Borreliose

Sist oppdatert:

Godkjent av:

Nina Wiggen

, spesialist i allmennmedisin

Medisinsk godkjent

Om du er så uheldig og blir bitt av flått, kan du få en flåttbåren sykdom. Borreliose er den vanligste i Norge, og bakterien borrelia er årsaken til sykdommen. Heldigvis blir få mennesker i Norge svært syke av dette. Les mer om hva borreliose er, symptomer på borreliose og hvordan infeksjonen behandles.

Hva er borreliose?

Borreliose, eller Lyme borreliose, er en bakteriell infeksjon og forårsakes hyppigst av en bakterie som heter borrelia burgdorferi. Sykdommen spres av flått, og det er rundt 10-40% av flåtten som bærer på bakterien og dermed kan overføre den til mennesker og andre dyr.

Borreliose er altså sykdommen man får ved å bli smittet av bakterien borrelia.

Hvordan smitter borrelia?

Borreliose smitter gjennom flåttbitt. Flåtten må som oftest sitte på huden i 24 timer eller mer, for at borreliabakterien overføres fra flåttens tarmsystem til det nye vertsdyret eller mennesket. Derfor viktig å fjerne flåtten så fort som mulig for å unngå smitte. 

Om borreliabakterien blir overført til kroppen din, kan du få infeksjonssykdommen borreliose.

Hvordan vet jeg at jeg har fått borreliose?

Tiden fra du blir bitt av en flått og til du får symptomer på borreliose kan variere. Det er vanligvis fra tre dager til én måned, iblant er det lenger. Det er heller ikke alle som vet at de har hatt blitt bitt av  flått når de blir syke.

Et vanlig symptom mange, men ikke alle får, er et utslett i form av en rød ring der flåtten har sittet. Flåttbitt kan gi flere ulike symptomer, der hudutslettet erythema migrans er det vanligste. Men du kan også ha borreliose uten å få utslett. 

Du kan også få en liten hevelse eller rødhet i huden der flåtten har vært, uten at det er borreliose. Dette er en normal hudreaksjon på bittet. Blir utslettet der du ble bitt av flått større enn 5 cm i diameter, bør du ta kontakt med lege for å få det undersøkt.

Borreliose kan også gi symptomer som ligner på influensa, blant annet:

Diagnosen stilles av en lege ut fra sykdomshistorie, synlige symptomer slik som utslett eller andre hudforandringer, eller ved hjelp av laboratorieprøver.

Hvordan ser utslettet erythema migrans ut?

Utslettet erythema migrans er lett å kjenne igjen da det ofte karakteriseres av en rød ring rett rundt bittet, etterfulgt av en ring med lysere hudfarge og enda en rød ring ytterst igjen. Det kan rett og slett se ut som en blink. 

I noen tilfeller kan utslettet derimot være stort med bare en mørkere sirkel i midten. Utslettet kan være ganske rundt, eller det kan ha en mer bølgete og uklar kant. Erythema migrans kan også ha en litt hevet kant eller mørkere avgrensning ytterst mot huden. 

Typisk Erythema Migrans utslett etter flåttbitt

Erythema migrans klør vanligvis ikke, men det kan derimot kjennes varmt når du tar på det. Bildet hentet fra ©DermNet New Zealand 

Du kan også få dette utslettet uten å ha blitt smittet med borreliose, men da er det ofte mindre enn 5 cm i diameter.

Oppdager du dette utslettet bør du oppsøke lege. Da kan du få hjelp til å finne ut om det er borreliose som er årsaken, og eventuelt bli behandlet med antibiotika.

Hva er nevroborreliose?

Nevroborreliose er en variasjon av borrelia, der borreliabaktierien ikke bare gir symtpomer lokalt i kroppen, men at det også er en infeksjon i det sentrale nervesystemet. Du kan oppleve hodepine, ansiktslammelser, smerter og trøtthet. 

Symptomene kommer vanligvis én til tre måneder etter flåttbittet. Barn får oftere nevroborreliose enn voksne.

Hvordan behandles borreliose?

Borreliose er en infeksjon som skal behandles med antibiotika. Type antibiotika og varighet av behandlingen bestemmes ut fra symptomene dine, og om infeksjonen har spredd seg fra området rundt bittstedet til andre deler av kroppen. 

Borreliose kan også gå over av seg selv, men for å unngå alvorlige skade på nervesystemet i kroppen anbefales det alltid antibiotika. 

Dersom symptomene ikke går over etter første behandling, kan det hende at legen din prøver en annen type antibiotika eller forlenger behandlingsperioden. 

