Vi tilbyr koronatesting i Oslo og Trondheim. Bestill test

Covid-19 (koronavirus)

Covid-19 er en sykdom som skyldes et nytt koronavirus. Viruset ble først oppdaget i Kina desember 2019. De fleste som blir smittet får milde symptomer, men noen få blir alvorlig syke.

Oppsummering

“Vi har syv bekreftede tilfeller av SARS på sykehuset”. Meldingen ble postet i en lukket gruppe med leger på det sosiale mediet WeChat 30. desember 2019. SARS (på norsk: alvorlig akutt luftveissyndrom) rammet litt over 8000 mennesker mellom 2002 og 2004, før den forsvant. Én av ti som ble smittet døde.

Hadde SARS kommet tilbake? Li Wenliang, den kinesiske legen fra Wuhan, var engstelig og ville advare kollegaene sine.

Li tok feil. Det var ikke SARS, men en sykdom forårsaket av et virus vi aldri hadde sett før. Noen måneder senere kalte sykdommen covid-19 - populært kalt korona. Viruset ble sannsynligvis overført til mennesker mot slutten av 2019, på et matmarked i Wuhan i Kina – trolig med opprinnelse fra flaggermus. I løpet av de neste par månedene hadde viruset spredt seg til store deler av verden. Blant annet blusset det opp med voldsom kraft i Nord-Italia og Østerrike, akkurat i tide til å bli med norske besøkende hjem fra vinterferie.

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av det nye koronaviruset som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Denne erklæringen er ment å styrke den globale innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av viruset SARS-CoV-2.

Utbruddet ble av WHO erklært som en pandemi den 12. mars 2020. Selv om de fleste pasienter får et mildt sykdomsforløp, blir covid-19 bekjempet med store ressurser. Det er fire hovedårsaker:

 • Covid-19 er en ny sykdom som vi fortsatt mangler mye kunnskap om. Derfor kan vi ennå ikke si helt sikkert hvor farlig den er - verken for de som har eller har hatt sykdommen.

 • De som blir alvorlig syke trenger behandling på sykehus. Hvis for mange blir alvorlig syke samtidig, klarer ikke sykehusene å behandle alle - eller de må avvise pasienter med andre sykdommer som vanligvis behandles på sykehus.

 • Vi har foreløpig ingen ferdig godkjent vaksine mot viruset, men det jobbes intenst i flere land med å utvikle en vaksine.

 • Det finnes ikke medisin vi vet at kurerer sykdommen.

Symptomer

Vi skjønner godt at det kan være vanskelig å skille mellom covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Symptomene kan være svært like, og sykdomsforløpet for covid-19 varierer fra mildt til alvorlig. Noen pasienter kan også ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Det gjelder særlig barn og unge voksne. Det mest karakteristiske symptomet på covid-19 er tungpustethet, og i verste fall kan viruset føre til dødsfall.

De som har hatt et alvorlig sykdomsforløp har ofte vært plaget med mild sykdom de første fem til syv dagene, deretter forverring av symptomene med særlig økende tungpustethet.

Vanlige symptomer på covid-19:

 • feber

 • hoste

 • sår hals

De fleste som får covid-19 får bare disse symptomene.

Noen får også disse symptomene:

Alvorlige symptomer

Tungpustethet er et vanlig symptom for de som får et alvorlig sykdomsforløp. Covid-19 kan utvikle seg til et alvorlig sykdomsforløp med behov for innleggelse på sykehus. Vær oppmerksom ved:

 • nyoppstått forvirring

 • rask pust

 • forverring av tungpustethet

 • tungpustethet når du snakker eller når du gjør daglige gjøremål

 • forverring av allmenntilstanden

Hva annet kan det være?

Har jeg fått korona? Er det allergi? Influensa? Eller bare en vanlig forkjølelse? Symptomene kan late til å overlappe hverandre slik at du blir usikker. For å gjøre det enkelt for deg har vi laget en enkel oversikt over symptomene for allergi, forkjølelse og influensa. I tillegg ser du hvilke symptomer som skiller seg fra covid-19. Mistenker du at du har covid-19, bør du ta kontakt med legen din.

