Last ned Last ned
Test deg for koronavirus i Oslo Les mer

Covid-19 (koronavirus)

Covid-19 er en sykdom som skyldes et nytt koronavirus. Viruset ble først oppdaget i Kina desember 2019. De fleste som blir smittet får milde symptomer, men noen få blir alvorlig syke. Det er fortsatt mye vi ikke vet om covid-19, men vi får mer kunnskap for hver dag. Denne artikkelen blir derfor oppdatert fortløpende.

“Vi har syv bekreftede tilfeller av SARS på sykehuset”. Meldingen ble postet i en lukket gruppe med leger på det sosiale mediet WeChat 30. desember 2019. SARS (på norsk: alvorlig akutt luftveissyndrom) rammet litt over 8000 mennesker mellom 2002 og 2004, før den forsvant. Én av ti som ble smittet døde.

Hadde SARS kommet tilbake? Li Wenliang, den kinesiske legen fra Wuhan, var engstelig og ville advare kollegaene sine.

Li tok feil. Det var ikke SARS, men en sykdom vi aldri før hadde sett. Noen måneder senere kalte vi den covid-19. Viruset ble sannsynligvis overført til mennesker mot slutten av 2019, på et matmarked i Wuhan i Kina – trolig med opprinnelse fra flaggermus. I løpet av de neste par månedene hadde viruset spredt seg til store deler av verden. Blant annet blusset det opp med voldsom kraft i Nord-Italia og Østerrike, akkurat i tide til å bli med norske besøkende hjem fra vinterferie.

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av det nye koronaviruset som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Denne erklæringen er ment å styrke den globale innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av viruset SARS-CoV-2.

Utbruddet ble av WHO erklært som en pandemi den 12. mars 2020. Selv om de fleste får et mildt sykdomsforløp, blir covid-19 bekjempet med store ressurser. Det er fire hovedårsaker:

 • Covid-19 er en ny sykdom som vi ikke har mye kunnskap om. Derfor kan vi ikke si helt sikkert hvor farlig den er - verken for de som har eller har hatt sykdommen.
 • De som blir alvorlig syke trenger intensivbehandling på sykehus. Hvis for mange blir alvorlig syke samtidig, klarer ikke sykehusene å behandle alle - eller de må avvise pasienter med andre sykdommer som ikke krever behandling med en gang.
 • Vi har foreløpig ingen vaksine mot viruset, men det jobbes intenst i flere land med å utvikle en vaksine.
 • Det finnes ikke medisin vi vet kan kurere sykdommen.

Vi skjønner godt at det kan være vanskelig å skille mellom covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Symptomene kan være svært like, og sykdomsforløpet for covid-19 varierer fra mildt til alvorlig. Det mest karakteristiske symptomet på covid-19 er tungpustethet, og i verste fall kan viruset føre til dødsfall.

De som har hatt et alvorlig sykdomsforløp har ofte vært plaget med mild sykdom de første fem til syv dagene, deretter forverring av symptomene med særlig økende tungpustethet.

Vanlige symptomer på covid-19:

 • feber
 • hoste
 • sår hals

De fleste som får covid-19 får bare disse symptomene.

Noen får også disse symptomene:

 • hodepine
 • slapphet
 • muskelverk
 • nedsatt smak- og/eller luktesans
 • rennende nese
 • frysninger
 • oppkast/kvalme
 • diaré
 • mage- og tarmsmerter

Alvorlige symptomer

Tungpustethet er et vanlig symptom for de som får et alvorlig sykdomsforløp. Covid-19 kan utvikle seg til et alvorlig sykdomsforløp med behov for innleggelse på sykehus. Vær oppmerksom ved:

 • nyoppstått forvirring
 • rask pust
 • forverring av tungpustethet
 • tungpustethet når du snakker eller når du gjør daglige gjøremål
 • forverring av allmenntilstanden

Har jeg fått korona? Er det allergi? Influensa? Eller bare en vanlig forkjølelse? Symptomene kan late til å overlappe hverandre slik at du blir usikker. For å gjøre det enkelt for deg har vi laget en enkel oversikt over symptomene for allergi, forkjølelse og influensa. I tillegg ser du hvilke symptomer som skiller seg fra covid-19. Mistenker du at du har covid-19, bør du ta kontakt med legen din.

