Vi tilbyr koronatesting i Oslo. Bestill test

Covid-19 (koronavirus)

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Covid-19 er en sykdom som skyldes et nytt koronavirus. Viruset ble først oppdaget i Kina desember 2019. De fleste som blir smittet får milde symptomer, men noen få blir alvorlig syke.

Symptomer

Symptomene kan være svært like som ved influensa og forkjølelse, og sykdomsforløpet for covid-19 varierer fra mildt til alvorlig. Noen pasienter kan også ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Det gjelder særlig barn og unge voksne. Det mest karakteristiske symptomet på covid-19 er tungpustethet, og i verste fall kan viruset føre til dødsfall.

De som har hatt et alvorlig sykdomsforløp har ofte vært plaget med mild sykdom de første fem til syv dagene, deretter forverring av symptomene med særlig økende tungpustethet.

Vanlige symptomer på covid-19:

 • feber

 • hoste

 • sår hals

De fleste som får covid-19 får bare disse symptomene.

Noen får også disse symptomene:

Alvorlige symptomer

Tungpustethet er et vanlig symptom for de som får et alvorlig sykdomsforløp. Covid-19 kan utvikle seg til et alvorlig sykdomsforløp med behov for innleggelse på sykehus. Vær oppmerksom ved:

 • nyoppstått forvirring

 • rask pust

 • forverring av tungpustethet

 • tungpustethet når du snakker eller når du gjør daglige gjøremål

 • forverring av allmenntilstanden.

Hva annet kan det være?

Har jeg fått korona? Er det allergi? Influensa? Eller bare en vanlig forkjølelse? Symptomene kan late til å overlappe hverandre slik at du blir usikker. For å gjøre det enkelt for deg har vi laget en enkel oversikt over symptomene for allergi, forkjølelse og influensa. I tillegg ser du hvilke symptomer som skiller seg fra covid-19. Mistenker du at du har covid-19, bør du ta kontakt med legen din.

Allergi: Vanlige symptomer er tett eller rennende nese, nysing, rennende og kløende øyne, og noen kan oppleve det tyngre å puste. Allergi gir sjeldent symptomer som vondt i halsen, kroppsverk eller feber.
Les mer om allergi

Forkjølelse: Vanlige symptomer er hoste, sår hals, rennende eller tett nese, nysing. Forkjølelse gir sjeldent symptomer som feber og tungpustethet.
Les mer om forkjølelse

Influensa: De vanligste symptomene på influensa samsvarer i stor grad med symptomer på covid-19. Influensa gir sjeldent tungpustethet.
Les mer om influensa

Du kan også lese vår symptomsammenligning av covid-19, forkjølelse, pollenallergi og astma her.

Hvordan smitter covid-19 og hvor fort blir du syk?

Covid-19 smitter på samme måte som influensa og forkjølelse, hovedsakelig gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset kan smitte fra luftveiene hos en syk person til en annen på følgende måter:

 • Dråpesmitte. Når en som er smittsom hoster, nyser, snakker eller synger, kastes det ut små dråper i luften som inneholder virus. Personer som står nær nok (gjerne innenfor 1-2 meter), kan puste inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

 • Direkte kontaktsmitte. Den syke har fått viruset på hendene fra eget spytt eller luftveissekret (oppspytt/slim) og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsing. Neste person får viruset i seg gjennom slimhinner i øyne, nese eller munn.

 • Indirekte kontaktsmitte. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater og andre deretter kommer i kontakt med den samme gjenstanden/flaten.

Det er derfor det er så viktig å holde avstand, hoste i albuen og vaske hendene ofte.

Tiden fra du blir smittet til du får symptomer (inkubasjonstiden) er av WHO anslått til 5-6 dager, men det kan variere fra 0-14 dager. Svært få blir syke etter at det har gått 8-9 dager fra de ble utsatt for smitte.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at du er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Du kan også være smittsom rett før symptomene bryter ut.

Behandling for covid-19

Det er foreløpig ikke funnet noen effektiv behandling eller vaksine for det nye koronaviruset. Behandling består derfor av å lindre symptomene som oppstår:

 • Ta febernedsettende dersom du har feber.

 • Bruk hostemedisin for hoste.

 • Pass på at du drikker godt for å unngå dehydrering.

Dersom du utvikler alvorlige symptomer, kan det bli aktuelt at du får behandling i sykehus eller annen helseinstitusjon for dette.

Hvordan er utsiktene hvis du blir syk?

Stort sett vil du merke lite til sykdommen, og du vil bli helt frisk. De fleste blir helt bra i løpet av to til seks uker. Covid-19 kan ha et alvorlig forløp for noen, særlig de som er i risikogrupper for alvorlig sykdom. Noen har behov for innleggelse på sykehus eller annen helseinstitusjon og sykdommen kan i verste fall føre til død.

Når bør du søke hjelp?

