiske lidelser slik som depresjon og angst. Ensomhet kan også gjøre det vanskelig for deg å takle stressende situasjoner og føre til dårlig selvtillit.

Føler du deg ensom holder du deg kanskje mye hjemme for deg selv. Dette kan føre til at du får mindre mosjon og lett tillegger deg usunne vaner slik som røyking og dårlig kosthold.

Når du føler deg ensom, kan dette skape psykisk stress, og i noen tilfeller ende med kronisk stress. Dette kan igjen føre til høyere risiko for sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer.

Det kan føles håpløst når du sitter midt i ensomheten og ikke kan se noen utvei, men vit at det alltid er mulig å få ting til å snu. Kanskje klarer du å redusere ensomheten gjennom egne initiativer som nevnt over.

Hvis ikke er det ingen skam å henvende seg til noen for hjelp.

Vil du være der for noen som er ensomme?

Om du kan tenke deg å være der for noen som er ensomme, er det mange som vil sette pris på det. Det er flere måter du kan gjøre dette på.

En god måte å hjelpe noen ut av ensomheten, er å bli frivillig besøksvenn hos Røde Kors. Gå gjerne inn på https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn/ for å finne ut hvordan du kan bli besøksvenn. Du kan velge om du vil besøke ensomme eldre, innsatte eller beboere på asylmottak.

Kjenner du noen som er isolert hjemme på grunn av for eksempel sykdom eller pleie av et familiemedlem? Det er godt mulig at de føler seg ensomme og vil sette pris på om du kontakter dem.

Du kan foreslå å møtes eller kanskje tilby deg å hjelpe til innimellom.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Føler du deg ensom og ønsker å prate med en profesjonell eller bare en som er utenforstående? Da kan kanskje vårt psykologtilbud føles riktig for deg.

Du kan lese mer om vårt digitale psykologtilbud her. Våre leger er også tilgjengelige for videosamtale i appen mellom 07-22 hver eneste dag i året.

Kilder

Isolasjon og ensomhet. (2018). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 24. august 2020, fra https://helsenorge.no/psykisk-helse/isolasjon-og-ensomhet

Slik takler du ensomhet. (2020). . Oslo: psykiskhelse.no. Hentet 24. august 2020, fra https://psykiskhelse.no/bladet/2019/slik-takler-du-ensomhet-0519

Fakta om sosial støtte og ensomhet. (2015). . Oslo: fhi.no. Hentet 25. august 2020, fra https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskelidelser/sosial-stotte-og-ensomhet---faktaar/

På våre klinikker kan du få legetime på dagen. Våre leger er også tilgjengelige i appen hver eneste dag, alltid med korte ventetider.
Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

StressDepresjonAngstSorg og tap