Få en status på din mentale helse. Ta selvtest

MENTAL HELSE

Føler du deg ensom eller isolert? Dette kan hjelpe

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Line Wulfsberg, Psykolog i Kry
Etter 560 dager med strenge smitteverntiltak, har mange av oss kjent på ensomhet, sosial isolasjon og andre psykiske utfordringer pandemien har medført. Selv om Norge endelig har åpnet igjen, kan mange ennå kjenne på de vanskelige følelsene.

Helsehjelp når det passer deg

Bestill time

Psykolog hos Kry, Line Wulfsberg, forteller at ensomhet har eksistert lenge som et folkehelseproblem, også før pandemien tvang oss til å holde avstand.

— Det er likevel ingen tvil om at både sosial distansering og andre smitteverntiltak har forsterket manges ensomhet, og ført til at mange flere har opplevd å bli ensomme, sier hun.

Hun tror mange ennå kjenner på ensomhet og blandede følelser i møte med et samfunn under gjenåpning. Dette mener hun er viktig for oss å være klar over, og ha i bakhodet i tiden fremover.

— Siden mange av oss har kjent på de samme følelsene av ensomhet og isolasjon under pandemien, kan vi bruke dette for å vise og ha en større forståelse for de som ennå sitter igjen med disse følelsene. Uavhengig av om det er pandemi eller ikke, understreker hun.

Ensomhet under pandemien

Mennesker er sosiale vesener, og sosial kontakt har mye å si for vårt velvære.

— Mennesker er sosiale vesener som setter kontakt med andre høyt. Regelmessig sosial kontakt er avgjørende for vår mentale helse og velvære – enten det skjer gjennom fellesskap, vennskap eller andre nettverk, forklarer hun.

Da pandemien rammet verden, og Norge stengte ned, falt også det sosiale samværet for mange bort. Vi måtte unngå fysisk samvær med andre og holde avstand.

Som følge av dette har ensomheten blant oss økt, og på et punkt var fire av ti nordmenn ensomme som følge av smitteverntiltak under pandemien. De største gruppene som meldte ifra at de var ensomme, var de unge og eldste blant oss – ofte de som bor alene.
— Så vi kan være gode medmennesker ved å ha det litt aktivt på radaren vår at disse følelsene er vanlige, og kanskje angår noen også i vår egen omgangskrets, selv om det ikke er umiddelbart åpenbart, sier Wulfsberg.

Hva vil det si å være ensom eller sosialt isolert?

Vi kan skille mellom å føle seg ensom og sosial isolasjon.

— Hovedforskjellen på sosial isolasjon og ensomhet ligger i hvordan du opplever situasjonen du befinner deg i, sier hun.

Hvis du føler på sosial isolasjon har du gjerne få personer du jevnlig er i kontakt med, mens ensomhet er en følelse du kan ha selv om du er omgitt av mange mennesker.

— Det sies at det ikke finnes noe mer ensomt enn å føle seg alene i et forhold. Da er det bedre å være singel. Å være alene er ikke det samme som å være ensom, og å være sammen med noen er ikke det samme som å ikke være ensom, utdyper hun.

Vi er sosialt isolerte hvis vi har liten eller ingen kontakt med andre.

— Å være sosialt isolert kan føre til ensomhet, men man kan være ensom uten å være sosialt isolert, forklarer psykologen.

Hva er ensomhet?

Wulfsberg sier det finnes mange årsaker til ensomhet, og det er viktig å huske på at folk kan reagere forskjellig i ulike situasjoner.

Noen ganger kan man bli ensom av en situasjon man befinner seg i. For eksempel ved at du føler deg forlatt eller sviktet av en person som står deg nær, venner, kjæreste eller venninner vil heller tilbringe tid sammen med andre, du har flyttet til en ny by, eller om du har mistet noen du er glad i.

Andre ganger kan det handle om ting vi selv gjennomgår eller som skjer i oss selv – kanskje har vi sår fra barndommen eller tidligere opplevelser som gjør at vi føler at ingen forstår oss, at vi er frakoblet eller at vi ikke klarer å finne trygghet i relasjoner.