Ta kontakt med lege dersom du opplever symptomer som du trenger behandling for. Dersom du lurer på om du skal teste deg, kan du ta kontakt med helsevesenet på telefon eller se på hjemmesidene til kommunen din for informasjon om hvor du eventuelt kan testes.

Når bør du søke akutt hjelp?

Dersom du opplever alvorlige symptomer som nevnt over, bør du ta kontakt med helsevesenet. Dersom du har pustevansker eller andre symptomer på akutt og livstruende sykdom, ring 113.

Risikofaktorer og forebygging

Det er lett at frykten smyger seg inn i tankene våre gjennom alt vi hører om covid-19. Husk da at de aller fleste som blir smittet av viruset bare vil oppleve milde symptomer før de blir helt friske igjen. Noen personer, særlig eldre eller personer som har sykdom fra før, kan få alvorlige symptomer og behov for innleggelse på sykehus. Disse gruppene er det derfor spesielt viktig å ta hensyn til når det gjelder smittevern.

Risikoen for et alvorlig sykdomsforløp øker med alder og for personer som har andre sykdommer. I tillegg ser menn ut til å ha større risiko for et alvorlig forløp enn kvinner. Husk likevel å være forsiktig selv om du ikke faller innunder noen av risikogruppene – det er fortsatt risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Grupper som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:

 • personer over 65 år

 • personer over 50 år som har én av følgende kroniske sykdommer:
  hjerte-/karsykdommer
  kronisk nyresykdom og nyresvikt
  kronisk lungesykdom
  kronisk leversykdom
  diabetes
  sykelig overvekt (fedme)
  kreft
  får immundempende behandling
  annen alvorlig helsetilstand, uansett alder

Alle personer med alvorlig helsetilstand, uavhengig av alder, bør snakke med legen sin og vurdere om de har risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Vurderingen av risiko gjøres på gruppenivå, og det vil være store individuelle forskjeller i gruppene. Er du i risikogruppen og lurer på hvordan du skal forholde deg til viruset, kan du lese mer på helsenorge.no.

Her kan du lese FHI sine råd til risikogrupper.

Anbefalinger fra helsemyndighetene for å forebygge smitte

For å forebygge at du får covid-19 er det viktigst å unngå smitte. Det er en rekke vaner du kan tilegne deg for å begrense spredning – mange av disse kan også være nyttige å ta med seg videre, selv etter korona-tider. Viruset sprer seg altså ved at du puster inn dråper fra host eller nys, og at du er i kontakt med andre, så dette kan unngås ved å:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.

 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.

Mutasjoner av covid-19

Virus endres stadig gjennom mutasjon, og nye varianter av et virus forventes derfor å oppstå over tid. Det samme gjelder for covid-19. Siden desember 2021 har Omicron vært den dominerende varianten i Norge, og den har stadig mutert. Som et hvert annet virus, kan det også komme flere mutasjoner etter hvert.

Reiseråd

Før du reiser et sted, anbefales det å sette deg inn i hva som er landets gjeldende koronaregler. Noen land krever dokumentasjon på negativ koronatest, andre krever fremvisning av koronapass som viser hvordan du er vaksinert mot sykdommen.

Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.

Vaksine

Rundt årsskifte 2020/2021 begynte land over hele verden å vaksinere befolkningen mot Covid-19.

For kontinuerlig oppdatering om vaksiner og prioriteringsrekkefølge, kan du lese mer på Helsenorge.no sine sider.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Testing for koronavirus i Oslo

Vi tilbyr testing for korona på våre klinikker i Oslo. Du kan enkelt bestille time for deg selv eller en gruppe. Les deg opp på forhånd om hvilken test som passer ditt behov ut i fra reisemål eller sykdomstilstand.

Legetime

Har du symptomer på luftveisinfeksjon og trenger helsehjelp, kan du enten bestille en legetime over video eller på en av våre klinikker.

Trenger du sykmelding må du oppsøke fysisk legehjelp.

Kilder

Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19. (2020). . Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Helsedirektoratet. (28. april 2020). Koronavirus - Beslutninger og anbefalinger: Veileder til lov og forskrift. . Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsedirektoratet-helsenett-xpqa.enonic.cloud/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet. (31. januar 2020). Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. . Oslo: regjeringen.no. Hentet 26. mai 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronavirus-blir-meldepliktig-sykdom/id2688415/

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet. (28.mai 2020). Nye karanteneregler. . Oslo: regjeringen.no. Hentet 02. juni 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karanteneregler/id2704359/

Hvordan forebygge smitte. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte

Koronavirus - fakta og håndtering i Norge. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 27. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/fakta-og-handtering-i-norge

Legevakthåndboken. (2020). Covid-19. . Oslo: legevakthåndboken - Gyldendal akademisk. Hentet 28. mai 2020, fra https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/systemiske_infeksjoner/covid-19

Reiseråd. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Risikogrupper og deres pårørende. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Symptomer, inkubasjonstid og sykdomsforløp. (2020). . Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

FeberForkjølelseInfluensa