Trenger du reisevaksiner? Bestill time

Apekopper (Mpox)

Godkjent av:

Gunnar Hasle

, overlege ved Kry Reiseklinikken og spesialist i infeksjonssykdommer

Medisinsk godkjent

Den nokså ukjente sykdommen apekopper har blusset opp blant mennesker i Europa fra mai 2022. Apekopper gir blemmer på kroppen og kan smitte fra dyr til menneske, og av og til mellom mennesker. Apekopper regnes ikke som farlig nå. Dette er fordi de aller fleste blir friske igjen av seg selv, uten å bli innlagt på sykehus.

Bakgrunn

Hva er apekopper?

Sykdommen skyldes et virus og ble opprinnelig oppdaget blant aper i 1959. Derfor fikk sykdommen dette navnet. Aper er allikevel ikke hovedvert for sykdommen. Den finnes også hos en del gnagere, blant annet ekorn, i land i Afrika.

Sykdommen smitter fra infiserte dyr til mennesker, og av og til mellom mennesker.

Apekopper regnes ikke som farlig nå. Dette er fordi de aller fleste blir friske igjen av seg selv, uten å bli innlagt på sykehus.


Hvorfor har det kommet et utbrudd blant mennesker nå?

Det vet vi ikke ennå. Det vi vet er at det tidligere har vært enkelttilfeller av smitte hos mennesker med sporadiske epidemier i blant annet USA, og at det nå er flere smittede mennesker enn det har vært tidligere, over noen måneder. 

Hvorfor får sykdommen så stor oppmerksomhet i media?

Dette er på grunn av det høye antallet smittede mennesker nå den siste tiden. Hittil er det påvist over 550 tilfeller som knyttes til utbruddet vi ser nå, ifølge WHO.

31. mai 2022 meldte FHI at det første påviste tilfellet er registrert i Norge. De anser allikevel risikoen for videre smitte som lav.

Det undersøkes også hvordan smitteveien til mennesker har vært ved dette utbruddet, da det ikke ser ut til å kobles til reiser i Afrika slik det har gjort tidligere.

Alle virus har en tendens til å mutere. Det er slike variasjoner man ønsker å være ekstra på vakt for. Dette er for finne ut om det er årsaken til utbruddet vi har nå og hva som eventuelt vil bli konsekvensene for samfunnet vårt.


Hvorfor er det mye fokus på smitte blant menn som har sex med menn?

Slik tallene er nå, er flere av de smittede i Europa den siste tiden menn som har vært i nær og intim kontakt med andre smittede menn. Dette vil ikke si at det kun er denne gruppen som kan smittes, men det er her det er rapportert mest smitte hittil.

Hvor farlig er apekopper? 

Sykdommen regnes ikke som farlig nå. Dette er fordi de aller fleste blir friske igjen av seg selv, uten å bli innlagt på sykehus.

Symptomer

Hvilke symptomer får man ved smitte av apekopper?

Som oftest får man først typiske infeksjonssymptomer som muskelsmerter, hodepine og feber.

Deretter kommer det typiske utslettet med blemmer. Disse kan komme på hele kroppen. 

Når huden har grodd kan man få arr i huden, men dette gjelder ikke alle.

Hva er inkubasjonstiden?

Det tar mellom 5-21 dager fra man blir smittet med apekopper, til man får symptomer. 

Likner apekopper på vannkopper?

Det kan forveksles  med vannkopper (varicella). Det er noen forskjeller, blant annet:

Vannkopper:

 • Blemmene er mindre.

 • Vannkoppene kommer litt etter litt, og det kan komme nye blemmer i dagene etter man har fått de første.

 • Utslettet dekker ofte hele kroppen.

 • Man får ikke hovne lymfeknuter.

Apekopper:

 • Apekopper gir oftest store blemmer.

 • Alle blemmene kommer omtrent samtidig.

 • De fleste blemmene kommer oftest i ansiktet, på beina og armene. I dette utbruddet er det rapportert at utslettet ofte starter i underlivet.

 • En del får også hovne lyfmeknuter (lymfadenopati).