— Mange kan faktisk være ensomme selv om de er i et forhold, har familie eller har mange venner rundt seg til enhver tid. Da kan grunnen være at vi ikke føler vi har noen vi kan stole helt på, eller føler at vi har noen vi kan snakke ordentlig med, forklarer Wulfsberg.

Sosiale medier kan forårsake ensomhet

Mange av oss fant nok mye trøst i sosiale medier under deler av pandemien. Men selv om sosiale medier kan gjøre det lettere å holde kontakten med familie, venner og bekjente, er det ifølge Wulfsberg ikke alltid godt nok til å tilfredsstille våre sosiale behov.

— Studier viser at det er kvalitet fremfor kvantitet som er viktig når det gjelder sosialt samvær og samspill mellom oss og andre mennesker. Sosiale medier kan føre til mindre kvalitetssamvær, forklarer Wulfsberg.

Nylig har det blitt kjent at Facebook, som også eier Instagram, står overfor rekke anklager, der det hevdes at det har blitt hemmeligholdt forskning som viser den psykiske og følelsesmessige skaden som Instagram har på tenåringer.

Det er også bevist at å bruke mer tid på sosiale medier henger sammen med høyere nivå av angst, depresjonssymptomer og ensomhet.). Tidligere studier viser også at å bruke tid på sosiale medier henger sammen med psykiske helseplager.

Sosiale medier gir et vrengt bilde av virkeligheten

— Sosiale medier kan være et tveegget sverd. Mange som publiserer innlegg på sosiale medier, ønsker kun å vise frem de vellykkede og perfekte delene av livene sine. Å være omgitt av “alle andres vellykkede liv» på sosiale medier, kan bli utfordrende for psyken når man selv kanskje føler på en sammensatt og litt vanskelig hverdag, forklarer Wulfsberg.

Dette kan føre til en negativ spiral der man konstant sammenligner seg og føler at man ikke når opp til andre mennesker man følger på sosiale medier.

— På Instagram og Facebook fremstiller mange livet sitt som perfekt. De færreste som har kontoer på sosiale medier, stopper opp og minner seg på at man kun ser en liten brøkdel av livene til folk. Det er problematisk når vi sammenligner oss med nøye regisserte fremstillinger av en virkelighet som egentlig ikke finnes, utdyper hun.

Wulfsberg viser til at uttrykket «Jeg håper du blir like lykkelig som du virker på Facebook» (engelsk: “May you be as happy as you seem on Facebook”), fanger problemstllingens kjerne, og mener det kan være nyttig å ha med seg dette sitatet i bakhodet som et mentalt rydderedskap i livet på sosiale medier.

Hvordan kan man bli kvitt ensomhet?

Hvis du føler deg frakoblet fra verden og ensom, kan det være vanskelig å be om hjelp, eller i det hele tatt vite hvor du skal henvende deg for å få det.

— Å føle seg ensom har lenge vært et vanskelig tema å snakke om, og for mange kan det kanskje føles litt som et nederlag. Likevel er det beste å være åpen om det – mest sannsynlig er det flere rundt oss som føler det samme, sier Wulfsberg.

Hun mener det er viktig å huske at ensomhet ikke er noe å skamme seg over – det er en vanlig menneskelig følelse og erfaring. Skam vokser når man sitter alene med den, og minsker av å deles.

Wulfsberg gir deg 5 råd du kan prøve for å bekjempe ensomheten:

1. Sosial kontakt kan hjelpe mot ensomhet

— Sosial kontakt kan virke veldig vanskelig, men det er utrolig viktig å ta små skritt for å oppnå kontakt med andre, for å forsøke å redusere ensomhetsfølelsen. Vennskap kommer i mange former, og det vesentlige er kvalitet, ikke kvantitet, understreker Wulfsberg.

Du kan for eksempel snakke med noen du ikke har snakket med på en stund, eller ringe noen en gang i uken, foreslår psykologen.

