Last ned Last ned

Sår hals

Sår hals er som oftest et symptom på infeksjon med virus eller bakterier. Virusinfeksjon (-oftest forkjølelsesvirus) gir typisk mindre feber, og en har ofte tett og rennende nese og hoste. Bakterielle infeksjoner i halsen gir oftest høyere feber og mer sykdomsfølelse, og man har sjeldent tett, rennende nese eller hoste.

De fleste mennesker blir forkjølet èn eller flere ganger i løpet av året. I slike tilfeller kan man som oftest la kroppen selv ordne opp, eventuelt med hjelp av blant annet hvile, smertestillende medisin og halspastiller, varm drikke med honning, og så videre. Litt tålmodighet er også nyttig. Bakterieinfeksjon i halsen forekommer sjeldnere. Da får man oftest høyere feber og sterkere sykdomsfølelse. Hoste og rennende nese er også vanligvis fraværende dersom man får bakterieinfeksjon i halsen. Ved bakterieinfeksjon i halsen er det oftest nødvendig å få behandling med antibiotika. Dette må foreskrives av lege. Uansett årsak er det også viktig å forebygge videre smitte. Dette gjør du ved å være nøye med håndhygiene, enten grundig håndvask eller ved å bruke desinfeksjonsmiddel hyppig. Pass også på å hoste inn i albuen.

Sår hals er ganske likt hos barn og voksne. Barn har mindre utviklet immunforsvar enn voksne slik at de blir oftere syke, men symptomene er som regel de samme. Små barn klarer ofte ikke beskrive hva som plager dem. Behandlingen av sår hals er den samme for barn og voksne, og avhenger av årsaken.

KRY-legene kan gi deg råd og i noen tilfeller behandling. I en del tilfeller kan man stille diagnose ut fra symptomer og ved å se i halsen, men i mange tilfeller er det nødvendig med tilleggsundersøkelser for å bestemme sikrere om sår hals er forårsaket av virus eller bakterier.

Sist oppdatert:
13. jan. 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin