Last ned Last ned

Norovirus

Hva er norovirus

De fleste har hørt om omgangssyke, men de færreste vet hva som forårsaker det. Norovirus gir en infeksjon i mage- og tarmsystemet og er veldig smittsomt. Du er nesten helt garantert å bli syk dersom du kommer i kontakt med dette viruset, etter som det har sterke sykdomsfremkallende egenskaper. Norovirus har dessuten utviklet sterke egenskaper som gjør at det er vanskelig å drepe eller fjerne den med kulde / varme, vanlige rengjøringsmidler eller alkohol og klor. I Europa og USA står viruset bak hele 85 % av alle epidemier med mage- og tarminfeksjoner. Det er en fryktet sykdom på sykehusene fordi den er så smittsom, og de som rammes vil få oppkast og diaré. Viruset er vanligvis ufarlig for ellers friske mennesker, men det kan bli alvorlig og i verste fall få fatale konsekvenser for pasienter som allerede er svekket av annen sykdom.

Hva kan jeg selv gjøre?

For å forebygge norovirusinfeksjon, er god hygiene første bud, både når det gjelder håndhygiene og mathygiene. Smitten skjer både via luft, vann og mat. Sykdomsperioden varer oftest 24-48 timer, men kan også vare lenger. Dersom du skulle bli syk, er det viktig å få i seg nok væske. Sørg for å få i deg små, hyppige mengder av væske. Gjerne så lite som 5 ml hver gang. Det vil både forebygge dehydrering samt lindre kvalmen. Ammer du, vil det være bra for barnet å ammes hyppig, eventuell med flaske, skje eller sprøyte. Ved mye oppkast og diaré kan dere forsøke med væskeerstatninger, som Gem. Dette tilfører nødvendige salter og sukker til kroppen. Sørg for ro og hvile.

Er det noen forskjeller mellom voksne og barn?

Norovirus er svært smittsomt, og det er viktig at barnet holder seg hjemme for å forhindre smitte. De skal ikke tilbake på skole eller barnehage før det har gått 48 timer etter siste oppkast eller diaré. 48-timers regelen gjelder også voksne som arbeider med næringsmidler eller på helseinstitusjoner. Barn kan også være mer utsatt for alvorlig dehydrering, og en skal ha lav terskel for å sjekke - og eventuelt legge inn syke barn. Dersom det er nødvendig med sykehusinnleggelse, er oftest behandlingen intravenøs tilførsel av væske og salter. Voksne mennesker anbefales å unngå kaffe, røyk eller alkohol under sykdomsperioden. Ved utbrudd på institusjon, for eksempel alders- eller sykehjem, er det viktig at både brukere og helsepersonellet er nøye med hygiene for å unngå epidemier. Eldre mennesker har svakere motstand mot sykdommer, får oftere komplikasjoner og bruker lengre tid på å hente seg inn igjen etter et sykdomsutbrudd.

Når kan KRY hjelpe deg?

Har du spørsmål eller trenger veiledning i forhold til omgangssyke og norovirus, så kan du ta kontakt med våre leger på KRY. Dersom det er behov for det kan du få resepter eller henvisninger videre. Legen kan hjelpe deg med å avgjøre når du bør velge væskeerstatning, medikamenter som loperamid eller imodium, og når du bør la kroppen ordne opp selv.