2. Delta i sosiale sammenkomster

Å være del av en sosial sammenkomst gir oss en følelse av tilhørighet. For å forebygge ensomhetsfølelsen kan det for eksempel hjelpe å melde deg på et kurs som interesserer deg.

— Å delta i aktiviteter vi liker er både godt for trivselen vår, og er en super måte å møte nye mennesker på, sier Wulfsberg.

Det kan også hjelpe å bli med i en boksirkel, turgruppe eller er kor, eller melde deg som frivillig i en organisasjon. En norsk studie fant at det å synge sammen med andre, for eksempel i kor, øker det psykiske velværet og kan fremme bedring hos personer med psykiske helseplager.

3. Tren deg mindre ensom

Trening kan ha mange positive effekter på helsen - inkludert psykisk helse.

Fysisk aktivitet får humøret til å stige, og samtidig dempe symptomer på depresjon og angst, forklarer psykologen.

Fysisk aktivitet eller trening stimulerer nemlig “lykkestoffene” i hjernen, og reduserer stresshormoner, deriblant adrenalin og kortisol.

4. Sett ensomhetsfølelsen i kontekst

— Samfunnet er i ferd med å gjenåpnes etter en lang tids nedstengning, og det kan være lett å føle seg overveldet og utenfor, sier Wulfsberg.

Samtidig som det er lagt opp til at gjenåpningen skal feires som kun positivt, er det mange som føler at det er utfordrende å skulle tilbake på mølla igjen, til et normalt samfunn.

— Hun mener det derfor er viktig å være selv-empatisk og ha medfølelse for deg selv. - Minn deg selv på at endring er krevende, og at det er mange som føler akkurat det samme som deg.

Wulfsberg råder deg å snakke om følelsene dine med gode medmennesker – andre kan bli lettet over at du tar det opp, og du vil kunne føle på større grad av fellesskap.

— Vær fornøyd med alle små skritt du tar for å sosialisere deg, og ikke sammenlign deg med andre. Hvis å bruke tid på sosiale medier får deg til å føle deg verre, bruk mindre tid på det, og mer tid på mennesker du har tilstede i livet ditt, anbefaler hun.

Kjenn også etter hvilke mennesker som gir deg energi, og hvilke som tapper deg for energi. Hvilken gruppe bruker du mest tid på?

5. Søk hjelp for ensomhet

Sosial omgang utgjør gjerne en viktig del i å kunne holde symptomene på et levelig nivå for mennesker med psykiske helseplager.

— Vi har nå lagt bak oss en lang periode der vi stort sett har vært frarøver muligheten til sosialt samvær. Det er derfor ikke noe merkelig om flere av oss opplever at psykiske helseplager har forverret seg under restriksjonene, og man trenger litt ekstra støtte eller profesjonell hjelp for komme seg tilbake til hverdagen.

Psykologen anbefaler å søke hjelp dersom du føler at ensomhet og sosial isolasjon går utover helsen din.

— Ikke nøl med å ta kontakt med familie, venner eller helsevesenet. En lege eller psykolog hos Kry kan vurdere symptomene dine og gi deg råd og informasjon om ulike behandlingsalternativer, sier hun.

Dersom du ønsker en status på din mentale helse, kan du ta våre kostnadsfrie selvtester for stress, angst og depresjon i appen eller på nettsiden vår.

Når bør du søke hjelp for ensomhet?

Dersom du føler deg ensom eller sosialt isolert, er det viktig å huske på at mennesker er forskjellig, og takler situasjoner på ulike måter. Hvis du opplever vanskeligheter etter pandemien eller av andre grunner, kan det være fint å åpne seg til venner og familie, eller oppsøke hjelp hos en lege eller psykolog.

Hvis du føler at ensomhet påvirker din mentale helse, kan det hjelpe å snakke med en lege eller psykolog.

Bestill time

Andre artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta artikler om helse, livsstil og informasjon om våre tjenester.