Hodelus

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Hodelus er ganske vanlig og noe som alle kan få. Hodelus smitter fra hode til hode. Her kan du lese mer om symptomene de gir og hvordan de skal behandles effektivt.

Symptomer

Vanlige symptomer på hodelus er kløe og irritasjon i hodebunnen. Flekker i hodebunnen eller nakken kan forekomme. Symptomene kan imidlertid variere mye. En del merker ingenting, mens andre opplever sterk kløe og mye ubehag.

Ofte oppdager man hodelus ved økt oppmerksomhet og informasjon i nærmiljøet, for eksempel ved luseepidemier i barneskolen. Noen ganger kan et svart pudder - avføring fra lusen - havne på hodeputen og avsløre de uvelkomne gjestene i hodebunnen.

Årsaker

Hodelus har ingenting med manglende renslighet å gjøre. Lusene trives like godt i nyvasket som uvasket hår. De smitter lett i mellom barn, men alle kan bli smittet uavhengig av alder. Hodelus er parasitter som biter hull på huden for å suge blod et par ganger daglig og trives i den varme hodebunnen. De hverken hopper eller flyr, men kryper langsomt og smitter ved direkte kontakt med hodet.

Risikoen for infeksjon gjennom caps eller luer er liten ettersom lusen som forlater hodebunnen fort blir for svake til å suge blod, og dør innen cirka ett døgn utenfor verten.

Behandling

Hodelus kan være vanskelig å oppdage. Det finnes en rekke preparater for behandling av lus. Ofte anbefales en kombinasjon av lusemidler og lusekam. Det er viktig at alle i samme familie blir undersøkt dersom en finner hodelus hos et familiemedlem. En del lus har utviklet resistens mot noen lusemidler.

Alle som får påvist hodelus bør behandles samtidig for å unngå videre spredning.

Når du bør oppsøke hjelp

For de som opplever at det er vanskelig å bli kvitt lus, kan det være lurt å oppsøke legehjelp. Lus forplantes raskt, og dessverre er det ingen øvre grense på hvor mange ganger man kan få hodelus.

Ofte kan man selv utføre en vellykket lusebehandling, mens andre ganger kan man finne levende lus til tross for flere gjentatte behandlinger. Da kan det være nyttig å få råd fra helsepersonell. Hvis barn under to år har fått lus, bør du kontakte lege før du begynner behandlingen.

Slik kan Kry hjelpe deg

Du får hjelp fra en av våre leger både over video eller på våre klinikker i Oslo. Du kan få råd og veiledning om hvordan du best behandler lus.

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin

Vi har også informasjon om

HudkløeKløe i ansiktet