Ta kostnadsfri selvtest for mental helse. Logg inn

MENTAL HELSE

Når bør du søke hjelp for depresjon, angst eller stress?

Sist oppdatert:
Godkjent av:
Line Wulfsberg, Psykolog i Kry
Illustrasjon med siluett av et hode bygget av puslespillbiter, der noen biter flyr avgårde.
Er du usikker på om du skal oppsøke hjelp hos en psykolog, eller ønsker du en status på din mentale helse? Les mer om våre selvtester for mental helse som er basert på validerte verktøy og utviklet av psykologer.

Helsehjelp når det passer deg

Bestill psykologtime

Det antas at rundt halvparten av den norske befolkningen vil få en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. De tre vanligste lidelsene er depresjon, angst og stress. Etter smitteverntiltak og strenge restriksjoner, har mange opplevd redusert livskvalitet.

Samtidig som en av fire er misfornøyd med livet, har psykologer flere måneders ventetid.

For å møte det økende behovet for psykologtjenester i samfunnet vårt, lanserte vi i 2020 vår egen digitale psykologtjeneste. Nå går vi ett skritt videre og lanserer tre selvtester i appen vår. Disse testene skal fungere som en selvhjelpsløsning for alle som ønsker å bruke dem.

Psykolog hos Kry, Line Wulfsberg, forteller at Kry tilbyr selvtester for depresjon, angst og stress/utbrenthet.

— Disse testene kan man bruke så mange ganger man vil, og er nyttige verktøy for å få en status på sin mentale helse, forteller Wulfsberg.

Når en selvtest er fullført, vil man få en tilbakemelding på hva man eventuelt burde foreta seg ut ifra sin egen mentale helsestatus.

Et nyttig verktøy for de fleste

Det finnes en uendelig jungel av quiz’er og råd innenfor psykisk helse, av varierende, faglig kvalitet der ute – spesielt digitalt.

— Kry ønsker å tilgjengeliggjøre vitenskapelige, validerte måleverktøy for alle – som også er brukervennlige, forklarer Wulfsberg.

Ved å bruke selvtestene for depresjon, angst og stress, forklarer Wulfsberg at man kan få en kvalitetssikret pekepinn man kan ha tillit til. På denne måten slipper man å tvile på om det er riktig å søke hjelp eller ikke.

Objektiv tilbakemelding og mental helsestatus

— Selvtestene går ut på å besvare spørsmål. Hvert svar har en verdi, og etter gjennomført test, bestemmer summen av svarene om ditt symptomnivå faller innenfor “intet/mildt”, “moderat”, “alvorlig” og “akutt”. Ut fra dette får du en relevant anbefaling om hva du bør foreta deg videre, forklarer Wulfsberg

Dersom man velger å søke hjelp hos en psykolog hos Kry på grunnlag av anbefalingen man har fått, vil psykologen i forkant av timen kunne se resultatet av selvtesten. På denne måten kan psykologen yte den beste hjelpen tilpasset akkurat deg.

— Dersom man heller velger å drøye situasjonen, finnes det mye faglig og kvalitetssikret informasjon om både depresjon, angst og stress i Kry-appen og på nettsiden vår dersom man man ønsker å lese mer, sier Wulfsberg.

Vitenskapelig validert måleverktøy

Selvtestene er etablerte verktøy, som bygger på vitenskapelig forskning. Det er også anbefalingene og tilbakemeldingene man får etter å ha gjennomført testene.

Skjemaet for depresjon er basert på PHQ-9 (Patient Health Questionnaire), og har 9 spørsmål. Selvtesten for angst er basert på GAD-7 (General Anxiety Disorder), og har 7 spørsmål, mens selvevalueringsskjemaet for stress er basert på SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire), og har 18 spørsmål.

Hva kan man forvente?

— Ved å gjennomføre en selvtest, kan man forvente en konkret anbefaling om det er tilrådelig å søke hjelp eller ikke, for sin tilstand, sier hun.

Hun forteller at selvtestene ikke er fullverdige diagnostiske verktøy som erstatter møte med helsepersonell. Testene gir imidlertid en indikasjon på hvilket symptomtrykk man har, og hva man kan gjøre for å få det bedre.

Øke refleksjonen rundt sin mentale helse

— Det er mange grunner til å bruke selvtestene, og ingen grunn er feil, sier psykologen i Kry.

Testene kan være et nyttig verktøy for å øke refleksjonen rundt sin egen mentale helse, og ta en status på hvordan man føler seg.

— Kanskje er man nysgjerrig på i hvilken grad man har symptomer, kanskje er man bekymret og lurer på om man bør søke hjelp, eller kanskje man ønsker å følge med på hvordan man har det, utdyper Wulfsberg.

Ønsker du å få en status på din mentale helse?

Ta selvtest

Andre artikler

Illustrasjon av nedstemt tenåring
Mental helse – 15. feb. 2024

Bekymret for tenåringen din? Slik kan du hjelpe

Usikker på hvordan du skal snakke med tenåringen din om psykisk helse? Les psykologens enkle råd for å få ungdom til å åpne seg, og gi dem støtten de trenger.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta artikler om helse, livsstil og informasjon om våre tjenester.