Allergi: Vanlige symptomer er tett eller rennende nese, nysing, rennende og kløende øyne, og noen kan oppleve det tyngre å puste. Allergi gir sjeldent symptomer som vondt i halsen, kroppsverk eller feber.
Les mer om allergi

Forkjølelse: Vanlige symptomer er hoste, sår hals, rennende eller tett nese, nysing. Forkjølelse gir sjeldent symptomer som feber og tungpustethet.
Les mer om forkjølelse

Influensa: De vanligste symptomene på influensa samsvarer i stor grad med symptomer på covid-19. Influensa gir sjeldent tungpustethet.
Les mer om influensa

Du kan også lese vår symptomsammenligning av covid-19, forkjølelse, pollenallergi og astma her.

Hvordan smitter covid-19 og hvor fort blir du syk?

Covid-19 smitter på samme måte som influensa og forkjølelse, hovedsakelig gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset kan smitte fra luftveiene hos en syk person til en annen på følgende måter:

 • Dråpesmitte. Når en som er smittsom hoster, nyser, snakker eller synger, kastes det ut små dråper i luften som inneholder virus. Personer som står nær nok (gjerne innenfor 1-2 meter), kan puste inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

 • Direkte kontaktsmitte. Den syke har fått viruset på hendene fra eget spytt eller luftveissekret (oppspytt/slim) og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsing. Neste person får viruset i seg gjennom slimhinner i øyne, nese eller munn.

 • Indirekte kontaktsmitte. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater og andre deretter kommer i kontakt med den samme gjenstanden/flaten.

Kilde her.

Det er derfor det er så viktig å holde avstand, hoste i albuen og vaske hendene ofte.

Tiden fra du blir smittet til du får symptomer (inkubasjonstiden) er av WHO anslått til 5-6 dager, men det kan variere fra 0-14 dager. Svært få blir syke etter at det har gått 8-9 dager fra de ble utsatt for smitte.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at du er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Du kan også være smittsom rett før symptomene bryter ut.

Når bør du søke hjelp?

Ta kontakt med lege dersom du opplever symptomer som du trenger behandling for. Dersom du lurer på om du skal teste deg, kan du ta kontakt med helsevesenet på telefon eller se på hjemmesidene til kommunen din for informasjon om hvor du eventuelt kan testes.

Når bør du søke akutt hjelp?

Dersom du opplever alvorlige symptomer som nevnt over, bør du ta kontakt med helsevesenet. Dersom du har pustevansker eller andre symptomer på akutt og livstruende sykdom, ring 113.

Årsaker

Covid-19 er sykdommen du får dersom du blir smittet med viruset SARS-CoV-2. Viruset tilhører koronavirusfamilien og har fått navnet sitt etter likhetene det har med SARS-viruset som forårsaket SARS-epidemien i 2002/2003.

Risikofaktorer og forebygging

Det er lett at frykten smyger seg inn i tankene våre gjennom alt vi hører om covid-19. Husk da at de aller fleste som blir smittet av viruset bare vil oppleve milde symptomer før de blir helt friske igjen. Noen personer, særlig eldre eller personer som har sykdom fra før, kan få alvorlige symptomer og behov for innleggelse på sykehus. Disse gruppene er det derfor spesielt viktig å ta hensyn til når det gjelder smittevern.

Risikoen for et alvorlig sykdomsforløp øker med alder og for personer som har andre sykdommer. I tillegg ser menn ut til å ha større risiko for et alvorlig forløp enn kvinner. Husk likevel å være forsiktig selv om du ikke faller innunder noen av risikogruppene – det er fortsatt risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Grupper som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:

 • personer over 65 år

 • personer over 50 år som har én av følgende kroniske sykdommer:
  hjerte-/karsykdommer
  kronisk nyresykdom og nyresvikt
  kronisk lungesykdom
  kronisk leversykdom
  diabetes
  sykelig overvekt
  kreft
  får immundempende behandling
  annen alvorlig helsetilstand, uansett alder

Alle personer med alvorlig helsetilstand, uavhengig av alder, bør snakke med legen sin og vurdere om de har risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Vurderingen av risiko gjøres på gruppenivå, og det vil være store individuelle forskjeller i gruppene. Er du i risikogruppen og lurer på hvordan du skal forholde deg til viruset, kan du lese mer på helsenorge.no.

Her kan du lese FHI sine råd til risikogrupper.

Anbefalinger fra helsemyndighetene for å forebygge smitte

Å holde avstand til hverandre er det mest effektive vi kan gjøre for å forsinke utbrudd og begrense spredning av koronaviruset. Dette føles kanskje vanskelig og unaturlig, og at det er rart å se for seg en hverdag der det å klemme, kysse og håndhilse er blitt tabu. Til tross for dette er det viktig å huske på at smittevernsreglene fra helsemyndighetene er gitt nettopp for å unngå smitte gjennom hoste, og via hender og gjenstander, så langt det lar seg gjøre. Alle i befolkningen bør følge rådene for distansering og god hoste- og håndhygiene, men dette er spesielt viktig hvis du er i en risikogruppe. Det er essensielt å redusere kontakten mellom personer som er smittet med covid-19 og de som er i en eller flere risikogrupper.

Med dette i tankene, sett i sammenheng med hvor sannsynlig det er at personer er smittsomme, blir det gitt forskjellige råd om sosial distansering for ulike grupper. Per i dag er spredningen av smitte heldigvis liten i Norge. Dersom spredningen øker, bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket.

Generelle råd for hele befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.

 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.

 • Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste.
  Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.

 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.

 • Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage når du er frisk og feberfri.

(Direkte hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/?term=&h=1, 4.12.20)

Gode vaner for hoste- og håndhygiene kan bidra til å minske spredning av viruset
For å forebygge at du får covid-19 er det viktigst å unngå smitte. Det er en rekke vaner du kan tilegne deg for å begrense spredning – mange av disse kan også være nyttige å ta med seg videre, selv etter korona-tider. Viruset sprer seg altså ved at du puster inn dråper fra host eller nys, og at du er i kontakt med andre, så dette kan unngås ved å:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

 • Hold minst en meters avstand til andre.

 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.

 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.

 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

(Direkte hentet fra: https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte, 04.08.20)

Karantene og hjemmeisolering

Karantenereglene er iverksatt med mål om å hindre at smitte sprer seg i befolkningen. For fellesskapets skyld må vi alle overholde disse. Kan du ha blitt utsatt for smitte med covid-19 på grunn av reise til utlandet eller nærkontakt med noen som er smittet, må du sjekke karantenereglene.

På Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider finner du reglene for karantene og isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/.

Reiseråd

Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til utlandet. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt.

På FHI sine sider kan du sette deg inn i hvilke regler som gjelder i landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder ved innreise til Norge: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Her kan du lese om karantenereglene hvis du har vært på utenlandsreise: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Hvordan blir du testet for covid-19?

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, tolkes dette i utgangspunktet som covid-19. For å finne ut om du er smittet med covid-19 må du teste deg. Dette gjøres ved bruk av en penselprøve fra nese og hals. Dersom du mistenker at du har covid-19, diskuterer du sammen med lege eller annet helsepersonell om du oppfyller kriteriene for å testes. I noen tilfeller kan du bli testet ved at noen kommer hjem til deg og utfører testen, mens i andre tilfeller vil du få informasjon fra helsevesenet om hvor du blir testet. Dersom du er i stand til det, kan du utføre prøvetakingen selv. Du vil få informasjon om hvor du kan teste deg fra din lege eller ved å se på hjemmesidene til kommunen din.

Når skal du teste deg?
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at alle som har symptomer på covid-19 skal testes så raskt som mulig. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.

Hvis du tester deg, bør du holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage, når du er frisk og feberfri.

Vaksine

Rundt årsskifte 2020/2021 begynte land over hele verden å vaksinere fo Covid-19. I Norge er det vaksinene fra Pfizer og BioNTech, Moderna og AstraZeneca som foreløpig er godkjent for bruk.

For kontinuerlig oppdatering om vaksiner og prioriteringsrekkefølge, kan du lese mer på Helsenorge.no sine sider.

Behandling for covid-19

Det er foreløpig ikke funnet noen effektiv behandling eller vaksine for det nye koronaviruset. Behandling består derfor av å lindre symptomene som oppstår:

 • Ta febernedsettende dersom du har feber.