Selv om symptomene forsvinner er det viktig at du tar antibiotika så lenge som legen har sagt. Dette er for å sikre at borreliabakterien er er helt borte fra kroppen din.


Blir man frisk av borreliose?

Hvis du kommer i gang med behandling tidlig, er det gode sjanser for at du vil bli helt frisk. 

Har du hatt en infeksjon med borrelia-bakterien, er det ikke helt uvanlig å oppleve smerter og tretthet i flere måneder, selv om du har fått behandling. Som regel vil dette gå over etter litt tid. 

Hvis infeksjonen har spredd seg til leddene, opplever noen at leddene kan være hovne og smertefulle opp til flere år etter behandling. 

Ubehandlet kan borreliose føre til kroniske plager i nervesystemet. Dette kan gi utslag i form av endret kraft og koordinasjon i kroppen.

Kan man vaksinere seg mot borreliose?

Det finnes ingen vaksine mot borreliose, i motsetning til den flåttbårne sykdommen skogflåttencefalitt. Det forskes allikevel på dette, og håpet er at en vaksine kan være tilgjengelig i 2025.

Du kan allikevel redusere risikoen for sykdommen:

 • Dekk deg til: Bruke klær med lange ermer og ben når du ferdes ute i skog og mark der det finnes flått.

 • Insektsmiddel: Påfør insektmiddel på eksponert hud, eventuelt også på klærne. Les bruksanvisningen nøye og velg helst myggmidler som inneholder enten DEET eller ikaridin.

 • Flåttkontroll: Sjekk hele kroppen hver kveld for å se om du har flått som kryper eller sitter fast. Risikoen for borreliose øker hvis flåtten har sittet i lenger enn 24 timer. 

Ha pinsett eller annen flåttfjerner hjemme eller med på feire. Det finnes ulike typer hjelpemidler til å fjerne flått på apoteket.

Les mer om hvordan du fjerner flått i vår artikkel om flåttbitt.

Når du bør oppsøke legehjelp

Selv om det er flere uker siden du ble bitt av flått, bør du kontakte lege dersom du: 

 • Har fått et utslett rundt bittstedet som vokser, eller som er større enn 5 centimeter i diameter. 

 • Har feber, hodepine, føler deg sliten og har vondt i ledd og muskler og vet at du har hatt et flåttbitt. 

 • Opplever kraftig hodepine, stivhet i nakken, lammelser eller symptomer på lammelser. Ved slike symptomer bør man alltid oppsøke lege, også om du ikke har blitt bitt av flått.

Fortell legen om dine symptomer, og når du ble eller mistenker at du ble bitt av en flått.


Hva Kry kan hjelpe deg med

Vi kan hjelpe deg med

 • medisinsk vurdering av symptomene dine

 • stille diagnose

 • vurdere behov for behandling

 • eventuelt skrive ut resept

 • henvisning til laboratorieprøver dersom du trenger dette.

Du kan bestille en legetime over video eller på en av våre klinikker i Oslo.

Vi har også informasjon om

Borreliose. (2021). Sørlandet Sykehus HF, Flåttsenteret. Hentet 30. juni 2022, frahttps://xn--flttsenteret-ucb.no/borreliose/ 

Ett vaccin mot borrelia. (2022) Svenska Yle. Hentet 7. Juli 2022, fra https://svenska.yle.fi/a/7-10017816

Evidence of in Vivo Existence of Borrelia Biofilm in Borrelial Lymphocytomas. (2016). E. Sapi m. fl. i  European Journal of Microbiology and Immunology. Doi: 10.1556/1886.2015.00049 Sammendrag.

Lyme borreliose – smitteveileder for helsepersonell. (2019). Oslo:fhi.no. Hentet 30. juni 2022, fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/lyme-borreliose---veileder-for-hels/ 

Nevroborreliose. (2020). Sørlandet Sykehus HF, Flåttsenteret. Hentet 30. juni 2022, frahttps://xn--flttsenteret-ucb.no/for-helsepersonell/diagnostikk/nevroborreliose-for-helsepersonell/#:~:text=Infeksjonen%20skyldes%20spirocheten%20Borrelia%20burgdorferi,hjerte%20og%20%C3%B8ye%20kan%20affiseres

På våre klinikker i Oslo kan du få hjelp raskt fra våre leger og psykologer. Vi kan også hjelpe deg i appen hver dag, hele året.
Sist oppdatert:
Godkjent av:
Medisinsk direktør i Kry og spesialist i allmennmedisin
Nina Wiggen, spesialist i allmennmedisin