Allergi: Vanlige symptomer er tett eller rennende nese, nysing, rennende og kløende øyne, og noen kan oppleve det tyngre å puste. Allergi gir sjeldent symptomer som vondt i halsen, kroppsverk eller feber.
Les mer om allergi

Forkjølelse: Vanlige symptomer er hoste, sår hals, rennende eller tett nese, nysing. Forkjølelse gir sjeldent symptomer som feber og tungpustethet.
Les mer om forkjølelse

Influensa: De vanligste symptomene på influensa samsvarer i stor grad med symptomer på covid-19. Influensa gir sjeldent tungpustethet.
Les mer om influensa

Du kan også lese vår symptomsammenligning av covid-19, forkjølelse, pollenallergi og astma her.

Covid-19 smitter på samme måte som influensa og forkjølelse, hovedsakelig gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset kan smitte fra luftveiene hos en syk person til en annen på følgende måter:

 • Dråpesmitte. Når en som er smittsom hoster, nyser, snakker eller synger, slynges det ut små dråper som inneholder virus. Personer som står nær nok (gjerne innenfor en meter), kan puste inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene fra eget spytt eller luftveissekret (oppspytt/slim) og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsing. Neste person får viruset i seg gjennom slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater og andre deretter kommer i kontakt med den samme gjenstanden/flaten.

Kilde her.

Det er derfor det er så viktig å holde avstand, hoste i albuen og vaske hendene ofte.

Beregninger anslår at én person som er smittet med koronavirus, i gjennomsnitt smitter to til fire andre (tall fra hele verden). I Norge har vi lav befolkningstetthet og vi har gjort flere tiltak for å begrense smitten. Smittetallet ble her i landet beregnet til å være 0,84 i slutten av juli.

Tiden fra du blir smittet til du får symptomer (inkubasjonstiden) er av WHO anslått til 5-6 dager, men det kan variere fra 0-14 dager. Svært få blir syke etter at det har gått 8-9 dager fra de ble utsatt for smitte.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at du er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Du kan også være smittsom rett før symptomene bryter ut.

Ta kontakt med lege dersom du opplever symptomer som du trenger behandling for. Dersom du lurer på om du skal teste deg, kan du ta kontakt med helsevesenet på telefon eller se på hjemmesidene til kommunen din for informasjon om hvor du eventuelt kan testes.

Dersom du opplever alvorlige symptomer som nevnt over, bør du ta kontakt med helsevesenet. Dersom du har pustevansker eller andre symptomer på akutt og livstruende sykdom, ring 113.

Covid-19 er sykdommen du får dersom du blir smittet med viruset SARS-CoV-2. Viruset tilhører koronavirusfamilien og har fått navnet sitt etter likhetene det har med SARS-viruset som forårsaket SARS-epidemien i 2002/2003.

Det er lett at frykten smyger seg inn i tankene våre gjennom alt vi hører om covid-19. Husk da at de aller fleste som blir smittet av viruset bare vil oppleve milde symptomer før de blir helt friske igjen. Noen personer, særlig eldre eller personer som har sykdom fra før, kan få alvorlige symptomer og behov for innleggelse på sykehus. Disse gruppene er det derfor spesielt viktig å ta hensyn til når det gjelder smittevern.

Risikoen for et alvorlig sykdomsforløp øker med alder og for personer som har andre sykdommer. I tillegg ser menn ut til å ha større risiko for et alvorlig forløp enn kvinner. Husk likevel å være forsiktig selv om du ikke faller innunder noen av risikogruppene – det er fortsatt risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Grupper som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:

 • personer over 65 år
 • personer over 50 år som har én av følgende kroniske sykdommer:
 • hjerte-/karsykdommer
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk lungesykdom
 • kronisk leversykdom
 • diabetes
 • sykelig overvekt
 • kreft
 • får immundempende behandling

Alle personer med alvorlig helsetilstand, uavhengig av alder, bør snakke med legen sin og vurdere om de har risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Vurderingen av risiko gjøres på gruppenivå, og det vil være store individuelle forskjeller i gruppene. Er du i risikogruppen og lurer på hvordan du skal forholde deg til viruset, kan du lese mer på helsenorge.no.