 • Bruk hostemedisin for hoste.

 • Pass på at du drikker godt for å unngå dehydrering.

Dersom du utvikler alvorlige symptomer, kan det bli aktuelt at du får behandling i sykehus eller annen helseinstitusjon for dette.

Hva kan du selv gjøre?

Som innbygger i Norge er det viktigste at du følger rådene som blir gitt fra helsemyndighetene. Covid-19 anses som en allmennfarlig smittsom sykdom, og dersom du får påvist viruset er legen din pliktig til å melde fra til myndighetene, og å starte smitteoppsporing. Ifølge Covid-19-forskriften er du pliktet til å følge anbefalingene som blir gitt fra helsemyndighetene.

Hvordan er utsiktene hvis du blir syk?

Stort sett vil du merke lite til sykdommen, og du vil bli helt frisk. De fleste blir helt bra i løpet av to til seks uker. Covid-19 kan ha et alvorlig forløp for noen, med behov for innleggelse på sykehus eller annen helseinstitusjon og kan i verste fall føre til død.

Hvilke utgifter kan du få dekket?

Covid-19 anses som en allmennfarlig smittsom sykdom, og utgifter til behandling og undersøkelse i det offentlige helsevesenet dekkes derfor av folketrygden.

Dersom du har fulgt rådene fra helsemyndighetene og må være i hjemmekarantene eller isolasjon, er arbeidsgiver oppfordret til å tillate bruk av egenmelding. Dersom arbeidsgiver ikke tillater at du bruker egenmelding, har du krav på sykemelding.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Testing for koronavirus i Oslo og Trondheim

Vi tilbyr testing for korona på våre klinikker i Oslo og på Trondheim Lufthavn Værnes. Du kan enkelt bestille time for deg selv eller en gruppe. Vi tilbyr RT-PCR test, ekspress RT-PCR test, antigen hurtigtest og NAAT-lamp test. Les deg opp på forhånd om hvilken test som passer ditt behov ut i fra reisemål eller sykdomstilstand.

Hvis du jobber i en bedrift som ønsker avtale om koronatesting, kan du lese mer om våre koronatjenester for bedrifter, eller ta kontakt med oss for å få et tilbud.

Videosamtale med lege

Du kan henvende deg til oss i Kry for å få hjelp i forbindelse med luftveisinfeksjoner. Legen vil foreta en individuell vurdering basert på dine symptomer og den informasjonen som framkommer under legetimen.

Ved spørsmål om koronavirus kan Kry bistå med følgende:

 • Vurdering og råd om karantene, hjemmeisolering, eller test dersom du tror du kan ha blitt smittet eller har vært utsatt for smitte av koronaviruset.

 • Råd for hva du bør gjøre hvis du kan ha blitt smittet.

Kilder

Avstand, karantene og isolering. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). (2020). FOR-2020-03-27-470. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A79#%C2%A79

Helsedirektoratet. (28. april 2020). Koronavirus - Beslutninger og anbefalinger: Veileder til lov og forskrift. . Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsedirektoratet-helsenett-xpqa.enonic.cloud/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet. (31. januar 2020). Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. . Oslo: regjeringen.no. Hentet 26. mai 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronavirus-blir-meldepliktig-sykdom/id2688415/

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet. (28.mai 2020). Nye karanteneregler. . Oslo: regjeringen.no. Hentet 02. juni 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karanteneregler/id2704359/

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19). (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Hvordan forebygge smitte. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte

Koronavirus - fakta og håndtering i Norge. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 27. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/fakta-og-handtering-i-norge

Legevakthåndboken. (2020). Covid-19. . Oslo: legevakthåndboken - Gyldendal akademisk. Hentet 28. mai 2020, fra https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/systemiske_infeksjoner/covid-19

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Reiseråd. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Risikogrupper og deres pårørende. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Symptomer, inkubasjonstid og sykdomsforløp. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

Testkriterier for koronavirus (coronavirus). (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ukerapporter for koronavirus og covid-19. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

Utvikling av covid-19 vaksine. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 05. august 2020, fra
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/utvikling-av-covid-19-vaksine/

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

FeberForkjølelseInfluensa