Kry-logo
Last ned

Hodepine

Det kan være mange ulike årsaker til at hodepine oppstår. Noen ganger er det nok å ta en pause fra mobilskjermen eller spise litt for at hodepinen skal gå over.

Andre ganger kan det hende hodepinen skyldes sykdom som du bør snakke med en lege om.

Årsaker til hodepine

Hodepine er ikke en sykdom i seg selv, men snarere et symptom som for eksempel kan komme i forbindelse med en rekke sykdommer.

De vanligste sykdommene er

Hodepine trenger ikke alltid oppstå som følge av sykdom. Derimot skyldes den ofte enkle årsaker, og det kan være kroppens måte å si ifra om at noe mangler. Du har

 • fått for lite frisk luft
 • ikke spist og/eller drukket nok
 • gått for lenge uten toalettbesøk
 • vært for lenge foran en skjerm
 • sovet for lite

Hodepine kan også komme av ulike psykiske problemer, slik som

Muskelanstrengelse er en annen vanlig årsak til hodepine. Det kan komme i forbindelse med trening, sex og spenninger i enkelte muskelgrupper – typisk i nakke og skuldre.

Dette er ufarlig og betyr ikke at du skal stoppe å trene og holde deg aktiv, men det kan være et hint fra kroppen om at du bør gjøre noe annerledes – for eksempel utforske andre former for trening.

Former for hodepine

Akkurat som at hodepine kan ha ulike årsaker, kan den også ramme ulike deler av hodet og med ulike former for smerte (dunkende, stikkende, pressende, konstant, osv.). Du har kanskje merket at hodepinen oppleves annerledes når du er stresset sammenlignet med når du har influensa?

Vi deler hodepine opp i primær og sekundær hodepine. Primær hodepine vil si at det er ukjent hva som forårsaker hodepinen, mens sekundær hodepine kommer i forbindelse med annen sykdom.

De mest vanlige formene for det vi kaller primære hodepiner er

 • spenningshodepine (den vanligste formen for primær hodepine): Skyldes som regel spenninger i muskulaturen eller psykiske anstrengelser. Smerten er ofte jevn og kjennes som et bånd rundt hodet.
 • migrene: Intens og noen ganger ekstremt form for hodepine, ofte i kombinasjon med kvalme og lysskyhet, som kommer i form av anfall og kan vare i flere timer eller flere døgn. Migrene gir pulserende smerte i den ene delen av hodet.
 • anstrengelseshodepine: Akutt smerte lokalisert i nakken som kommer i forbindelse med aktiviteter slik som trening og sex.
 • klasehodepine: Intens hodepine som kommer som anfall og ofte om natten. Smertene ligger som regel rundt og bak øynene. Denne formen rammer som oftest bare menn.
 • cervikogen hodepine: Kommer av endringer i nakken og gir som regel både hode- og nakkesmerter.

Noen typer hodepine kan kureres ved for eksempel å unngå stress og løsne opp i muskulatur, mens andre er mer langvarige eller til og med kroniske.

Ofte kan reseptfrie medisiner hjelpe deg å bli kvitt hodepinen, men for noen former for hodepine kan du behøve hjelp fra en lege til å finne riktig legemiddel.

Når det gjelder sekundære hodepiner, skyldes hodepinen ofte midlertidige eller alvorlige sykdommer. Eksempler kan være influensa eller bihulebetennelse, hjernehinnebetennelse, hjerneblødninger eller hjernesvulst.

Du vil finne mye informasjon om hodepine på internett, men prøv å motstå fristelsen til å stille diagnose på egen hånd. Grunnen til dette er at informasjonen du finner kan være knyttet til et annet sykdomsbilde enn det som er aktuelt for deg, og dermed føre til unødvendig bekymring.

Er du bekymret for symptomene dine, er det best å snakke med en lege.

Når bør du oppsøke hjelp?

Hodepine er et svært vanlig symptom. I de fleste tilfeller skyldes den ikke alvorlig sykdom og du trenger ikke oppsøke legehjelp. Du bør likevel følge med på om hodepinen blir verre eller om du utvikler andre symptomer som bekymrer deg.

Du bør snakke med en lege dersom du får hodepine som

 • oppstår oftere enn vanlig
 • er kraftigere enn før
 • hindrer deg i å jobbe eller leve livet som du pleier
 • stadig blir verre
 • ikke blir bedre ved bruk av smertestillende medikamenter
 • er tilstede når du våkner om morgenen

Når bør du oppsøke akutt hjelp?

