Mental helse og psykologi

Om du trenger noen å snakke med om dine plager, kan vi hjelpe deg. Du kan enten bestille en legetime og bli veiledet i hva som kan være rett vei videre for deg, eller bestille en time hos en av våre psykologer. Husk at dersom det er akutt fare for eget liv og helse må du ringe 113.

Bestill time

Det er vanlig at livet i perioder føles vanskelig og at man ikke har det så bra. Det kan handle om alt fra stress og angst, eller utfordringer rundt daglige gjøremål og behov. Om tilstanden blir langvarig og påvirker hverdagen, kan det være riktig å søke om hjelp fra en lege eller psykolog.

Å gi en god definisjon på forskjellen mellom mental helse og psykiske plager, kan være vanskelig. Kortfattet kan man si at mental helse legger vekt på viktigheten av å leve et sunt liv gjennom å opprettholde en sunn mentalitet, mens psykiske helseplager går mer på de kliniske tilstandene i sinnet.

Skriv inn en tilstand eller symptom, for å filtrere søkeresultatet.

Angst

Frykt og redsel er naturlige reaksjoner hos oss mennesker som er nødvendige for å beskytte oss mot farer. Hos noen er disse reaksjonene for sterke i forhold til den reelle faren. Dersom dette går utover livskvalitet og funksjon i hverdagen, kalles det en angstlidelse. Angst er en vanlig psykisk helseplage, og i den norske befolkningen vil omtrent en fjerdedel rammes av en angstlidelse i løpet av livet.

Depresjon

Det er normalt å ha perioder i livet der ting føles ekstra tungt og leit uten at det betyr at du har en depresjon. Når du er deprimert, varer de tunge periodene over lengre tid og påvirker søvn, relasjoner, jobb og fritid. Da er det lurt å be om hjelp slik at du kan få behandling og bli bedre.

Ensomhet

Ensomhet er vondt, og det kan føles vanskelig å se en utvei. Husk at du ikke er alene om å føle det slik, og at det er flere ting du kan gjøre selv for å få det bedre. Dersom du ønsker å prate med noen, er det flere muligheter for å søke hjelp, for eksempel hos lege eller psykolog.

Problemer med å spise

Menneskekroppen trenger energi og næringsstoffer for å kunne fungere. Om en har problemer med å ta til seg næring over lengre tid, kan en etter hvert utvikle mangelsykdommer. Noen har problemer med å spise i spesielle situasjoner, andre har problemer med å få i seg vanlige matvarer til tross for at de ikke er allergiske mot dem. Noen kan også oppleve at de raskt får en så stor metthetsfølelse at det er vanskelig å få i seg nok mat. Dersom en er redd for å gå opp i vekt kan det føre til at det å spise mat blir forbundet med engstelse og ubehag.

Sorg og tap

Å oppleve et tap kan være overveldende både psykisk og fysisk. Tapet kan utløse en sorg som kan vare i alt fra måneder til år. Det finnes like mange måter å håndtere og uttrykke sorg på, som det finnes mennesker i verden. Noen ganger kan sorgen være vanskelig å takle på egenhånd. Da finnes det flere muligheter for å søke hjelp, for eksempel hos lege eller psykolog.

Stress

Vi kan alle være stressa fra tid til annen. Stress er en nødvendig og normal reaksjon som kroppen vår setter i gang når vi står overfor en fare eller trussel. Stort sett er stress positivt for oss mennesker. Det er når stressreaksjonen varer over lengre tid at stress kan bli et helseproblem.

Traumer

Psykologiske traumer omhandler ettervirkninger av skadelige eller stressende hendelser. Hvordan dette oppleves og hvilke reaksjoner man får i etterkant kan variere fra person til person. Dersom man opplever sterke reaksjoner av belastende hendelser, finnes det gode metoder for å få det bedre.

Relaterte artikler

Mental helse – 8. nov. 2023

Hvordan håndtere sinne – hos deg selv og de som står deg nær

Psykolog og psykoterapaut hos Kry, Madeleine Gauffin, gir forslag og råd om hvordan du kan takle sinne hos deg selv eller andre.

Les mer