Smitte

Hvordan smitter apekopper?

Sykdommen smitter gjennom nær og intim kontakt med en som er syk og har fått symptomer på apekopper.

Man kan altså ikke bli smittet ved å gå forbi noen på gata.

Man kan bli smittet ved:

 • Direkte kontaktsmitte: Om du tar på apekopputslettet.

 • Indirekte kontaktsmitte: Ved kontakt med klær, sengetøy eller andre tekstiler som er brukt av en smittet person.

 • Dråpesmitte: Om den smittede hoster eller nyser på deg. For å smittes slik kreves det gjerne kontakt over flere timer for å bli smittet.

 • Seksuell kontakt: Det er en økt risiko for å bli smittet om man har sex med en som har apekopper.

Det er viktig å understreke at slik vi kjenner til apekopper i dag, smitter det ikke like lett som for eksempel korona.

Er det smittsomt før man får symptomer?

Nei. Man kan smitte andre fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under.

Er det noen mer utsatt for smitte?

Dette vet man ikke sikkert enda, men det har ikke vært det ved tidligere utbrudd.

Den største risikoen for å bli smittet vil allikevel være for dem som er nærkontakt med en smittet og er under 50 år. Dette er fordi de ikke er vaksinerte for kopper, da denne vaksinen ikke lenger var med i vaksinasjonsprogrammet etter 1976. 

Vaksine

Finnes det en vaksine for apekopper?

Ja. WHO rapporterer at koppevaksine vil gi omtrent 85% beskyttelse for apekopper. 

Bør jeg vaksinere meg for apekopper?

Nei. Du behøver ikke vaksinere deg om du ikke får beskjed om dette fra legen din.

Om du er nærkontakt med en smittet eller selv har blitt smittet, bør du snakke med en lege for å få råd og hjelp.

Les mer på FHI for oppdaterte anbefalinger om hvem som anbefales vaksine mot apekopper.

Behandling

Finnes det behandling?

Det finnes antivirale medisiner som kan vurderes ved alvorlige tilfeller. Hos de aller fleste går sykdommen over av seg selv. 

Om man blir syk er det viktigste å ta godt vare på seg selv som ved annen sykdom.


Hvor lenge er man syk?

Fra du får symptomer til blemmene er borte og huden er hel igjen, går det normalt 2 til 4 uker. 

Hva skal jeg gjøre om jeg får symptomer eller er nærkontakt?

Hva gjør jeg om jeg tror jeg er smittet?

Slik situasjonen er nå, trenger du bare ta kontakt med lege om du får symptomer på apekopper og har vært i nærkontakt med en som er smittet med apekopper.

Da vil du få råd og hjelp, og henvises til rett sted for å eventuelt ta prøver eller få vaksine. 

Det anbefales at du unngår nærkontakt med andre om du får symptomer og venter på prøvesvar.


Hva gjør jeg om jeg er nærkontakt?

Du bør ta kontakt med lege dersom du er nærkontakt med en som har fått påvist smitte. Da vil du få råd og hjelp om hvordan du skal følge med på helsetilstanden din.

Kilder

Spørsmål og svar om apekopper (2022). Oslo: fhi.no. Hentet 25. mai 2022, fra https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/sporsmal-og-svar-om-apekopper/

Apekopper - veileder for helsepersonell (2022). Oslo: fhi.no. Hentet 25. mai 2022, fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/

Monkeypox (2022). who.int. Hentet 25. mai 2022, fra https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries (2022). who.int. Hentet 25. mai 2022, fra https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385

Én person har fått påvist apekopper i Norge (2022). fhi.no. Hentet 1. juni 2022, fra https://www.fhi.no/nyheter/2022/en-person-har-fatt-pavist-apekopper-i-norge/


Godkjent av:
Spesialist i infeksjonsmedisin, overlege Kry Reiseklinikken og zoolog
Gunnar Hasle, overlege ved Kry Reiseklinikken og spesialist i infeksjonssykdommer

Vi har også informasjon om

VannkopperHodepineFeberUtslett