Dersom du får noen av følgende symptomer sammen med hodepine, bør du oppsøke øyeblikkelig hjelp:

 • besvimelse
 • stiv nakke (vanskelig å bøye nakken)
 • nummenhet, svakhet eller paralyse (manglende evne til å bevege seg) i den ene siden av kroppen
 • problemer med å se, snakke og/eller forstå hva andre sier
 • vanskeligheter med å gå
 • kvalme og oppkast (som ikke kan knyttes til fyllesyke, influensa eller lignende sykdommer)
 • Synsforstyrrelser eller øyeplager kombinert med en hodepine

Disse kan være tegn på alvorlig og akutt sykdom (for eksempel hodeskade, hjernehinnebetennelse, hjernesvulst eller slag). Kontakt legevakten på telefon 116 117 eller nødnummer 113.

Behandling

Ettersom hodepine er et symptom, er det først og fremst viktig å finne ut hva som forårsaker den og deretter behandle årsaken.

I noen tilfeller kan hodepinen være en bivirkning av overdreven bruk av smertestillende medikamenter eller andre legemidler. Følg alltid doseringen på pakken og ikke ta mer medisin enn det som er anbefalt.

For noen kan små doser med antidepressiva hjelpe mot hodepine. Antidepressiva har også en liste med mulig bivirkninger, så snakk med en lege før du eventuelt prøver dette.

Mistenker du at hodepinen skyldes stress kan det være lurt å snakke med en lege. Legen vil kunne hjelpe deg med metoder for stressmestring. Om nødvendig kan du bli henvist videre til en psykolog dersom problemet stikker dypere.

Fysioterapi, akupunktur, biofeedback og manipulasjonsbehandling er også mulig behandlingsformer som hjelper muskulaturen å slappe av og dermed redusere hodepinen. Disse behandlingsformene er ikke godt nok dokumentert til å si sikkert hvor god effekt de har.

Selvhjelp og råd

Det finnes mange gode råd for å bli kvitt hodepine. I mange tilfeller er det så enkelt som å tenke etter om du har dekket grunnbehovene slik som å spise, drikke og få frisk luft (listet under Årsaker). Hvis ikke disse behovene er dekket, har du et sted å starte for å bli bedre.

Utover dette kan det være nyttig med for eksempel en kald klut i pannen, massasje eller en liten pause der du sitter/ligger i ro, kanskje med lukkede øyne.

Ellers kan reseptfrie smertestillende medikamenter slik som ibuprofen og paracetamol være effektive mot hodepine.

Å bli frisk

Hvor raskt du blir kvitt hodepinen avhenger av årsaken som ligger bak, men som regel forsvinner hodepinen av seg selv. I noen tilfeller er det snakk om hodepine som dessverre ikke går over, slik som migrene. Da vil det være snakk om å finne måter å håndtere dette på så godt som mulig.

Generelt sett er det viktigste å finne ut hva som er årsaken til hodepinen for å vite hvor alvorlig det er og hva slags behandling du vil trenge.

Hva Kry kan hjelpe deg med

Opplever du eller barnet ditt hodepine du er usikker på årsaken til eller hvordan bør behandles, kan vi hjelpe deg gjennom en videokonsultasjon.

Våre leger kan bistå med råd, veiledning og skrive resept om det er behov for det.

Kilder

Spenningshodepine. (2019). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. november 2020, fra https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/spenningshodepine/

Headache. (2020). [nettdokument]. Oslo: mayoclinic.org. Hentet 5. november 2020, fra https://www.mayoclinic.org/symptoms/headache/basics/causes/sym-20050800

Hodepine. (2020). [nettdokument]. Oslo: sml.snl.no. Hentet 6. november 2020, fra https://sml.snl.no/hodepine

Akutt hodepine. (2013). [nettdokument]. Oslo: helsebiblioteket.no. Hentet 6. november 2020, fra https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6569&key=151082

På våre klinikker kan du få legetime på dagen. Våre leger er også tilgjengelige i appen hver eneste dag, alltid med korte ventetider.
Godkjent av:

Christoffer Rolseth

Allmennlege i Kry

Sist oppdatert:

Vi har også informasjon om

Migrene
Feber