Anbefalinger fra helsemyndighetene for å forebygge smitte

Å holde avstand til hverandre er det mest effektive vi kan gjøre for å forsinke utbrudd og begrense spredning av koronaviruset. Dette føles kanskje vanskelig og unaturlig, og at det er rart å se for seg en hverdag der det å klemme, kysse og håndhilse er blitt tabu. Til tross for dette er det viktig å huske på at smittevernsreglene fra helsemyndighetene er gitt nettopp for å unngå smitte gjennom hoste, og via hender og gjenstander, så langt det lar seg gjøre. Alle i befolkningen bør følge rådene for distansering og god hoste- og håndhygiene, men dette er spesielt viktig hvis du er i en risikogruppe. Det er essensielt å redusere kontakten mellom personer som er smittet med covid-19 og de som er i en eller flere risikogrupper.

Med dette i tankene, sett i sammenheng med hvor sannsynlig det er at personer er smittsomme, blir det gitt forskjellige råd om sosial distansering for ulike grupper. Per i dag er spredningen av smitte heldigvis liten i Norge. Dersom spredningen øker, bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket.

Generelle råd for hele befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

(Direkte hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/, 08.08.20)

Gode vaner for hoste- og håndhygiene kan bidra til å minske spredning av viruset
For å forebygge at du får covid-19 er det viktigst å unngå smitte. Det er en rekke vaner du kan tilegne deg for å begrense spredning – mange av disse kan også være nyttige å ta med seg videre, selv etter korona-tider. Viruset sprer seg altså ved at du puster inn dråper fra host eller nys, og at du er i kontakt med andre, så dette kan unngås ved å:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albuekroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

(Direkte hentet fra: https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte, 04.08.20)

Karantenereglene er iverksatt med mål om å hindre at smitte sprer seg i befolkningen. For fellesskapets skyld må vi alle overholde disse. Kan du ha blitt utsatt for smitte med covid-19 på grunn av reise til utlandet eller nærkontakt med noen som er smittet, må du sjekke karantenereglene.

På Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider finner du reglene for karantene og isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/.

For å unngå at vi tar med oss smitte fra utlandet til Norge fraråder norske myndigheter alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig med unntak for områder i Schengen og EØS med lav smitte (grønne land). FHI har en liste med røde og grønne land/områder. De grønne landene kan du reise til uten å komme i karantene når du kommer hjem. De røde landene gir karanteneplikt ved hjemkomst.

Her finner du oversikten over røde og grønne land. Vær oppmerksom på at land raskt kan endre status: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Her kan du lese om karantenereglene hvis du har vært i et rødt land: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, tolkes dette i utgangspunktet som covid-19. For å finne ut om du er smittet med covid-19 må du teste deg. Dette gjøres ved bruk av en penselprøve fra nese og hals. Dersom du mistenker at du har covid-19, diskuterer du sammen med lege eller annet helsepersonell om du oppfyller kriteriene for å testes. I noen tilfeller kan du bli testet ved at noen kommer hjem til deg og utfører testen, mens i andre tilfeller vil du få informasjon fra helsevesenet om hvor du blir testet. Dersom du er i stand til det, kan du utføre prøvetakingen selv. Du vil få informasjon om hvor du kan teste deg fra din lege eller ved å se på hjemmesidene til kommunen din.

Når skal du teste deg?
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at alle som har symptomer på covid-19 skal testes så raskt som mulig. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing.

Hvis du tester deg, bør du holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

Et kappløp er i gang over hele verden for å finne en vaksine som beskytter mot sykdommen. En vaksine skal testes i flere faser før den er klar for massedistribusjon og dette tar tid. Russlands president Vladimir Putin annonserte i slutten av juli 2020 at de ville registrere en vaksine i løpet av august 2020. WHO har anslått at  produksjon av vaksine til utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021.

Det er foreløpig ikke funnet noen effektiv behandling eller vaksine for det nye koronaviruset. Behandling består derfor av å lindre symptomene som oppstår:

 • Ta febernedsettende dersom du har feber.
 • Bruk hostemedisin for hoste.
 • Pass på at du drikker godt for å unngå dehydrering.

Dersom du utvikler alvorlige symptomer, kan det bli aktuelt at du får behandling i sykehus eller annen helseinstitusjon for dette.

Som innbygger i Norge er det viktigste at du følger rådene som blir gitt fra helsemyndighetene. Covid-19 anses som en allmennfarlig smittsom sykdom, og dersom du får påvist viruset er legen din pliktig til å melde fra til myndighetene, og å starte smitteoppsporing. Ifølge Covid-19-forskriften er du pliktet til å følge anbefalingene som blir gitt fra helsemyndighetene.

Stort sett vil du merke lite til sykdommen, og du vil bli helt frisk. De fleste blir helt bra i løpet av to til seks uker. Covid-19 kan ha et alvorlig forløp for noen, med behov for innleggelse på sykehus eller annen helseinstitusjon og kan i verste fall føre til død.

Covid-19 anses som en allmennfarlig smittsom sykdom, og utgifter til behandling og undersøkelse i det offentlige helsevesenet dekkes derfor av folketrygden.

Dersom du har fulgt rådene fra helsemyndighetene og må være i hjemmekarantene eller isolasjon, er arbeidsgiver oppfordret til å tillate bruk av egenmelding. Dersom arbeidsgiver ikke tillater at du bruker egenmelding, har du krav på sykemelding.

Drive-in teststasjon på Ensjø i Oslo

Du kan teste deg for koronavirus på vår teststasjon på Ensjø. Bestill time på forhånd og ta testen ved drive-in eller walk-in til avtalt tidspunkt. Testen koster 775 kr.
Bestill time og les mer om hvordan du kan teste deg på Ensjø

Testing for koronavirus i Oslo sentrum

Kry samarbeider med Klinikk Barcode om testing for covid-19 i Oslo-området. Testen gjennomføres i et smittetelt utenfor deres klinikk ved Oslo Sentralstasjon, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Les mer om testing i Oslo sentrum

Testing for antistoffer

Mistenker du at du har vært smittet av koronaviruset? Gjennom en videokonsultasjon med en av våre leger, kan du få henvisning til antistofftest i Oslo, Sandefjord og Bergen.
Les mer om testing for antistoffer

Videosamtale med lege

Du kan henvende deg til oss i Kry for å få hjelp i forbindelse med luftveisinfeksjoner. Legen vil foreta en individuell vurdering basert på dine symptomer og den informasjonen som framkommer under legetimen.

Ved spørsmål om koronavirus kan Kry bistå med følgende:

 • Vurdering av behov for karantene, hjemmeisolering eller test dersom du tror du kan ha blitt smittet eller har vært utsatt for smitte av koronaviruset.
 • Råd for hva du bør gjøre hvis du kan ha blitt smittet.
 • Sykmelding dersom du må ha dette ved hjemmekarantene eller hjemmeisolering. OBS: Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra den dagen du ikke kan bruke vanlig egenmelding.

Avstand, karantene og isolering. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Fakta om covid-19-utbruddet. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-covid-19-utbruddet/

Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-smitteverntiltak/

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). (2020). FOR-2020-03-27-470. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A79#%C2%A79

Helsedirektoratet. (28. april 2020). Koronavirus - Beslutninger og anbefalinger: Veileder til lov og forskrift. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsedirektoratet-helsenett-xpqa.enonic.cloud/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet. (31. januar 2020). Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. [nettdokument]. Oslo: regjeringen.no. Hentet 26. mai 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronavirus-blir-meldepliktig-sykdom/id2688415/

Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet. (28.mai 2020). Nye karanteneregler. [nettdokument]. Oslo: regjeringen.no. Hentet 02. juni 2020, fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karanteneregler/id2704359/

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19). (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Hvordan forebygge smitte. (2020). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 28. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte

Koronavirus - fakta og håndtering i Norge. (2020). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 27. mai 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/fakta-og-handtering-i-norge

Legevakthåndboken. (2020). Covid-19. [nettdokument]. Oslo: legevakthåndboken - Gyldendal akademisk. Hentet 28. mai 2020, fra https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/infeksjoner/systemiske_infeksjoner/covid-19

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Reiseråd. (2020). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Risikogrupper og deres pårørende. (2020). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Symptomer, inkubasjonstid og sykdomsforløp. (2020). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 5. august 2020, fra https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

Testkriterier for koronavirus (coronavirus). (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ukerapporter for koronavirus og covid-19. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 5. august 2020, fra https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

Utvikling av covid-19 vaksine. (2020). [nettdokument]. Oslo: fhi.no. Hentet 05. august 2020, fra
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/utvikling-av-covid-19-vaksine/

Sist oppdatert:
10. okt. 2020
Godkjent av:
Thorleif Jansen, Medisinsk sjef i Kry og spesialist i allmennmedisin